Verslag van de kerkenraadsvergadering van 20 oktober 2020

 

Allerzielen 2 november 2020:

 

Er is een verzoek binnen gekomen via Jolanda Tuma om de Laurentiuskerk te openen met Allerzielen op maandag 2 november 2020.

We geven hier gehoor aan. Marleen heeft een poster gemaakt waarin wordt aangekondigd dat eenieder die behoefte heeft om een kaarsje aan te steken welkom is in de Laurentiuskerk.

De kerk is open van 10.00 t/m 17.00 uur.

Marleen is in de kerk aanwezig om eventueel en indien gewenst een gesprekje aan te gaan. Alles zal gebeuren met inachtneming van de corona regels.

 

Geboorte duifjes:

 

We hebben het over het gebruik van de geboorte duifjes gehad.

De laatste tijd merkten we als kerkenraad dat het niet automatisch meer voortkomt dat dat we een geboortekaartje krijgen.

We hebben als raad het besluit genomen om dan indien we het weten als er een kindje is geboren dat we er dan zelf Proactief er achteraangaan.

Op deze manier hopen we het gebruik van de duifjes weer nieuw leven in te blazen.

Voor meer informatie zie kerkblad “Onderweg” van november.

 

Wijkavonden “Terug naar de Bron”:

 

N.a.v. onze gemeenteavond van 11 augustus 2020 waarin gezegd is dat we met elkaar in gesprek gaan en i.v.m. corona hebben we besloten om het over 2 avonden te verdelen en er wijkavonden van te maken.

De data 10 november en 23 november 2020 zijn geprikt. Via “Onderweg” en via afkondigingen zal dit aan de gemeente bekend gemaakt worden.

Terwijl ik dit verslag schrijf is duidelijk dat i.v.m. weer verscherpte maatregelen de avond van 10 november niet doorgaat.

Houdt u de gebruikelijke kanalen in de gaten.

Voor meer informatie zie kerkblad “Onderweg” van november.

 

Gedachteniszondag 22 november 2020:

 

I.v.m. corona hebben we besloten om 1-2 contactpersonen uit te nodigen.

Marleen zal hiervoor een uitnodigingsbrief opstellen die na goedkeuring van de kerkenraad verstuurd zal worden na de nabestaanden via de scribent van de kerk.

In deze dienst mag per overleden familielid 1 persoon een kaars aansteken.

We zullen de mensen wijzen op het dragen van een mondkapje.

Gerwin van der Leij zal met zijn ensemble de dienst opluisteren.

 

Avondmaal:

 

Alle Avondmaal-diensten die nog gepland stonden voor 2020 komen i.v.m. corona te vervallen.

Marleen zal op zondagmorgen 6 december 2020 een overdenking/preek houden over het avondmaal.

 

Diaconie:

 

We hebben het gehad over het kerkzijn buiten de muren van onze kerkgebouwen.

Bijv. vluchtelingenwerk, organiseren van speelgoed uitwisseling.

Kerstviering samen met de GKV-kerk voor onze inwoners enzovoorts.

 

Corona en kerkdiensten:

 

Vanuit de landelijke PKN en het RIVM is het advies om (voorlopig) niet te zingen in de Erediensten.

En verder is het advies om een mondkapje te dragen.

Dit zal elke dienst als herinnering worden meegedeeld.

Namens de kerkenraad


Henk Veenstra