Meeleven met elkaar.

 

Het is goed om als leden van één kerk met elkaar mee te leven in blijde, droeve en zorgvolle dagen.

Om dat meeleven mogelijk te maken is het nodig dat die blijdschap, dat verdriet of die zorg bekend gemaakt wordt.

In voorkomende gevallen dient u zelf daarover contact op te nemen met uw sectiemedewerker.

 

Kerkelijk Bureau / Adres kerkenraad

 

Regelmatig vinden er verhuizingen plaats binnen de gemeente of vertrekken er leden naar een andere gemeente.

Wilt u deze adreswijzigingen en het aanvragen en/of afgeven van uw attestatie doorgeven aan het adres van het kerkelijk bureau?    

p/a   A.A. Kuizenga-Baar / Email:  adrie.kuizenga@hetnet.nl   

 

Scriba:

 

Bericht van overlijden, huwelijk, geboorte, jubilea en overige mededelingen graag naar de kerkenraad via de scriba.              

p/a Geert Doornbos,

         Email: scribakerkraad@gmail.com

 

Als u overdag iemand van de kerk wilt spreken dan kunt u contact opnemen met dhr. J. van der Leij,  

 

Kerkelijk werker:

 

Mevr. M. Stokroos

Email:      m.stokroos@outlook.com

Adres:    

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Telefonisch het best bereikbaar tussen         09.00-10.00 en 19.00-19.30 uur


 

Kerkvervoer:

 

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in staat bent zelf naar de kerk te lopen, te fietsen of te rijden en u wilt de dienst toch graag bijwonen, dan kunt u contact opnemen met:

 

Familie R. Rustema,

 

Kosterszaken:

Immanuelkerk                          Johan van der Leij

Onze Lieve Vrouwe kerk          Jannes de Boer    

Laurentiuskerk                         Thalia Bregman      

Huur zaal Immanuelkerk           Klaas Kadijk         

 

De preekvoorziener is:

 

Mw. I.C. Staal-Faber

 

Kopij Groninger Kerkbode:

 

Kopij voor de betreffende week dient uiterlijk zondagsavonds binnen te zijn bij Mw. M. Stokroos (zie voor adres zie boekje).

 

Rekeningnummers:

 

Protestantse Gemeente Baflo C.A.:

Diaconie                                           NL74 RABO 0367 4505 34

Bloemenfonds                                   NL33 RABO 0367 4505 93

Collectebonnen                                  NL67 RABO 0304 9011 80

Kerk                                                 NL90 RABO 0304 9001 84

 

Vrijwillige bijdragen:

 

Protestantse gemeente Baflo c.a.:       NL67 RABO 0304 9011 80