Een paar woorden voor Onderweg

 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

Menno van der Beek

 

 

Met dit gedicht begon de 40 dagen kalender van de PKN. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik ook zo’n kalender had besteld, maar dat hij ergens onder een stapel boeken op mijn bureau was blijven liggen. Vanmorgen stopte ik hem maar gauw in mijn tas, want misschien kon het mij op weg helpen naar wat woorden voor Onderweg.

“Ik ben er voor jou”, zegt de titel. De kalender gaat in op de zeven werken van barmhartigheid. Ofwel hoe wij er voor een ander kunnen zijn. Gemeente-breed hebben wij in de 40 dagentijd niet zo heel bewust met dit thema gewerkt. We deden andere dingen ……. hoewel(!)……. een papieren boekje met gedichten en wensen rondbrengen, een glossy in elkaar zetten, genieten van een maaltijd van Molenrij, Happy Stones maken en anderen er blij mee maken, voedsel verzamelen, een stembureau in Concordia verwezenlijken, een praatje maken, een kaartje sturen….……..

 

De titel “Ik ben er voor jou” doet mij denken aan de zeven “Ik ben” woorden.

‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7)
‘Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1)

En ineens viel het kwartje. Het kan geen toeval zijn. De zeven “Ik ben” woorden staan natuurlijk in verbinding met de zeven werken van barmhartigheid (uit Mattheüs 25: 35-36). Zo werkt het in de Bijbel, getallen zijn niet zomaar getallen. Het getal zeven staat voor compleetheid, volledigheid, volmaaktheid. Iets is af, iets kan niet beter of erger worden dan het is.


 

 

 

De werken van barmhartigheid komen uit een van de laatste door Mattheüs beschreven gelijkenissen van Jezus. Vlak voor die ene bewuste Pesach. Het is een gelijkenis waarin Jezus alvast vooruitblikt naar zijn terugkomst op aarde. En ons richting geeft om ondertussen te doen. Om iets van Gods koninkrijk op aarde te verwezenlijken. Want zegt Jezus: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zuster, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mattheüs 25: 40). Het gaat om de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten te kleden, de vreemdelingen te herbergen, de zieken te verzorgen, de gevangenen te bezoeken, de doden te begraven (in 1207 kwam de laatste erbij). Zeven werken waarvan Jezus ons vraagt er iets van in ons leven handen en voeten te geven.

Iets wat we kunnen doen vanuit de bevrijdende beweging van Pasen. Vanuit de genade en vrede die Jezus ons geeft.

Want die bevrijding, die genade en vrede geeft ruimte om vriendelijker naar onszelf te kijken waardoor we ook vriendelijker naar een ander kunnen kijken.

Die bevrijding, genade en vrede geeft ruimte om zorgzamer met onze eigen noden om te gaan waardoor we ook zorgzamer voor de noden van de ander kunnen zijn.

Juist die bevrijding geeft innerlijke ruimte ………om iets te kunnen doen.

Ga dan op weg, met Hem die “Is”.

 

Hartelijke groet, Marleen Stokroos