Beste gemeenteleden,

Even een herinnering aan het bloemenfonds van onze gemeente. In het voorjaar heeft hierover een bericht gestaan in Onderweg. Met daarbij een envelop. Het geld voor het bloemenfonds is erg nodig. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, of het is aan uw aandacht ontsnapt: elke bijdrage is welkom!

Er zijn elke zondag weer gemeenteleden die we blij willen maken met een bloemetje, ter ondersteuning bij verdriet of blijdschap of ter bemoediging.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL33RABO0367450593 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Baflo ca. (o.v.v. Bloemenfonds). Of een bijdrage geven in een envelop en deze in de brievenbus van de Immanuelkerk doen. Bij voorbaat dank.

Anita Meijer-Bosma