van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd en de Protestantse Gemeente Baflo

Deze keer geen aankondiging van een lezing in de decembermaand.

Wat dan wel?

De huidige commissie wordt aan u voorgesteld met daarbij de afgesproken taakverdeling.

Verder iets over de plannen waaraan gewerkt wordt voor de komende maanden.

Het hangt echter van de stand van zaken rondom het coronavirus af of de plannen uitgevoerd kunnen worden het komende halfjaar.

De commissie wordt gevormd door Kees Raangs (voorzitter), Ditta Kombrink (secretaris), Patrick Arends (penningmeester), Marleen Stokroos (adviserend lid), Ina Kwerreveld (pr). Marleen en Ditta doen mee vanuit de Protestantse Gemeente Baflo, er wordt nog gekeken of een derde persoon vanuit Baflo de commissie kan aanvullen.

Welke plannetjes liggen er op tafel?

Allereerst dus geen activiteit in december omdat het op zich altijd een drukke maand is.

Dat was al besloten in september.

We gaan bekijken of het mogelijk is om de afgelaste lezing van november in januari te laten plaatsvinden.

In ieder geval heeft ds. Van Ool toegezegd om op een later tijdstip zijn lezing alsnog te houden.

Mocht dat inderdaad in januari door kunnen gaan dan wordt dat vermeld op de website van de kerk, het wordt op 2 zondagen afgekondigd tijdens de kerkdienst en u kunt erover lezen in de Wiekslag en de Ommelander.

Voor de maand maart is met Saskia van Lier contact gezocht.

Zij komt heel graag haar afgelaste lezing van maart 2019 alsnog houden.

Verder zijn we in overleg met de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt over de vorig jaar februari afgelaste gezamenlijke lezing door Natascha van Weezel.

Daarnaast zijn er nog wat ideeŽn waaraan gewerkt wordt maar daar hoort u te zijner tijd over.

Ja, geen programmaboekje 2020-2021 heeft ook voordelen hebben we inmiddels gemerkt.

Hoe het de komende maanden uiteindelijk gaat lopen wordt dus helaas bepaald door de situatie rondom het coronavirus.

Ach, we zijn er inmiddels wat aan gewend en we leren flexibel te zijn.

De commissie houdt goede moed, we hopen van harte dat we elkaar in 2021 snel zullen kunnen ontmoeten bij een activiteit.

Alle goeds toegewenst voor de decembermaand!