Wat gaan we doen ………. 2020-2021

 

Na een mooie startzondag op 13 september gaan we weer van start met een nieuw kerkelijk jaar. Het zal dit jaar een jaar worden van zoeken naar nieuwe wegen en voortzetten van vertrouwde zaken. De ontwikkeling van het coronavirus zal hierin nogal bepalend zijn. En toch willen we ons hierdoor ook niet gelijk aan de kant laten zetten. Per slot van rekening is het jaarthema van de PKN “Het goede leven”. Dus laten we er vooral iets goeds van proberen te maken.

Uit meerdere gesprekken met gemeenteleden en anderen concludeerde ik dat er behoefte is om samen te praten over de Bijbelse verhalen en andere geloofs- en levenszaken. Hier gaan we dus weer zover als mogelijk handen en voeten aan geven.

 

Open gespreksgroep “Het verhaal gaat…”

In het afgelopen seizoen zijn we tot januari dit jaar met een groep van ongeveer 8 mensen maandelijks bij elkaar gekomen om een Bijbelsverhaal van Nico ter Linden met elkaar te lezen en te bespreken. We waren net zover dat we er ook eens een uitleg/vertaling van een andere theoloog van het betreffende Bijbelverhaal naast wilden gaan leggen. Toen hield het op, maar nu pakken we de draad weer op. Op de vierde woensdag van de maand, beginnend op 28 oktober en 25 november 2020 om 20.00 in de Immanuelkerk. Een open groep betekent dat u vrij bent om per keer aan te schuiven. Wel hebben we al doende ontdekt dat het prettig is om het verhaal van tevoren al eens te lezen. Als u wilt meedoen dan kunt u een week van tevoren mij een mail sturen, dan stuur ik u een scan van het betreffende verhaal. Maar als u het verhaal niet van tevoren hebt gelezen, hoeft u niet thuis te blijven. We lezen het verhaal ook samen. Ik nodig u van harte uit om mee te doen, Marleen Stokroos (m.stokroos@outlook.com)

 

P-kring - Jeugd catechese (12-20 jaar)

Na de herfstvakantie (datum volgt) gaan we hier ook weer mee verder. Zoals het nu lijkt zal ik nog één keer samen met ds. v Ool meedoen aan de drie wekelijkse gesprekken. De gesprekken zullen vervolgens worden voortgezet door ds. v. Ool en een jeugdouderling van Warffum. Ds. v. Ool en ik hebben samen het eerste jaar gedaan om de samenvoeging van jongeren uit twee gemeenten goed te begeleiden. Echter twee betaalde krachten op één groep is een dure keuze. Daarom zal ik mij in het aankomend seizoen m.b.t. de drie wekelijkse gesprekken gaan terugtrekken. Maar omdat ik het contact met jullie/met de jongeren veel te leuk vind en niet wil verliezen zullen we dit jaar ook samen een andere activiteit met elkaar gaan doen. Dit kan b.v. iets zijn in het kader van zorg voor anderen of met elkaar een jongerendienst opzetten… We gaan dit in overleg met elkaar vormgeven.

NB als je het afgelopen jaar nog niet meedeed en zin hebt om dit jaar ook mee te doen dan kan je je bij mij opgeven (m.stokroos@outlook.com  Iedereen van tussen de 12-20 is van harte welkom.

 

Koffiemiddag voor 75 plussers én andere belangstellenden. We hadden heel graag in september samen met Viskenij een koffiemiddag in de beweegtuin bij Viskenij georganiseerd. Echter toen we dit voorlegden aan de leidinggevende van Viskenij waren de coronamaatregelingen net weer aangescherpt waardoor de coronacommissie van Viskenij niet kon meegaan met dit idee. In overleg met elkaar kwamen we tot de conclusie dat een koffiemiddag in de beweegtuin een mooi idee is voor andere tijden. Dit blijft dus in het vat.

De koffie-inloop op de dinsdagochtend heb ik op dit moment ook op een laag pitje gezet en ben wat meer huisbezoeken gaan doen. Er komt een dag dat ik ze weer oppak! Hiervoor wil ik u vragen om de gemeenteberichten/kerkbodeberichten in de gaten te houden. En als u de koffie-inloop op dit moment mist dan hoor ik dit heel graag! Dat kan maken dat ik ze weer eerder oppak.

 

Samen kerk-zijn. In het najaar zullen Henk Veenstra en ik een avond plannen met (jong)volwassenen om samen te brainstormen over geloof, kerk en aansluiting bij elkaar vinden. In het najaar willen we tevens per wijk met elkaar in gesprek over waar het hart van de gemeente klopt en hoe we hier dan handen en voeten aan kunnen geven op een manier die energie geeft. Voor beide avonden ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

 

Vorming en toerusting

Zoals u al eerder in de gemeenteberichten kon lezen is er een samenwerking ontstaan tussen onze gemeente en de Protestantse Gemeente Adorp-Sauwerd-Wetsinge op het gebied van Vorming en toerusting. De commissie Vorming en Toerusting organiseerde al jarenlang elke maand in Sauwerd een lezing. Dit willen we gaan voortzetten. Bij toerbeurt zal de lezing in Sauwerd of in Baflo plaatsvinden.

Voor onze eerste avond is pastor Jolanda Tuma uitgenodigd. Zij is coördinator Kerk in het Dorp (Eenrum, Den Andel, Westernieland). Kerk in het Dorp valt onder de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Jolanda Tuma komt graag iets vertellen over Henri Nouwen en zijn boek ‘Eindelijk thuis’. Nouwen is geboren in Nederland en is na zijn studie en priesterwijding naar de Verenigde Staten verhuisd waar hij werkte aan meerdere universiteiten. In 1983 werd hij diep getroffen door een schilderij van Rembrandt waarop het verhaal van de verloren zoon is afgebeeld. Halverwege de jaren 80 maakt Henri Nouwen de overstap van het universiteitsleven in de Verenigde Staten naar een leven met verstandelijk beperkte medemensen in een Ark gemeenschap in Frankrijk. Hier schrijft hij een boek over zijn ervaringen aan de hand van het schilderij en het verhaal van de verloren zoon en geeft dit de toepasselijke titel: Eindelijk thuis.

De avond vindt plaats op dinsdag 6 oktober in de Immanuëlkerk aan de Heerestraat 30, 9953 PJ in Baflo van 20.00 – 22.00 uur. Kosten € 5,00. Op deze avond worden de coronamaatregelen in acht genomen. U hoeft zich niet vooraf op te geven wel wordt u gevraagd ter plekke uw naam te noteren. De commissie nodigt u van harte uit, in de hoop dat we er samen een mooie avond van kunnen maken.

Dit is wat we in eerste instantie voor de aankomende maanden voor ogen hebben. We hopen dat we dit kunnen verwezenlijken. En zo niet dan komen er wel weer andere wegen. Dat heeft het afgelopen jaar ons al laten zien.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos

19 oktober 2020

Start 1e jaars-cursus Theologische Verdieping Groningen

 

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). De cursus heeft een gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.

 

Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.

 

De kosten voor deze cursus zijn € 200.

De lessen worden gegeven op de maandagavond van 19.30-22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.

Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude, 0597-422112 of via de website: www.tvg-groningen.nl

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.