22 november 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij noemden de namen van onze overleden gemeenteleden en geliefden van het afgelopen jaar.

Ook dachten we aan alle andere geliefden die voortleven in ons hart.

En we stonden stil bij de dit jaar zovele gestorvenen wereldwijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

De namen die we noemden:

 

Lammy Nijdam-Stuut
                4 september 1944          8 januari 2020                75 jaar

 

Trijntje Zuidema-Weesies
                8 juli 1938                       23 januari 2020              81 jaar

 

Hennie Kuizenga-Veenstra
                27 juni 1929                    4 februari 2020              90 jaar

 

Grietje Stuivenga
                14 februari 1939             5 februari 2020              80 jaar

 

Alida Janna Meijer-van Slooten
                30 oktober 1929             13 februari 2020            90 jaar

 

Geeske Elzes-Wieringa
                25 september 1933         4 maart 2020                 86 jaar

 

Johannes Willem Boogaart
                15 december 1927         21 maart 2020                92 jaar

 

Sietze Rustema
                20 augustus 1942           22 maart 2020                77 jaar

 

Elze Elzes
                18 november 1935         5 april 2020                    84 jaar


 

 

Lammert Tillema
                12 augustus 1941           23 april 2020                  78 jaar

 

Bram Afman
                11 juli 1937                     9 juni 2020                     82 jaar

 

Drewes Meinema
                15 juni 1939                    15 juli 2020                    81 jaar

 

Ebeltje Molenhuis-de Witt
                16 oktober 1919             10 september 2020         100 jaar

 

Barbara Hage van der Veen
                23 september 1955         23 oktober 2020            65 jaar

 

 

Het was een dienst in grote verbondenheid met elkaar in de kerk, maar ook met allen thuis. Een dienst waarin we ons gedragen wisten door ons geloof, onze hoop en de nooit aflatende Liefde van een Heer die onze Herder wil zijn.

 

 

Goede Heer over dood en leven,

kostbaar is ons bestaan.

Op dagen als deze ervaren wij dat eens te meer.

Wij danken U voor ons leven,

al is dat een bestaan met vallen en opstaan.

Dat wij er zijn, ademen, adem van Uw adem,

dat het ons gegeven is de zon op te zien gaan,

en onder, te ontluiken,

de bladeren over ons leven te zien vallen,

lief te hebben en geliefd te worden,

God, ook in pijn en verlies te ervaren dat wij mensen zijn,

een grassprietje, een veldbloem die verwelkt.

Voor dat hele mensenbestaan, leven en sterven,

danken wij U. Amen

 

Ik wens u Gods zegen, kracht en liefde toe, Marleen Stokroos