Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

 

 

Hebreeën 13: 5: Laat uw gesprek zonder lust zijn; en wees tevreden met wat je hebt, want hij zei: ik zal je nooit verlaten, en ik zal je niet verlaten.

Depressie is de grootste doodsoorzaak onder mannen geworden, een aantal mensen is het slachtoffer geworden van dit syndroom. Eenzaamheid kan een persoon snel tot een staat van depressie leiden, terwijl de laatste ertoe kan leiden dat een man domme beslissingen neemt. Vandaag gaan we kijken naar gebeden die we opzeggen in tijden van eenzaamheid en depressie. Deze gebeden zullen de geest van depressie en eenzaamheid in je leven bestraffen

De wereld heeft een groot deel van de depressie meegemaakt, miljoenen mensen hebben zelfmoord gepleegd als gevolg van eenzaamheid en depressie. Het is geen wonder dat de psycholoog depressie definieert als een slechte gemoedstoestand die ervoor zorgt dat een persoon beslissingen neemt zonder zijn hoofd te gebruiken. Het zou interessant zijn om te weten dat iemand midden in een menigte kan zijn en zich toch alleen kan voelen. Eenzaamheid is niet de afwezigheid van mensen; het is het onvermogen van een individu om gezelschap tussen mensen te vinden. En als iemand zich eenmaal leeg en eenzaam voelt, is depressie niet ver van zo iemand verwijderd.

Mensen geloven dat depressie een psychische ziekte is die tegelijkertijd de geest en de hersenen beïnvloedt. Dus wanneer iemand depressief is, zoeken mensen advies van psychologen om het slachtoffer uit de sterfelijke staat te helpen. Wat mensen echter niet begrijpen, is dat elk probleem zijn oorsprong heeft in het spirituele rijk.
Hoewel de rest van de wereld zich grote zorgen maakt over depressie en het als een ongepaste medische aandoening beschouwt, moeten wij christenen het op een andere manier zien. Wij (christenen) kunnen in de wereld zijn, maar we zijn niet van de wereld, we moeten en mogen niet hetzelfde lot ondergaan dat een incidentele persoon ook lijdt.

 

De Schrift heeft ons doen begrijpen dat God ons een Trooster zal sturen die de Heilige Geest is, we zullen een geweldige metgezel vinden in gemeenschap met de Heilige Geest. Dus elke keer dat je stopt met het vinden van troost en geluk in de mensen om je heen en zelfs je familie en geliefden kunnen je niet langer de vreugde geven die je verdient, in plaats van te gaan zitten en langzaam het bedenk dat Jezus Christus u niet in de steek zal laten, onze God is de hulp die altijd aanwezig is in onze tijd van nood. Voel je nooit meer alleen in je leven.

 

Veel gelovigen raken depressief omdat ze voelen dat God hen in hun crisis heeft verlaten, ze voelen dat de hemel de deuren voor hen heeft gesloten, maar het is het bedrog van de duivel. De psalmist begreep het beter, hij zei: "Hoewel ik in de donkere vallei van de schaduw des doods wandel, zal ik geen kwaad vrezen." Psalm 23: 4. God vertelde ons ook het volgende in Jesaja 43: 2:
Als je de wateren oversteekt, zal ik met je zijn; En door rivieren zullen ze je niet overweldigen. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden, en de vlam zal je ook niet verbranden

 

Zie je, God zal je nooit in de steek laten, ongeacht de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd. Het enige wat u hoeft te doen is volhouden, God nooit verlaten, nooit het leven verlaten, God blijven dienen met heel uw hart en ik zie elk spoor van depressie in uw leven verdwijnen in de naam van Jezus Christus 

 

 

Gebeden

•Heer van de hemel, mijn hart is verontrust, ik voel me leeg in mezelf en ik put geen vreugde of troost uit de dingen die ze mij zouden moeten geven. Mijn leven is een schaduw van zichzelf geworden. Ik zoek echter mijn toevlucht bij uw woord dat zegt dat het oog van de Heer altijd op de rechtvaardigen gericht is en dat zijn oren altijd aandachtig zijn voor hun gebeden. Heer met een gebroken hart roep ik naar u, Heer troost mij. Ik zoek de genade om altijd troost te vinden te midden van mensen die je vrezen, mensen die veel van je houden en die je woorden gehoorzamen. Schenk mij de genade om altijd troost te vinden in uw woord, in de naam van Jezus.

 

• Heer Jezus, u belooft uzelf dat u ons niet leeg zult laten, maar ons een Trooster zal sturen, iemand die ons sterfelijk lichaam levend zal maken. Het dekbed dat al onze zorgen zal verlichten, het dekbed dat ons de zekerheid geeft dat morgen een betere dag wordt. Heer, ik voel me zo eenzaam in deze wereld, alsof mijn wereld uit elkaar valt en het lijkt alsof niemand echt geeft om mijn behoeften om hoe ik me voel. Vaak heb ik zin om te schreeuwen, misschien zal iemand mijn stem horen en om hulp komen vragen omdat het lijkt alsof ik opgesloten zit in een auto gevangenis, ik herken mezelf niet meer Heer, Ik vraag u mij te lokaliseren en mij te helpen, over uw genade.

 

• Ik zoek de genade om niet overweldigd te worden door de huidige situatie die om mij heen gebeurt. Morgen wordt een grote dag, ja! Wel weet ik dat de situatie om mij heen zo overtuigend is dat ik er al snel gek van word, ik weet niet wat ik moet doen. Heer, voordat ik een dwaze beslissing neem, bid ik dat U mij een trooster stuurt. Op dit moment zie ik geen morgen meer, ook al zegt de Bijbel dat de heerlijkheid van de laatste de eerste zal overtreffen, Heer, help me om vertrouwen te hebben in uw woord, help me om moed op te bouwen rond de kracht van uw woord.

 

• Heer in uw woord, u belooft de zieken te genezen en allen die gekwetst zijn te troosten. Heer, eenzaamheid is een grote aandoening, depressie is een krachtigere ziekte, ik vraag u uw helende handen uit te breiden naar mijn leven in Jezus naam. Ik vraag dat uw liefderijke goedheid op dit moment met mij is en dat al mijn kwellingen in Jezus naam worden weggenomen. Uw woord zegt dat Christus al onze ziekten heeft blootgelegd en al onze ziekten heeft genezen, ik bid dat krachtens dit woord mijn ziekte zal worden weggenomen in de naam van Jezus.

 

• Het boek Psalm zegt dat u een rechtvaardige geest in mij zult vernieuwen en mij de vreugde van uw redding zult schenken en mij zult steunen met uw vrije geest. Ik vraag u in mij een goede geest te creëren, een geest die sterker zal zijn voor elke ziekte die eenzaamheid wordt genoemd, een geest die alle ziekten die depressie worden genoemd, zal onderdrukken, Heer, ik vraag u om deze op dit moment vrij te geven in de naam van Jezus . Heer, ik ben niet afgedwaald uit de val van mijn huidige probleem, ik vraag u hier een uitweg uit te maken, ik geef toe dat ik alleen zo ver ben gekomen omdat u een weg hebt gevonden, Heer en nu dit is een ander. Het is tijd voor u om te doen wat alleen u kunt doen, Heer, maak een weg voor mij.

 

 Heer, ik vraag u om hen de genade te geven om het te overwinnen in de naam van Jezus. Heer, ik vraag u het voorrecht te gunnen een vriend in Jezus te vinden en dat zij al hun problemen en verdriet alleen op Christus zullen werpen. Heer, ik zoek genade voor hen, zodat hun ziel niet overwonnen zal worden door de kwellingen en beproevingen van eenzaamheid of depressie die door de duivel zijn georkestreerd. Aan iedereen die hulp nodig heeft, Heer, vraag ik u hen te helpen in Jezus naam. Amen.

Alfredo Mayemba