Voortzetting van het verband tussen Marleen Stokroos en onze gemeente.

 

Tijdens de gemeenteavond op 11 augustus werd de beslissing om Marleen voor vast te verbinden aan onze gemeente positief bekrachtigd.

Dit werd natuurlijk tijdens een kerkenraadsvergadering met een contractuele handtekening bevestigd.

Tijdens het bespreken van de randvoorwaarden gaf Marleen aan dat ze heel graag de “oude” Paaskaars van 2019 wilde ontvangen.

Het was de eerste Paaskaars die ze als voorganger mocht aansteken; voor haar een kostbaar en bijzonder moment.

Daarnaast gaf ze aan dat ze de Paaskaars graag op haar werkplek in de kerk wilde neerzetten zodat ze als mens en als pastor naar behoefte voor zichzelf of in gesprek met een ander de Paaskaars zou kunnen aansteken.

Om zo het Licht dat symbool staat voor ons verbond met God en Zijn nabijheid in ons leven tastbaar aanwezig te kunnen laten zijn.

Haar derde reden was dat ze de Paaskaars graag van ons wou ontvangen als teken en bestendiging van ons verband met haar.

Als kerkrentmeesters en kerkenraad vonden we dit alles een mooie reden om Marleen de Paaskaars te schenken. Tijdens de dienst van starzondag overhandigde Roel de kaars aan Marleen en staken we het licht aan als teken van ons verbond.

 Sinds 25 jaar verzorgt Klaas Kadijk ‘kerktelefoon’.  We willen Klaas hier natuurlijk hartelijk voor bedanken.

Na al die jaren heeft Klaas aangegeven het stokje over te willen dragen.

Geert Doornbos neemt het stokje met ingang van af heden over.

Vanaf nu is Geert dus contactpersoon van Kerktelefoon.

Oproep. Voor het wassen, drogen en strijken van de tafelkleedjes in de kerk zoeken we een nieuwe vrijwilliger.

Willy Datema heeft het jaren gedaan,

Willy dank je wel daarvoor. 

Wie zou dit van Willy willen overnemen?  Er zijn ongeveer 40 kleedjes die afhankelijk van gebruik om een aantal weken gewassen moeten worden of vaker in kleinere aantallen.

Concordia, De werkzaamheden in en om Concordia verlopen gestaag.

Sinds het begin van corona zijn Klaas en Roel begonnen met de werkzaamheden, nu na verloop van tijd zijn er meerdere mensen actief. Met medewerking van Bolhuis is het dak grotendeels geďsoleerd en met nieuw dakleer bedekt.

Luurtsema bouw heeft dubbel en deels triple glas geplaatst. Als extra zijn de buitenmuren aan de noord en oostkant geheel geďsoleerd.

De toiletgroep is geheel vervangen en een extra damestoilet is gerealiseerd.

Aan de hal en de keuken wordt druk gewerkt.

De bar krijgt een geheel nieuwe omkleding.

Zaal 2 is bijna klaar. Zaal 1 moet nog.

Er is/wordt nieuwe afzuiging in de zalen, hal en toiletten geďnstalleerd.

De extra isolatie en de werkzaamheden aan de toiletgroep hebben meer tijd gevraagd dan verwacht, mede daardoor zijn de werkzaamheden nog niet klaar.

We verwachten nog dit hele jaar werk te hebben.

Door de extra uitgevoerde werken zijn ook de kosten opgelopen, we hopen op gelden van het SNN-fonds, mocht dit geen succes hebben (wat we niet verwachten) dan zullen we niet alle werkzaamheden meer uit kunnen voeren (vloer).

Met het aankleden van het interieur worden we geadviseerd door Feminstyle. U bent allen van harte welkom om de voortgang te bewonderen.

De gezamenlijke kerkenraad en rentmeesters.