Stand van zaken Concordia

Nu Concordia bijna klaar is zijn we best trots op het resultaat. Mogelijk hebben velen van u het resultaat op 17 maart kunnen zien toen zaal 2 als stemlokaal is ingezet. De toiletten en zaal 2 zijn klaar, zaal 1 en de hal zijn ook bijna klaar. Alleen de keuken moet nog in zijn geheel. Vrijwel na een jaar van de nodige inspanning mag het resultaat er zijn.

We hebben met behulp van veel vrijwilligerswerk veel werk verzet, grotendeels volgens planning, maar ook deels als extra werk. Dankzij het vele vrijwilligerswerk hebben we veel werken kunnen uitvoeren en ook dankzij de vrijwilligers is er veel extra werk verricht. Zo hebben we veel isolatie werken uitgevoerd. Alle stroomkabels zijn vervangen en alle lampen zijn door ledlampen vervangen. In geheel Concordia is internet beschikbaar. De toiletten zijn geheel vervangen en een extra damestoilet is gerealiseerd. Ook het dak is volledig geïsoleerd en voorzien van een nieuwe laag dakbedekking. Ook is al het schilderwerk door vrijwilligers gedaan. We hebben de afzuiging geheel vervangen en opnieuw geïnstalleerd en uitgebreid naar de toiletten. In beide zalen zijn beamers met schermen geïnstalleerd. Alle verwarmingsbuizen zijn vervangen. Alle kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen, voorzien van dubbel glas en deels trippel glas. Kortom al deze werken hebben extra middelen gevraagd. Een deel van deze extra middelen zijn betaald uit de pot van Concordia zelf

............. en we hebben € ........... doorgeschoven naar (achterstallig) onderhoud. Grotendeels hebben we ons gehouden aan het eerder beschikbaar gestelde budget. Zoals eerder is bericht, voeren we voor € ............. voorlopig niet uit. (Vloerbedekking en gordijnen/vitrages). Al de uitgevoerde (extra) werken zijn goed bestede werken en samen met de inmiddels geïnstalleerde zonnepanelen zal dit zichzelf, naar verwachting, weer terugverdienen. We hopen, ook als kerk, hier veelvuldig gebruik van te kunnen maken en ons voordeel mee te kunnen doen. Echter nu, in het zicht van de haven, zien we dat de keuken nog geheel uitgevoerd moet worden.


 

 

Het was onze nadrukkelijk doelstelling om ons aan de goedgekeurde begroting (€ ............) te houden, maar met al de extra werken lukt het niet om binnen die begroting te blijven. We vragen daarom aan u als gemeente om extra middelen te mogen gebruiken. Om de keuken weer volledig operationeel te maken is er een extra inzet van

 € .............. nodig. We vragen daarom aan u als gemeente om toestemming om het aanwezige onderhoudsfonds voor kerkelijke gebouwen aan te wenden om de nog resterende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Normaal zouden we dit doen op een gemeenteavond. Wij denken echter dat dat nog wel even zal duren en daarom doen we het op deze manier. Hopelijk kunnen we binnenkort weer gebruik maken van Concordia en we willen er dan ook graag klaar voor zijn. Daarom vragen we u via deze weg om uw reactie, in welke zin dan ook, hetzij met aanvullende of kritische opmerkingen hetzij met afwijzende of positieve reacties of wellicht in de vorm van een gift.

U kunt uw reactie geven aan Johan van der Leij, tel.nr 0644878148 of per mail Johanvanderleij5@gmail.com of Roel Meijer tel.nr 0620445433 of mail r.p.meijer@planet.nl

Vol verwachting naar uw reactie, hartelijke groet, namens de kerkenraad, rentmeesters en bouwcommissie,

Johan van der Leij en Roel Meijer.