Tekenen van hoop te Baflo!

 

1. Klokken van troost en hoop. Waarom klokluiden?

 

 

https://www.klokkenvanhoop.nl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_1529-kopie.jpgKlokken als communicatiemiddel

Al eeuwen luiden klokken als communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts op tot gebed, maar vertellen de inwoners met hoge of sonore klanken en zonder woorden wat er aan de hand is in de stad of het dorp. Wanneer er iemand overleden is, klinken de lage klanken van de doodsklok; de pap-klok gaf in de middeleeuwen aan dat de stadspoorten dichtgingen en het etenstijd was; de waakklok luidt als er brand is. In veel dorpen in Friesland en Groningen kondigen klokken tegenwoordig nog steeds de geboorte van een kind aan en in Utrecht kondigt de Ban-klok de raadsvergadering aan.

Impact van Corona op ons leven
Het Coronavirus had en heeft nog steeds een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven lag er veel stil en zochten we naar nieuwe wegen, zoals op ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Ook veel kerken besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – zochten naar nieuwe wegen om deze hoop te verkondigen. Zo langzamerhand beginnen de eerste stappen naar versoepeling en ontmoeting binnen een 1,5 meter maatschappij.

De raad van kerken deed in maart een oproep om door het luiden van de klokken deze hoop te vertalen. Hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten en dat we ons in solidariteit met elkaar verbonden voelen.

Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen

https://www.klokkenvanhoop.nl/waarom-klokluiden/

 

Afbeeldingsresultaten voor klok Laurentiuskerk bafloVan 18 maart tot en met 29 april werd hier op vele plaatsen in het hele land gehoor aan gegeven. Op vele woensdagavonden klonk van 19.00-19.15 de klok.

Zo ook in Baflo en soms in Tinallinge.

De bronafbeelding bekijkenVia deze weg willen we Jacob Cleveringa en Jannes de Boer hiervoor bedanken!

                       

 

 

 

2.  Regenboogjes van hoop

 

De bronafbeelding bekijken

 

De bronafbeelding bekijkenEen ander mooi initiatief was de regenboogjes van hoop. Een groep vrouwen uit de omgeving nam het initiatief om voor alle mensen in een zorginstelling/zorgcentrum een teken van hoop te haken in de vorm van een gehaakt regenboogje. Nadat dit met succes was uitgevoerd en ontvangen kwamen we op de gedachte om alle zelfstandig wonende 75-plussers in onze gemeente ook een regenboogje met een groet van de gemeente te sturen. Ook dit werd met vereende krachten, plezier en succes uitgevoerd. Het mooie van dit soort initiatieven is dat niet alleen de ontvanger er iets goeds aan kan beleven, maar het samen doen ook verbondenheid en gezelligheid geeft. Hierbij even een kiekje van een moment in de keuken.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. Werk aan de winkel

 

En onderwijl wordt er vanuit deze hoop toegewerkt naar een post-coronatijdperk. De tijd waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. Ontmoetingen in bijvoorbeeld “Concordia in een nieuw jasje”.