Opbrengst

Kerk in Actie zoekt collectanten in Dalfsen en Oudleusen – Podium van kerken  Dalfen  

                                  €  ......  !!!

            En een onbekend maar groot bedrag via             

                       Alle Collectanten, Gevers en Geefsters

                                  *** Hartelijk Dank ***

Daarmee kan er veel goeds worden gedaan voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Collectant gemist?

U kunt nog een bedrag overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457                         t.n.v Kerk in Actie ovv vluchtelingkinderen Griekenland.

 

Plaatselijke coördinatoren: Anita Meijer-Bosma /Janke de Roo

 

Collecte

17 januari: Goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen,

 e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

 

 

24 januari: Missionair werk.

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

 

31 januari: Wereld Lepra-dag

 

7 februari: Werelddiaconaat