De rentmeesters hebben in de december-vergadering gesproken over:

1.    De voorbereidingen voor actie kerkbalans 2021.

In februari komen we graag bij u langs voor uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage 2021. Met name onze bijdrage administrateur doet hier veel voorbereidend werk voor.

2.    Concordia, het opknappen van Concordia is voor de vrijwilligers in afrondende fase. Het systeemplafond in de hal, wc en keuken moeten we nog laten aanbrengen en enig behangwerk, ook de keuken moet nog in zijn geheel uitgevoerd worden.  Vele uren vrijwilligers werk zit er inmiddels op, er is heel wat afgetimmerd, tegels geplakt, vele uren geverfd, latjes en lampen opgehangen, leidingen en kabels trekken en vernieuwen en afzuiging vervangen en uitbreiden.  Helaas kunnen we het werk niet afmaken omdat het budget bijna op is. De verwachte bijdrage van het SNN-fonds is voor eerst afgewezen, dit omdat we al een bijdrage hebben ontvangen voor de voorzet ramen in de kerk. In ons verweer geven we aan dat de Kerk en Concordia twee verschillende adressen zijn. De mogelijke bijdrage zou voldoende kunnen zijn om ook de vloeren en gordijnen o.i.d. te kunnen verwekelijken. Voor het plafond en de keuken is nog budget. Mocht dit verweer geen resultaat hebben dan zullen we daar mogelijk bij u op terug komen.

3.    Gebouwtje kostersgang 1 en 3.

Met de verkoop hiervan werken we samen met makelaar Jan Majoor van kantoor Brandsma en de Jong. De huidige bewoonster is in de gelegenheid gesteld om als huurster het gehele gebouwtje te kunnen kopen. Heel recent heeft zij aangegeven hier geen gebruik van te maken. Wij zullen dan ook op korte termijn het gebouwtje aan andere gegadigden aanbieden. Kadestraal is hier nog het nodige voorwerk te verrichten omdat er kadestraal gezien nog een pad ‘onder’ de woning doorloopt, ook de garage ernaast moet kadestraal nog geregeld worden.

 

4.    Zoals in Onderweg van december vermeld staat, is er ook nu nog de mogelijkheid om de jaarcijfers van 2019 in te zien. Graag hiervoor contact opnemen met Johan van der Leij.

5.    De begroting van 2021 is vastgesteld en laat een tekort zien van € 10.000,00. Ook voor het jaar 2020 koersen we mogelijk op eenzelfde tekort. Ook voor de Kerk/Concordia laat corona zijn sporen na. Vanaf april 2020 staan bijna alle vergaderingen en activiteiten stil. Gelukkig hebben we geen loonkosten en krijgen we de energiekosten grotendeels weer terug. Verheugend is dat de collectes goede opbrengsten laten zien. Dank daarvoor!

In samenwerking met de kerkenraad werken we aan een vernieuwde website. Begin januari gaan we hier weer mee aan de slag. 

Nu Concordia in afrondende fase is, kijken we heel voorzichtig naar De Kelder. Met de vernieuwing van de leidingen komen we uit in de Kelder. Hier zijn een aantal leidingen ook vervangen en heeft de Kelder zelf voor nieuwe verwarmingselementen gezorgd. In samenwerking met de Kelder willen we kijken of we een nieuwe invulling van de Kelder kunnen realiseren. De eerste fondsaanvraag hebben zij inmiddels gedaan. Aan een verdere verkenning van fondswerving wordt gewerkt.

We zijn blij en dankbaar met onze digitale uitzendingen. Gemiddeld kijken er tenminste 100 adressen per uitzending. Op 8 december keken er direct en later 195 mensen, dat wil zeggen: verbindingen die langer dan 10 minuten kijken met een x-aantal personen. Veel mensen bekijken ook later de uitzending. De zangavonden worden ook goed bezocht! In de maand november keken in totaal 953 mensen direct en indirect, inclusief de zangavonden. Op kerstavond waren er direct 164 bezoekers en 165 later. Daarnaast waren er ook nog 110 bezoekers via Facebook. Natuurlijk hopen we dat we op termijn weer fysiek samen kunnen komen, maar gezien de situatie is de digitale verbinding een groot succes! Omdat er zoveel mensen kijken, hebben we besloten om het abonnement uit te breiden. Ondanks dat we dan wel niet fysiek bij elkaar zijn, zijn we toch met elkaar verbonden.

Met een vriendelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar van de rentmeesters.