Oktober

Juli/Augustus/September

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Meeleven/informatie

6

Meeleven / Informatie

Woorden voor onderweg

7

In Memoriam

In memoriam

8

Dorcas

Kansberekening

9

Gedicht

Bedankt

10

Kerkenraad

Corona gebruiksplan

11

Bericht van ds. L. Struik

Brief voor de gemeente

12

Diaconie

Tekenen van hoop te Baflo!

13

Verhaaltje

Vakantie in coronatijd

14

Marleen Stokroos

Inlia

15

Bedankt

Kleurplaat

16

Samenzang en Orgelspel

17

Programma 2020-2021

18

Bloemenfonds

19

Roon Staal

20

INLIA

21

22

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 1November 2020 in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema,

telnr. (zie boekje voor tel nr en adres ). Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van November kunt u inleveren tot zaterdag

24 Oktober vóór 18.00 uur via: redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

 

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis