December

Januari

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Informatie/Meeleven

6

Meeleven/Informatie

Woorden voor Onderweg

7

Gedicht

In Memoriam

8

Kerkenraad

Gedicht

9

Diaconie

Bedankje

10

Actie Diaconie 2020

Kerkenraad

11

Kerk in actie

Diaconie

12

Collecte-actie

Mayemba

13

Oproep !!!!

Veurbie?

14

Durf te dromen

Open college

15

Mayemba

16

Gedachteniszondag

17

Newbornlife

18

Vorming & Toerusting

19

Kleurplaat

20

21

22

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 31 januari 2021 in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij

Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39,  telnr. 06-11094344/ 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van Februari kunt u inleveren tot zaterdag 23 Januari voor 18.00 uur via redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis