April

Maart

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Informatie/Meeleven

6

Informatie/Meeleven

Woorden voor Onderweg

7

Gedicht

Barmhartigheid

8

Thuis uit eten

Gedicht

9

Kerkenraad verslag

Thuis “Uit eten”

10

Diaconie

Kerkenraad

11

Bedankje

Diaconie

12

Verhaaltje

Mayemba

13

Concordia

Gedicht

14

Inlia

Locked down!

15

Nieuw begin

Vorming & Toerusting

16

Collecteverantwoording

Inlia

17

Kerkbalans

Bij

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’.

 

(* Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 2 mei 2021 in de hal van de kerk).

 

 

Zolang de kerkdiensten online zijn, kunt u de boekjes afhalen bij :

 

Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39 - (na afspraak)telnr. 06-11094344/ 0595-424222.

 

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van april kunt u inleveren tot zaterdag 24 Aprilvóór 18.00 uur via redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis