Juni

Mei

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Informatie/Meeleven

6

Meeleven/Informatie

Woorden voor Onderweg

7

Kerkenraad

Bedankjes

8

Diaconie oproep

Laurentius kerk

9

Van de rentmeesters

Info Kerkrentmeesters

10

Uitzwaaien

 Kerkenraad

11

Bedankjes

Diaconie

12

Rituelen

Bloemenfonds zakje

13

Inlia

Gedicht

14

Omzien naar elkaar

Coronalied

15

Met hart en ziel

Doppenactie

16

Compassion

17

Natuurlijk

18

Verhaal(tje)

19

20

21

22

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’.

 

(* Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 4 Juli 2021 in de hal van de kerk ).

 

 

Zolang de kerkdiensten online zijn, kunt u de boekjes afhalen bij :

 

Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39 - (na afspraak)telnr. 06-11094344/ 0595-424222.

 

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van Juli/Augustus/September kunt u inleveren tot zaterdag 26 Juni  vóór 18.00 uur via redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis