AMBTSGROEP BEHEER

 

 

Telefoon:

Email:

Kerkrentmeesters

 

 

krm@pgbaflo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter

R.P. Meijer

491410

 

 

 

 

 

Secretaris

 

 

 

Boekhouder

Alies Westerdijk

 

 

Bijdrage-administrateur

H. Kuizenga

424354

h.kuizenga@hetnet.nl

Leden

J. de Boer

423891

 

 

J.Bregman

424570

 

 

A. Dijkstra

422334

 

 

 

 

 

 

REKENINGNUMMERS:

 

 

 

 

 

 

 

Boekhouder van de Kerk

 Rabobank

NL90 RABO 0304 9001 84 tnv  Boekhouder Geref. Kerk Baflo

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste vrijwillige bijdragen

Geref. Kerk

Gironummer.

NL89 INGB  0000 8524 06   tnv  Bijdr.adm.Geref.kerk Baflo

 

 

Rabobank.

NL67 RABO 0304 9011 80   tnv  Bijdr.adm.Geref.kerk Baflo

 

NH Kerk Baflo-Rasquert

Rabobank.

NL77 RABO 0304 9040 07   tnv  N.H. Gemeente Baflo-Rasquert

 

NH Kerk Tinallinge

Rabobank.

NL67 RABO 0304 9501 65   tnv  N.H. Gemeente Tinallinge