KERKENRAAD     

 

 

 

Telefoon:

 Email:

Voorzitter

     

 

 

       

Predikant

Vacant      

 

       

Kerkelijk werker

 Mevr. M. Stokroos

 

06-12435402

(Ma-Do 08.3009.30 uur en 19.00-19.30)

m.stokroos@outlook.com

 

 

 

 

 

Scriba G.H. Doornbos.

J. van der Leij .

  06-29486223

0595 423961

scribakerkraad@gmail.com  

 

  Vacant      
         

Ouderlingen

Vacant    

 

  Vacant    

 

 

Vacant      

 

Vacant      
         

Jeugdouderling

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

Diakenen

Vacant    

 

  Vacant      

 

Vacant      
         

Ouderling/Kerkrentmeesters                    

       
  R.P Meijer   0595-491410  
Voorzitter Vacant      
Notulist Vacant