Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Tweede adventszondag op zondag 6 december om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie van Wijk

Lector: Thalia Bregman

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Kindernevendienst: Ellen Dijkman en Elise Bregman

Kinderopvang: Klaske en Roos

Derde adventszondag op 13 december om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. H. Poot

Organist: Geert Doornbos

Lector: Jannie Dijkman

Koster: Johan v.d. Leij

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Kindernevendienst: Linda en Elise v.d. Wal

Kinderopvang: Elsa Hesseling

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 22 november, van gedachteniszondag gingen met een hartelijke groet van ons allen naar de bewoners van Viskenij.

Ze werden gebracht door Jannie Dijkman.

De bloemen van gedachteniszondag, we zeiden hierbij: Ieder mens is één, iedere bloem is één. Vele bloemen samen is een boeket. Vele mensen samen is gemeenschap.

Zo zijn wij met elkaar, als een veelkleurigheid boeket van mensen in verbondenheid en gemeenschap met elkaar en met Hem die ons liefheeft. Juist in deze tijd waarin het vieren van onze gemeenschap met de bewoners van Viskenij niet kan, willen we met deze bloemen zeggen dat we ondanks het niet samenkomen we ons ook verbonden voelen met jullie.

We hopen dat de tijd van het wachten op weer een zangavond of kerkdienst in Viskenij niet al te lang meer hoeft te duren. Want hierin missen we elkaar.

De bloemen van zondag 29 november gingen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw A. Meima-Luurtsema, Binnensingel 9a in Winsum.

Ze werden bezorgd door Janny Koenes.

Het coronavirus had u ook even goed te pakken, maar gelukkig bent u weer thuis en herstellende.

In dit alles wensen we u Gods nabijheid en kracht toe.

Dit wensen we u allen toe. Juist in deze tijd van verlangend uitzien naar het Licht dat komt!

 

Mededelingen en vooraankondiging

 

Aanmelden voor de dienst

 I.v.m. het maximum van 30 personen is het goed om te weten of u komt. U kunt zich :

Voor zaterdag 13.00 uur aanmelden per mail: krm@pgbaflo.nl of per telefoon: 06 44878148 (Johan van der Leij).

Daarnaast blijft de lastminute beslisser van harte welkom.

U loopt alleen dan het risico dat er geen plaats meer is.

Een zin die voor een kerk en gemeenschap niet klopt, maar die we in het kader van veiligheid toch opvolgen.

M.a.w. laat u door het aanmelden niet weerhouden. En mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn dan is dit ook fijn om te weten.

Oproep Kindernevendienst.

Tot nu toe heeft zich nog niet iemand aangemeld voor het mee verzorgen van de kindernevendienst.

Dit betekent dat de drie begeleiders de kindernevendienst niet meer samen maar alleen zullen gaan verzorgen en er één keer per drie weken geen kindernevendienst zal zijn. Kortom de oproep voor versterking is nog steeds van kracht.

Voor informatie kunt u bellen met Linda v.d. Wal (06-15544331).

Uitnodiging:

 Thema avond "Terug naar de bron" Op woensdagavond 2 december in Immanuelkerk van 20.00 – 22.00 uur, hopen we met elkaar in gesprek te kunnen gaan over "wie wij als gemeente zijn en hoe we als gemeente willen zijn", dit in het verlengde van de inleiding van de classis predikant ds. J Hommes op de gemeenteavond van 11 augustus jl. Gezien we het belangrijk vinden dat een ieder vrijelijk kan spreken zal deze avond niet online uitgezonden worden c.q. online bij te wonen zijn.

Als u wilt meepraten, dan moet u dus komen.

De avond was in eerste instantie voor wijk 1 en 2.

Maar gezien de beperkte opkomst tijdens het vorige overleg van wijk 3 en 4 nodigen we allen uit om te komen.

Vanwege de corona regels vragen we u om zich op te geven.

Laat u/jou zich hierdoor niet ontmoedigen om te komen.

U kunt zich aanmelden via krm@pgbaflo.nl

Als u op het allerlaatste moment overweegt om aan te schuiven, bij niet meer dan 30 personen bent natuurlijk ook van harte welkom.

We hopen u/ jou op één van deze avonden te ontmoeten.

Kerstavondviering

Met Kerst 2019 hebben de GKV, de PKN en muziekvereniging Sereno in Baflo de handen ineen geslagen om een gezamenlijke kerstavond te organiseren.

Er was een verheugend grote opkomst.

Ongeveer 175 mensen mochten worden verwelkomd: Kerst is een feest voor iedereen.

Nadien hebben we tegen elkaar gezegd: "Dat doen we volgend jaar weer".

En dat doen we nu dan ook.

De opzet blijft gelijk, maar de uitvoering zal toch anders van opzet moeten zijn.

Gezien de Coronaregels zullen we een aangepast programma moeten maken.

We gaan er van uit dat we ook rond de kerstdagen nog steeds met maar 30 mensen mogen samenkomen.

En dat is jammer, maar niet onoverkomelijk.

We hebben 16 november besloten een kleine groep van 30 mensen toe te laten in het kerkgebouw, waarbij we tegelijk

de samenkomst uitzenden via Kerkdienst-gemist.

Voor velen zal dat niet onbekend zijn want we zenden al langere tijd onze kerkdiensten uit voor de mensen die niet in de kerk kunnen of durven te komen.

Gelukkig vinden velen de weg naar het digitale alternatief.

Het geeft ook de mogelijkheid om mensen te bereiken, ook mensen die minder bekend zijn met het fenomeen Kerkdienst-gemist.

We hebben daarom besloten om een kleine attentie te maken, met daaraan een uitnodiging om op 24 december 19.30 uur af te stemmen op Kerkdienst-gemist.

Om dat te verwezenlijken hebben we een aantal vrijwilligers nodig.

De attentie moet worden klaargemaakt en deze attentie moet huis aan huis in Baflo, Rasquert en Tinallinge worden uitgedeeld.

Dit betreft ongeveer 1200 adressen.

U begrijpt, hoe meer mensen meedoen en helpen, hoe minder langdurig de gevraagde inzet is.

We hopen van harte dat u mee wilt doen.

Wilt u deze kerstviering daadwerkelijk ondersteunen, dan zien Henk Veenstra henk.veenstra@hotmail.nl en Menno van Dijk mennoemma@hetnet.nl uw opgave graag tegemoet.

Sterren speurtocht:

In het dorp hangen in de adventsperiode allerlei sterren voor de ramen of buiten aan of bij het huis.

Met deze sterren kun je een speurtocht doen (net als toen eerder de berentocht).

Samen of alleen wandelen en genieten.

Even iets anders in deze periode van de pandemie (Corona).

Zie je een ster? streep er dan eentje op je aftekenkaart door!

Wie weet vind je er wel heel veel.

Als u het leuk vindt om een ster te versieren en voor uw raam te hangen en/of een aftekenkaart te ontvangen, dan kunt u deze digitaal aanvragen of een print krijgen via Linda v.d. Wal (06-15544331, linda1317@hotmail.com).

Heel veel plezier! Namens de leiding van kindernevendienst, Elise Bregman, Ellen Dijkman, Elise en Linda v/d Wal.

Kerkenraadsvergadering.

M.i.v. deze maand is de kerkenraadsvergadering verschoven van de 2e dinsdag naar de 2e woensdag van de maand.

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 9 december om 20.00 in de Immanuelkerk.

Zondagavond zangavond.

Elke zondagavond van 19.00-19.30 is de zondagse zangavond met liederen uit o.a. Johannes de Heer te beluisteren en mee te zingen via kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos