Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Beste allen

 

Een aantal van u zal ongetwijfeld al in de krant hebben gelezen dat het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen oproept tot uitsluitend digitaal vieren van kerkdiensten.

De PKN heeft zich achter deze oproep geschaard. Ook wij geven hier gehoor aan.

Vanaf heden tot nader advies kunt u de diensten alleen online bijwonen.

Desalniettemin hopen wij ook zo het Woord van God, de komst van het Licht en gemeenschap met elkaar te kunnen delen.

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Online Eredienst op zondag 24 januari om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: mevr. B. de Beaufort

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Online Eredienst op zondag 31 januari om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. Poot

Organist: Jan Dijkstra

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Jong protestant, 3. Jeugd

Zondagavond zangavond. I.v.m. het verzwaarde negatieve advies van de landelijke PKN m.b.t. zingen in de kerk is de zondagse zangavond omgezet naar een orgelmuziekavond.

Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er orgelmuziek van liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Dit alles is online de beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 10 januari gingen met hartelijke groet van ons allen naar

Margreeth Tillema en Willem Beerda, aan de Torenvalk. Jullie leven is verrijkt met de geboorte van jullie zoontje Mees Levi. We willen jullie allemaal van harte feliciteren met de komst van zijn leven in jullie leven. We wensen Mees Levi alle (L)liefde toe. Dat hij hierin mag opgroeien tot een mooi geworteld mens. En jullie allen veel geluk samen mogen beleven. De bloemen van zondag 17 januari gingen met hartelijke groet van ons allen naar Kees Hage te Pieterburen. Drie maanden geleden moesten jullie afscheid nemen van je vrouw Barbara. Barbara was al een tijd ziek, jullie konden samen naar het afscheid toeleven. Dit koesteren geeft kracht. En toch… vraagt alleen verder gaan ook andere krachten. Hierin wensen we jou en je geliefden alle goedheid en kracht toe van alle (B)bronnen in ons leven.

Ook voor alle anderen; voor hen die het moeilijk hebben, ziek zijn of anderzijds zorgen hebben wensen we de goedheid en kracht toe van Hem die ons liefheeft en al het andere wat ons draagt in ons bestaan.

Mededelingen en vooraankondiging

In de lijn van de verwachting gaat de lockdown nog een tijdje door. Wij gaan dus ook nog een tijdje door met online vieringen. Activiteiten vanuit b.v. de werkgroep Vorming en Toerusting, de gespreksgroep "Het verhaal gaat…", de koffie-inloopochtend hebben we voor dit moment in de wachtstand gezet. Het gaat er steeds meer op lijken dat we onze kerkelijke activiteiten minder moeten gaan afstemmen op het ritme van het kerkelijk jaar en de seizoenen van de jaarkalender en we ons steeds meer moeten gaan bewegen naar het ritme van het virus en de maatregelingen. Enerzijds een gedachte die niet blij maakt, anderzijds

een gedachte die kan helpen om hierin te berusten. Het verzetten van je pijlers, wensen en ideeën naar de ijkpunten van de realiteit geeft ook ruimte voor creativiteit.

Dit kan dus ook betekenen weer wat meer contact per telefoon, beeldbellen of appen via WhatsApp. Ook hier sta ik en velen met mij open voor. Bel of app dus gerust met b.v. uw wijkmedewerker of mij. (Grietje Afman-Rustema, 0595- 424001, Anja Prins-Schutter, 0595-528633, Hilda Kruizenga- Zuidema, 0595-423849, Lies Kruizenga-Datema, 0595-424742, Marleen Stokroos 06-12435402).

Berichten voor de afkondigingen Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos