Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Eredienst op zondag 27 september om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: ds. J. Hommes (classispredikant)

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Koster: Johan v.d. Leij

Collecten: 1. Kerk, 2. Vredeswerk, 3. Liudgerstichting

Kindernevendienst: Linda en Elise v/d Wal

Kinderopvang: Elsa en Roos Hesseling

Eredienst op zondag 4 oktober om 09.30 in de Immanuelkerk.

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie van Wijk

Lector: Adriaan Bregman

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk en Israël, 3. Jeugd

Kindernevendienst: Linda v.d. Wal en Elise Bregman

Kinderopvang: Rianne Edeler

Op deze zondag zal Elena Kruizenga afscheid nemen van de kindernevendienst. Ook willen we nog een aantal anderen die in het afgelopen jaar hun werkzaamheden in werkgroepen hebben beëindigd bedanken. Tijdens startzondag zaten we op anderhalve meter aan tafels met elkaar koffie te drinken. Iemand zei: "dat was gezellig, kunnen we dat niet veel vaker doen i.p.v. in al die rijen zitten". We gaan dit de aankomende maanden uitproberen op de eerste zondag van de maand; de zondag van het koffie drinken. Om zo toch samen met elkaar corona-proof na de dienst te kunnen koffiedrinken en bijpraten.

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 13 september gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Elena Kruizenga. Ze werden gebracht door Ellen Dijkman. Eindelijk kon de nodige operatie doorgang vinden. Je was eraan toe en het heeft je goed gedaan. We wensen je een goed herstel toe en dat de klachten nu maar verholpen mogen zijn. De bloemen van zondag 20 september gingen met eenzelfde hartelijke groet naar de familie Westerdijk, Schaapweg 30 in Westernieland. Ze werden bezorgd door Suzan Rustema. Als teken dat we aan jullie denken. De impact van de natuur op het boerenleven, corona en andere dingen des levens

kan het leven tekenen. Zo ook bij jullie, daarom deze keer als hart onder de riem onze bloemen voor jullie.

Er gaat ook een boeket bloemen met onze felicitaties naar dhr. en mevr. Doornbos – v.d. Maar (Laurentiusstraat 11 9953 PS Baflo). Op 25/9 is het voor hen 50 jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje zijn gestapt. Jullie kijken met een goed gevoel terug op al die jaren die jullie voor een heel groot deel samen te Pieterburen hebben geleefd. En nu alweer 6 jaar met veel plezier in Baflo. Jullie gaan dit alles vieren met jullie zoon en schoondochter en andere familie en vrienden in het dorpshuis te Baflo. We wensen jullie een mooi feest toe. Dat Gods Liefde jullie zal zegenen en vergezellen in jullie liefde en in de tijd die voor jullie ligt.

Op donderdag 10 september overleed onze oudste gemeentelid, Ebeltje Molenhuis – de Witt in de leeftijd van 100 jaar. Na afnemende gezondheid ging haar laatste levenswens in vervulling, slapend ging ze naar God. In bijzijn van haar zoon, dochter, kleindochter en achterkleinzoon gaf ze zich over aan het sterven. Op dinsdag 15 september vierden we t.g.v. de coronamaatregelingen in besloten kring de dankdienst op haar leven, waarna we haar te aarde legden naast haar man Albertus Molenhuis. Na een lang en rijk leven, die ze in vol vertrouwen in "de Heer die haar Herder is" heeft geleefd, legden we haar in Zijn hand. We wensen en bidden de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods kracht en nabijheid van Hem en van mensen toe in hun verdriet en gemis (correspondentieadres: Berlageweg 110, 9731 LK Groningen).

Meerdere gemeenteleden kennen periodes waarin het leven gepaard gaat met zorgen. Zorgen om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. In dit alles wensen wij u allen liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Mededelingen en vooraankondiging

Vorming en toerusting Zoals u al eerder in de gemeenteberichten kon lezen zijn we op het gebied van Vorming en Toerusting ook gaan samenwerking met de Protestantse Gemeente Adorp-Sauwerd-Wetsinge. De commissie Vorming en Toerusting te Sauwerd organiseert al vele jaren elke maand een lezing in Sauwerd. Dit willen we nu samen gaan voortzetten. Bij toerbeurt zal de lezing in Sauwerd of in Baflo plaatsvinden. Ook traditie getrouw vragen we een kleine vergoeding (standaard 5 euro) voor de kosten van de sprekers en de koffie met lekkers. Deze eigen bijdrage maakt het mogelijk om ook wat "duurdere" sprekers van verder weg uit te nodigen.

Voor onze eerste avond, zijn we dichtbij huis gebleven en is pastor Jolanda Tuma uitgenodigd. Zij is coördinator Kerk in het Dorp (Eenrum, Den Andel, Westernieland). Kerk in het Dorp valt onder de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Jolanda Tuma komt graag iets vertellen over Henri Nouwen en zijn boek ‘Eindelijk thuis’. Nouwen is geboren in Nederland en is na zijn studie en priesterwijding naar de Verenigde Staten verhuisd waar hij

werkte aan meerdere universiteiten. In 1983 werd hij diep getroffen door een schilderij van Rembrandt waarop het verhaal van de verloren zoon is afgebeeld. Halverwege de jaren 80 maakt Henri Nouwen de overstap van het universiteitsleven in de Verenigde Staten naar een leven met verstandelijk beperkte medemensen in een Ark gemeenschap in Frankrijk. Hier schrijft hij een boek over zijn ervaringen aan de hand van het schilderij en het verhaal van de verloren zoon en geeft dit de toepasselijke titel: Eindelijk thuis. De avond vindt plaats op dinsdag 6 oktober in de Immanuëlkerk aan de Heerestraat 30, 9953 PJ in Baflo van 20.00 – 22.00 uur. Kosten € 5,00. Op deze avond worden de coronamaatregelen in acht genomen. U hoeft zich niet vooraf op te geven wel wordt u gevraagd ter plekke uw naam te noteren. De commissie nodigt u van harte uit, in de hoop dat we er samen een mooie avond van kunnen maken.

Zondagavond zangavond. Geert Doornbos heeft geconcludeerd dat de zondagse zangavond met liederen uit o.a. Johannes de Heer nog steeds wordt gewaardeerd. Daarom gaan Henk en hij er nog een tijd mee door. Elke zondagavond van 19.00-19.30 te beluisteren en mee te zingen via kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos