Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Eredienst op zondag 25 oktober om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. A. van der Heide uit Groningen

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Koster: Johan v.d. Leij

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Kindernevendienst: Nog onbekend

Kinderopvang: Elsa Stavenga-Hesseling

Kinder-/jeugddienst (voor jong en oud!) op zondag 1 november om 09.30 in de Immanuelkerk.

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Geert Doornbos

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Zending

Kindernevendienst: Allen

Kinderopvang: Klaske en Roos

Thema: Kikker en het vogeltje (zie mededelingen)

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 11 oktober gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Corrie Tillema-Ippel aan de Kievit 10. Ze werden bezorgd door Grietje Afman. Het is alweer een half jaar geleden dat we Lammert hebben begraven. Een verlies dat je dagelijks bij je draagt. Daarom nu voor jou Corrie de bloemen als teken dat we aan je denken. We bidden jou en Marian, je schoonzus in jullie gemis Gods dragende kracht toe. De bloemen van zondag 18 oktober gingen met onze felicitatie en hartelijke groet naar Mieke, Remco en Teije de Groot, Eenrumerweg 40. Op vrijdag 9 oktober werd jullie leven verrijkt met de geboorte van jullie zoon en broertje Jens. De bloemen werden bezorgd door opa en oma Jan en Lies Kruizenga. Het is elke keer weer een wonder om nieuw leven te mogen verwelkomen. We wensen jullie allen; Mieke, Remco, Teije, Jan en Lies en al jullie andere familie veel vreugde en geluk toe met de komst van Jens in jullie midden. Dat Jens in de geborgenheid en liefde van God en van mensen mag opgroeien tot een mooi geworteld mens.

Leven, dood, vreugde, verlies, zorgen, pijn, groei, rust. We gaan weer ieder voor zich en wij allen met elkaar een periode tegemoet waarin dit alles dichterbij komt. Daarom bidden wij u allen toe dat u zich gedragen en gekend voelt door Hem die ons lief heeft en door elkaar.

Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voor de dienst I.v.m. het maximum van 30 personen is het goed om te weten of u komt. U kunt zich voor zaterdag 13.00 uur aanmelden. Per mail: krm@pgbaflo.nl of per telefoon: 06 44878148 (Johan van der Leij). Daarnaast blijft de lastminute beslisser van harte welkom. U loopt alleen dan het risico dat er geen plaats meer is. Een zin die voor een kerk en gemeenschap niet klopt, maar die we in het kader van veiligheid toch opvolgen. M.a.w. laat u door het aanmelden niet weerhouden. En mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn dan is dit ook fijn om te weten.

Kikker en het vogeltje "Het was een mooie dag in de herfst. Varkentje plukte appels uit de boom. Maar toen kwam kikker eraan. Er is wat gebeurd…………vogel blijkt dood te zijn". Wat erg. Wat verdrietig. Soms gaan er lieve mensen of dieren dood en wat doe je dan? Wat helpt dan? …. We gaan het er gewoon eens met elkaar over hebben. Over de dood, maar ook zeker over het leven. Want deze twee horen bij elkaar. We doen het op 1 nov; niet zomaar een dag. Het is dan Allerheiligen, een van oorsprong rooms-katholieke dag waarop de overleden heiligen worden herdacht. 2 nov, is het Allerzielen, want ook gewone mensen gaan dood. Zij worden binnen de van oorsprong rooms-katholieke traditie op 2 nov. herdacht. Binnen de protestantse kerken gedenken we onze overledenen geliefden en anderen tijdens de laatste dag van het kerkelijk jaar. Dit jaar op 22 nov. Allemaal dagen in de herfst. En nu ook nog eens in coronatijd. De dood is dit jaar niet aan ons leven voorbij gegaan. Daarom gaan we het er juist ook met onze kinderen en jongeren gewoon eens over hebben. Wat helpt, wat troost, wat is leven met de dood…wat is leven? We willen het niet te zwaar maken. Want we mogen ook geloven dat het leven overwint. En God ons steunt in wat er is. Daarom nodigen we alle kinderen uit voor deze speciale jeugddienst. We lezen o.a. met elkaar het verhaal van kikker en het vogeltje van Max Velthuijs. We praten met elkaar, hangen weer gebeden aan de boom en gaan bloembolletjes in de grond zetten als symbool dat het leven niet stokt bij de dood, maar anderzijds verder gaat. We vragen alle kinderen om hun knuffel of iets anders wat ze bij zich willen hebben als ze verdrietig zijn mee te nemen. Want juist dan is een knuffel zo belangrijk. Dat werd dit jaar ook wel weer duidelijk. De dienst is door de kindernevendienst en Marleen Stokroos voorbereidt.

Oproep Kindernevendienst. We zijn op zoek naar opa’s, oma’s, vaders en moeders, mannen en vrouwen die mee willen draaien in het verzorgen van de kindernevendienst. Na het vertrek van Elena Kuizenga en met het aankomende zwangerschapsverlof van Ellen Dijkman zijn er voor de aankomende periode nog drie kindernevendienstbegeleiders. Dat is te weinig om de kindernevendienst in alle diensten te kunnen verzorgen. Daarom deze oproep en uitdaging. Heeft u zin om het eens een tijdje te proberen? Heeft u ongeacht leeftijd (!) zin om juist die kinderen die nog onbevangen naar de Bijbelse verhalen kunnen luisteren en over kunnen praten, iets te vertellen over het Woord van God en dit te verbinden met het leven. Heeft u zin om 1 x per maand u te laten verrassen en verblijden door mee te kunnen kijken door de ogen van een kind. Hierbij uw kans! Voor belangstelling en informatie kunt u bellen met Linda v.d. Wal (06-15544331).

P-kring, jeugdcathegese Op donderdag 29 oktober van 18.00 – 19.30 in de Schakel te Warffum. I.v.m. corona zitten we met elkaar in de grote ruimte. Voor verdere informatie verwijs ik naar de laatste Onderweg. Als je het afgelopen jaar nog niet meedeed en dit jaar wilt ontdekken of het iets voor je is, ben je van harte welkom. Geef je van te voren wel even bij mij op, want we bestellen voordien de gewenste patatten en snacks. Tot ziens, Marleen

Het verhaal gaat… open gesprekgroep aan de hand van de verhalen van Nico ter Linden. Ook hierover staat meer informatie in ons kerkblad Onderweg. Maar hierbij wel de datum voor hen die Onderweg nog niet hebben ontvangen of gelezen. We starten op 28 oktober en 25 november om 20.00 in de Immanuelkerk. U allen bent van harte welkom om eenmaal of meerdere malen aan te schuiven. Als u het verhaal vast van te voren wilt ontvangen dan kunt u mij mailen (m.stokroos@outlook.com). Ik stuur het u dan toe.

Vorming en toerusting De tweede lezing van de gezamenlijke werkgroep Vorming en Toerusting is op donderdag 12 november. De lezing wordt gegeven door ds. Peter J.M.A. van Ool, predikant in de Protestantse Gemeente te Warffum, Breede en Usquert. Thema: Handreikingen voor een christelijk leven (ofwel: een leefregel voor christenen). Uitgangspunt voor deze avond vormen de volgende vragen: Wanneer ik mijzelf als christen beschouw en een christelijk leven wil leiden, hoe vul ik dat dan concreet in? Aan welke algemene richtlijnen en concrete handreikingen heb ik als christen in het dagelijks leven behoefte? Op welke waarden en normen komt het aan?

Er zijn in de loop van de tijd al zeer uiteenlopende antwoorden op deze vragen gegeven. De traditie van het christendom biedt een schat aan spirituele ervaring. Onder het motto "Beproeft alles en behoudt het goede" (1 Thess. 5,21) kunnen we bekijken wat eerdere generaties gelovigen bedacht en gedaan hebben. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er vele leefregels geschreven voor kloosterlingen, onder andere door Aurelius Augustinus, Benedictus van Nursia, Franciscus van Assisi en Ignatius van Loyola. Ze bieden handreikingen voor het leven en werken van monniken en monialen, d.w.z. paters, kloosterbroeders en –zusters. Al die regels hebben één groot nadeel: Ze beperken zich tot het christen-zijn binnen een katholieke kloosterorde. Christenen buiten de kloostermuren, d.w.z. ‘in de wereld’, kunnen toch ook wel een leidraad voor hun leefwijze gebruiken? Daar wil Peter van Ool graag met ons een avond hardop over nadenken. Centrale vraag bij die bezinning luidt dan: Hoe zou een praktische leefregel voor hedendaagse christenen er uit kunnen zien? Met andere woorden: Welke algemene richtlijnen en concrete handreikingen zou een oecumenische leefregel voor christenen moeten bieden? En niet in de laatste plaats: Hoe zou een 'leefregel' voor uzelf eruit kunnen zien? De lezing vindt plaats in de kerk in Sauwerd van 20.00 – 22.00 uur. Kosten 5 euro. De coronamaatregelen worden in acht genomen. Deze keer is opgave wel nodig, uiterlijk op dinsdag 10 november bij Kees Raangs, 050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl. Zonder opgave kunt u altijd kijken of er 12 november nog plaats is.

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 verzorgen Geert Doornbos en Henk Veenstra de zondagse zangavond met liederen uit o.a. Johannes de Heer te beluisteren en mee te zingen via kerkdienstgemist.nl

Vooraankondiging Laurentiuskerk open met Allerzielen (maandag 2 nov) We zijn nog aan het organiseren met een aantal kerkgemeenten in omliggende dorpen om ook dit jaar met Allerzielen weer de kerken in de dorpen te openen om een kaarsje te kunnen branden voor allen die ons zijn voorgegaan. Ook wij streven ernaar dit jaar weer mee te doen. U hoort hier nog meer van.

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos