Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Beste allen

 

Een aantal van u zal ongetwijfeld al in de krant hebben gelezen dat het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen oproept tot uitsluitend digitaal vieren van kerkdiensten.

De PKN heeft zich achter deze oproep geschaard. Ook wij geven hier gehoor aan.

Vanaf heden tot nader advies kunt u de diensten alleen online bijwonen.

Desalniettemin hopen wij ook zo het Woord van God, de komst van het Licht en gemeenschap met elkaar te kunnen delen.

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Eredienst op zondag 13 juni om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. A.M. Pathuis

Organist: Linie Boer

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair werk

Kindernevendienst: Elise Bregman

Kinderoppas: Rianne Eddeler en Nadiene

Eredienst op zondag 20 juni om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. J. Schimmel

Organist: Arie van Wijk

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Noodhulp

Kindernevendienst: Linda v.d. Wal

Kinderoppas: Hilda Kruizenga

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn te beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

Ons gebed en bloemen van zondag 30 mei ging met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Anja en Roelof Dijk aan de Dr. M. Noordewierstraat. Ze werden bezorgd door Lies Kruizenga. Deze keer ging corona jullie deur niet voorbij. Het virus vroeg energie en jullie allen moesten in quarantaine. Gelukkig zijn jullie jongens alweer gesignaleerd in het dorp wat ons te kennen geeft dat het binnen moeten zijn gelukkig weer voorbij is. We wensen jullie een goed herstel en Gods kracht toe. En dat willen we hierbij ook doen aan alle andere gezinnen in Baflo die door het coronavirus werden getroffen.

Ons gebed en bloemen van zondag 23 mei ging met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Henk en Tineke Glazenborg aan de Kievit. Ze werden bezorgd door Jannie Dijkman. Nu wilde het net dat jullie deze zondag genoten van een paar dagen weg. Waardoor Jannie uiteindelijk de bloemen met dezelfde liefde naar Corrie Tillema aan de Kievit bracht. Henk en Tineke we hopen dat jullie hebben genoten van even weg zijn. Er komt ongetwijfeld later een nieuw bloementje naar jullie toe. En we hopen Corrie dat jij van de bloemen hebt genoten. Onze groet en gebed komt jullie allen toe.

Ook andere gemeenteleden en anderen kennen periodes van herstel, verlies of andere zorgen. Zorgen om eigen gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere

zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. U allen wensen wij de kracht van Gods nabijheid en nabijheid van mensen toe.

Mededelingen en vooraankondiging

Tot onze vreugde vieren we weer diensten met samenkomst. U kunt zich hiervoor de zaterdag voorafgaande voor 13.00 aanmelden via Johan v.d. Leij: johanvanderleij5@gmail.com NB dit is een nieuw/ander e-mail adres!! Mocht u op de zondagochtend pas denken "ik wil" dan kunt u ter plekke ontdekken of er ruimte is voor uw aanwezigheid. De ervaring van vorig jaar leerde dat lang niet alle diensten het maximale hoeveelheid mensen had. We vragen u van te voren na te gaan hoe het met uw gezondheid is gesteld. Blijf bij de reeds bekende klachten thuis. Ook vragen we u om tijdens het lopen een mondkapje te dragen en de anderhalve meter aftand in acht te nemen. Op dit moment kunnen we volgens de richtlijnen aan het einde van de dienst op spraakniveau een lied met 2 of 3 kortere coupletten zingen. Afhankelijk van de voorganger gaan we dit wel of niet doen. De kindernevendienst en de kinderoppas is ook weer gestart. We hopen op vele mooie diensten samen! Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid om de diensten online mee te vieren. Dit zullen we met dezelfde zorg en mogelijkheden voort gaan zetten.

Op donderdagochtend 17 juni om 10.00 uur wil ik met de belangstellende bewoners in Viskenij koffie drinken. Ik hoop dan weer met u onze gedachten en gebeden te delen aan de koffietafel in het Noaberhoes. Nodig elkaar zeer zeker uit!

Ook wil ik weer een begin maken met de koffie-inloop in de Immanuelkerk. De eerste keer zal zijn op woensdagochtend 16 juni tussen 10.00-12.00 uur. Op onze vertrouwde plek in de ruimte achterin de kerk. Ik zie ernaar uit om u aldaar weer te ontmoeten.

Oproep voorbereiding startzondag. Op zondag 5 september zullen we het nieuwe seizoen met elkaar gaan inluiden. Hopelijk wordt het een seizoen waarin ontmoeting weer een centrale plaats kan krijgen in het samen kerk-zijn. Het landelijk thema is "Gods Koninkrijk". Het thema van startzondag is "Onze Vader". Hoe we hier handen en voeten aan geven is aan ons allen. Het is fijn dit met een aantal van jullie voor te bereiden. Wie heeft er zin om mee te doen? Je kan dit aangeven aan mij (06-12435402) of aan Henk Veenstra (06-53154851). Liefst voor zaterdag 19 juni. We willen er graag met elkaar een mooie dienst/dag van maken.

Pastorale bezoeken. Gezien het overlijden van mijn vriend en vader van onze kinderen aansluitend aan mijn vakantie plaatsvond ben ik in de afgelopen maand weinig aanwezig geweest. In de aankomende weken zal ik geleidelijk aan eerdere uitstaande en nieuwe bezoeken/afspraken weer gaan oppakken. Als dit om wat voor reden dan ook langer duurt dan voor u goed is, vraag ik u om zelf contact met mij op te nemen. Hier attendeer ik u sowieso nogmaals op. Schroom niet om desgewenst contact met mij op te nemen. We komen ongetwijfeld tot een voor ons beiden goede afspraak.

Berichten voor de afkondigingen Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com. Berichten voor de kerkbode Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos