Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Beste allen

 

Een aantal van u zal ongetwijfeld al in de krant hebben gelezen dat het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen oproept tot uitsluitend digitaal vieren van kerkdiensten.

De PKN heeft zich achter deze oproep geschaard. Ook wij geven hier gehoor aan.

Vanaf heden tot nader advies kunt u de diensten alleen online bijwonen.

Desalniettemin hopen wij ook zo het Woord van God, de komst van het Licht en gemeenschap met elkaar te kunnen delen.

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Online Eredienst op zondag 2 mei om 9.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. Susanne v. Oosterom

Organist: Geert Doornbos

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Jong Protestant

Online Eredienst op zondag 9 mei om 11.00 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. M. van Heijningen

Organist: Arie van Ballegooijen

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Noodhulp

Online Hemelvaartdienst op donderdag 13 mei om 09.30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. Alexandra Matz.

Organist: Lien Boer

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Zondagavond zangavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er zang en muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Alle diensten zijn online de beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 18 april ging met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Willy en Jelle Datema, Gebr. Gootjesstraat. Ze werden bezorgd door Anja Prins. Willy, je hebt lang moeten wachten op de operatie aan je schouder. Gelukkig is het nu gebeurd. We wensen jou een heel goed herstel toe. Dat de operatie mag opleveren waar je op hoopt en jullie je in alles gedragen, mogen weten door God.

De bloemengroet van zondag 18 april, de Kerk-School- & Gezinsdienst ging met een hartelijke groet en medeleven van ons allen naar Ingrid, John, Tess en Silje van Duinen aan de Meijmaweg te Rasquert. Ze werden door Jannie Dijkman bezorgd. Ingrid vorig jaar werd je ernstig ziek. Je werk hard aan je herstel. Ook jullie wensen we alle kracht en Gods nabijheid toe in het vinden van een nieuwe weg en evenwicht voor jullie allen in jullie gezin.

In een vorig bericht gaf ik aan dat Gezienus Grashuis na een heupoperatie t.g.v. een val aan het revalideren is in Maartenshof. Onderwijl bent u weer thuis, want ook voor u geldt "oost west, thuis best". We wensen u en Corrie alle kracht, Gods nabijheid en zorg van mensen toe bij uw verder herstel. En voor hen die nog een kaartje aan Gezienus willen sturen, dit kan nu weer gewoon in de eigen brievenbus (Blauwe reiger 7).

Ook andere gemeenteleden en anderen kennen periodes van herstel, verlies of andere zorgen. Zorgen om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. U allen wensen wij de kracht van Gods nabijheid en nabijheid van mensen toe.

Nabijheid van mensen doet goed. Dat laat Tom Werkman u graag weten. Tom, je hebt vele mooie kaarten ontvangen, waar je heel blij mee bent. "Laat de zon schijnen in je hart" wil je ons via een mail van je ouders voor in de kerkbode terug geven: Tom bedankt u voor deze zon en wenst het u ook toe. Vriendelijke groet Tom Werkman

Mededelingen en vooraankondiging

Vanaf maandag 26/4 t/m zondag 9/5 heb ik vakantie. Voor eventuele zorg rondom uitvaarten of ander pastoraat dat niet kan wachten kunt u met Henk Veenstra (06-53154851) bellen. Hij zal dan een collega van mij benaderen. Ik wens u allen een fijne tijd toe.

Afgelopen donderdag (22 april) mocht ik voor het eerst na een lange tijd en een negatieve sneltest samen met belangstellende bewoners in Viskenij koffiedrinken. Met ons zessen hadden we het gezellig en goed. We deelden spontaan vele herinneringen, lazen een stukje uit de Bijbel en baden samen een gebed. We geven er graag een vervolg aan. Ik heb nu eerst vakantie en de donderdag erna is het Hemelvaart. Op donderdagochtend 20 mei om 10.00 uur hoop ik u, de belangstellende bewoners van Viskenij weer rond de koffietafel in Viskenij te ontmoeten.

Op 18 april dit jaar stond de Bevrijdingsdienst van vorig jaar in het kader van 75 jaar vrijheid gepland. Deze is t.g.v. de coronamaatregelingen opnieuw vervallen. Gelukkig werd besloten dat de dienst niet van het rooster verdwijnt maar opschuift. We hopen deze dienst op zondag 26 september samen met Piet Gootjes en in ieders aanwezigheid te kunnen vieren.

Berichten voor de afkondigingen Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos