Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Beste allen

 

Een aantal van u zal ongetwijfeld al in de krant hebben gelezen dat het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen oproept tot uitsluitend digitaal vieren van kerkdiensten.

De PKN heeft zich achter deze oproep geschaard. Ook wij geven hier gehoor aan.

Vanaf heden tot nader advies kunt u de diensten alleen online bijwonen.

Desalniettemin hopen wij ook zo het Woord van God, de komst van het Licht en gemeenschap met elkaar te kunnen delen.

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Onlinedienst op Witte Donderdag 1 april om 19.30 uur vanuit de Centrumkerk te Winsum.

Voorganger: Ds. R. Renooij

Te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10495

Onlinedienst op Goede Vrijdag 2 april om 19.30 vanuit de Immanuelkerk

Voorgangers: Henk Veenstra en Marleen Stokroos

Onlinedienst op Stille zaterdag 3 april om 19.30 vanuit de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie van Ballegooijen

Lectoren: Trix Mulder en Suzan Rustema

Onlinedienst Paasmorgen zondag 4 april om 10.00 vanuit de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Dirk Stavenga

Lectoren: Trix Mulder

Collecten: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat

Online Eredienst op zondag 11 april om 09:30 vanuit de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. Tjerko v.d. Woude

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Zondagavond muziekavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer. Online de beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 21 maart gingen met hartelijke groet naar Johanna Blaauw-Dijkman (Wilhelminalaan). Ze werden gebracht door Jannie Dijkman. Johanna onderwijl ben je herstellende van een operatie. Wij wensen jou hier alle goeds en Gods steun bij. Dat de operatie voor jou het gewenste resultaat mag hebben.

De bloemengroet van zondag 28 maart ging met een hartelijke groet van ons allen naar Ina Laan ook aan de Wilhelminalaan. Ze werden bezorgd door Trix Mulder. Een paar weken geleden ging onze groet naar je broer en schoonzus. Nu, voor jou omdat ook jij een aantal maanden geleden afscheid van je moeder moest nemen. Ook jou willen we steunen en Gods kracht toewensen in jullie verlies en verdriet.

Ook andere gemeenteleden kennen periodes waarin het leven gepaard gaat met zorgen. Mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. In dit alles wensen wij u allen liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Jacob Dijkstra (J. Heidemastraat 9a, 9969 PJ Westernieland) is weer thuis. Je fysiek herstel ging gelukkig voorspoedig. Daarnaast zal een kaartje je nog steeds goed doen. Dus als u nog een voornemen had om een kaartje te sturen dan kan dit nu naar het thuisadres van Jacob.

Mededelingen en vooraankondiging

Vanuit de kerkenraad hebben we besloten om de erediensten eerst nog online voort te zetten. Gelukkig kunnen we deze keer de Stille Week met beeld vieren. We besluiten maandelijks hoe we t.a.v. de erediensten met elkaar verder gaan. M.b.t. andere activiteiten is het op dit moment wat stil aan het front. Ook hierin zijn we nog in afwachting van de derde golf van de pandemie. Hopelijk valt deze mee en kunnen we eerste vruchten plukken van de reeds gedane vaccinaties.

Zondag 4 april is er weer een nieuwe Onderweg. De bezorgers kunnen deze op voor hun gebruikelijke wijze ophalen en rondbrengen. De Glossy van de Patatkring ligt op dit moment bij de drukker. We streven ernaar dat deze gelijktijdig met de Onderweg door de bezorgers rondgebracht kan worden.

Berichten voor de afkondigingen Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad wensen we u een goede Stille Week toe. Dat we hierin de tijd durven te nemen om op weg te gaan met Hem die ons Gods gelaat laat zien. Een hartelijke groet, Marleen Stokroos

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos