Betreft: Financiële Actie Diaconie 2018.

 

Baflo, oktober 2018

 

Geachte leden van onze gemeente,

 

Middels dit bericht willen we aandacht vragen voor de Diaconie.

Vele ‘Verzoeken om Steun’ uit Nederland en daar buiten komen iedere maand binnen en helaas moet daarin een keuze worden gemaakt. Dat gebeurt weloverwogen.

Binnen onze eigen gemeente zijn soms gezinnen die Diaconale steun ontvangen.

Bovendien helpt onze plaatselijke Diaconie ook bij rampen elders in de wereld, zoals aardbevingen en overstromingen met een gift via Kerk in Actie.

Vanuit de opbrengst van de collectes voor de Diaconie wordt al veel betaald, maar de opbrengst hiervan is helaas niet toereikend voor alle Diaconale projecten en goede doelen.

Daarom willen we u vragen om een bijdrage voor de Diaconie

 

De betaalgegevens voor het overmaken van uw bijdrage zijn onderaan de brief vermeld.

 

We danken u hartelijk!

 

Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Baflo C.A.

Met vriendelijke groet,

De diakenen

Gerwin van der Leij (penningmeester, tel. 0595-423961)

 

­

Betaalgegevens

 

IBAN-rekeningnummer:          NL74 RABO 0367 4505 34

Ten name van:                        Diaconie Protestantse Gemeente Baflo

Onder vermelding van:            Bijdrage Diaconie 2018