Gedachteniszondag 25 november 2018

 

Ooit

Ooit in schaduw van rozen, aan snelvlietend water

Zullen wij wandelen, vreemdelingen, bekenden,

Zingen, liefkozen, lachen in alle talen –

Dat zal een droom zijn.

 

Daar aan wijd open vensters, in menigte stemmen

Zullen wij wonen, honderd worden en sterven

Zoals graankorrels sterven: niets zal verloren,

Niemand voor niets zijn.

 

Huib Oosterhuis (uit Iemand meer)

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we de mensen herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemden hun namen. Bij elke naam ontstak een familielid of andere betrokkene een kaars en koos een bloem die bij de overledene past. Daarnaast ontstoken we een lichtje voor alle anderen waar we persoonlijk van hebben gehouden en voor andere overledenen dichtbij of ver weg, bekend of onbekend in dorp en wereld.

Zo ontstond een zee van licht en een kleurrijk boeket.

De volgende namen werden genoemd:

Naam 

Geboortedatum

Sterftedatum  

 

leeftijd

 

 

 

 

 

Koos Hoekzema

  29-08-1929

  02-01-2018

 

  88 jr.

Antje Holvast-Veenstra

  15-03-1929

  06-01-2018

 

  88 jr.

Jantje Annetta Sirks-Kuiper

  22-11-1948

  21-01-2018

 

  69 jr.

Gerda Henni Bootsman-Zuidema

  02-06-1937

  30-01-2018

 

  80 jr.

Kees Sikkema

  08-12-1940

  30-03-2018

 

  77 jr.

Geertje Brouwers-van Dijk

  24-01-1921

  08-04-2018

 

  97 jr.

Ebeltje de Vries-Buikema

  20-08-1924

  21-05-2018

 

  93 jr.

Roelf Kazemier

  19-03-1939

  02-06-2018

 

  79 jr.

Itje Huizingh-Visser

  27-04-1927

  06-06-2018

 

  91 jr.

Alje Kruizenga

  06-01-1937

  10-06-2018

 

  81 jr.

Henk Kombrink

  15-04-1948

  28-06-2018

 

  70 jr.

Siert Danhof

  06-02-1933

  25-07-2018

 

  85 jr.

Willem Doornbos

  03-06-1933

  03-08-2018

 

  85 jr.

Janna Fokkens-Sterenberg

  11-11-1924

  15-09-2018

 

  93 jr.

Geertruida Klazina van Dijk- Roetcisoender

  16-08-1924

  15-09-2018

 

  94 jr.

Margaretha Bregman-van der Eijk

  14-01-1929

  06-10-2018

 

  89 jr.

Albert Klaas Sirks

  22-10-1944

  07-11-2018

 

  74 jr.

 

Mensen die ons het leven schonken.

Mensen die met ons het leven deelden.

Mensen die met ons het geheim van God deelden.

Mensen die we niet meer kunnen zien en niet meer kunnen aanraken

Geliefden waar we de levende stem niet meer van kunnen horen.

Geliefden die we niet meer in hun levende ogen kunnen kijken.

 

Maar hun innerlijke stemmen.

Hun stemmen in ons diepste vanbinnen, die mogen we houden.

Die mogen we koesteren, bewaren en ook oproepen.

In onszelf kunnen we het gesprek met onze geliefden voortzetten.

We mogen in onze herinneringen en ervaringen hun leven en hun woorden gedenken,

we mogen ze om raad en steun en troost vragen,

we mogen ze vragen “wat zou jij zeggen”

En hun innerlijke stemmen in onszelf, die weten het antwoord.

We mogen ze horen in ons zoeken

We mogen ze op een nieuwe wijze in ons leven aanwezig laten zijn.

Omdat we weten wie ze waren.

https://www.kaartje2go.nl/sterkte-kaarten/een-kaars-lichtje-voor-jou/img/een-kaars-lichtje-voor-jou.jpg

Amen