http://www.1001kleurplaten.nl/kleurplaten/full/kleurplaat_kerst_klok-b.jpg       7 December 2018                 http://www.basisschooldebrug.nl/content/27089/news/clnt/3529135_1_org.jpg

“Tweedekans” kerstmarkt en Stamppottenbuffet”

Het is al enkele jaren traditie om, vanuit de beide kerken in Baflo, deze activiteiten op de eerste vrijdag na 5 december te organiseren.

De opbrengst is ten bate van de voedselbank “Het Hogeland”. 

Als datum is gekozen vrijdag 7 december 2018.

De maaltijd wordt gehouden in “Het Anker’.                                                                               

Ons plan is om de markt te houden in de Immanuëlkerk.           

We hopen dat er ook dit jaar weer veel mensen op één of andere manier willen meehelpen en ons willen steunen.                                                                       

Meer informatie volgt in het volgende “Schakel”, kerkbladen en andere media.       

Heeft u gebruikte kerstspullen die u al graag kwijt wilt, dan mogen deze gebracht worden bij:                                                                                               

Dethmer Drenth, Trix Mulder en Tineke Knol.

Als u verder iets wilt weten over deze activiteiten kunt u terecht bij:

Sipko en Gré de Boer, tel. 423569,    

Dethmer en Tineke Drenth, tel. 425018  

Lammy de Boer, tel. 424569,

Trix Mulder, tel. 425717, 

Tineke Knol, tel. 850745