Meeleven met elkaar

Het is goed om als leden van één kerk met elkaar mee te leven in blijde, droeve en zorgvolle dagen. Om dat meeleven mogelijk te maken is het nodig dat die blijdschap, dat verdriet of die zorg bekend gemaakt wordt. In voorkomende gevallen dient u zelf daarover contact op te nemen met uw sectiemedewerker.

Kerkelijk Bureau / Adres kerkenraad

Regelmatig vinden er verhuizingen plaats binnen de gemeente of vertrekken er leden naar een andere gemeente.

Wilt u deze adreswijzigingen en het aanvragen en/of afgeven van uw attestatie doorgeven aan het adres van het kerkelijk bureau? 

p/a    A.A.Kuizenga – Baar,

         Gebr. Gootjesstraat 21

         9953 PV Baflo  

         Tel. 424354

Bericht van overlijden, huwelijk, geboorte, jubilea en overige mededelingen graag naar de kerkenraad via de scriba.                 

p/a    Janita Mulder-Schutter

         Grutto 2, 9953TM Baflo 

         Tel. 06-49141480 (na 18.00 uur),   

         email: scribakerkraad@gmail.com

Als u overdag de kerk wilt spreken dan kunt u contact opnemen met: Dhr. J. van der Leij, tel. 0595-423961

 

Voor pastoraat kunt u contact opnemen met:

Mevr. M. Stokroos

Telefoon: 06-12435402, e-mail: m.stokroos@outlook.com

Adres: Noorderweg 16, 9771 BP Sauwerd

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Telefonisch het best bereikbaar op werkdagen tussen 08.30–09.30 uur en 19.00-19.30.

 

 

 

Kerkvervoer:

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in staat bent zelf naar de kerk te lopen, te fietsen of te rijden en u wilt de dienst toch graag bijwonen, dan kunt u contact opnemen met:

Familie R. Rustema, tel. 0595-424897 of 06-20652037

 

Kosterszaken:

Immanuelkerk:                          Johan van der Leij              tel. 0595-423961

Onze Lieve Vrouwe kerk:           Jannes de Boer                  tel. 0595-423891

Laurentiuskerk:                         Thalia  Bregman                 tel. 0595-438816

Huur zaal Immanuelkerk            Klaas Kadijk                      tel. 0595-423703

 

De preekvoorziener is:

Mw. I.C. Staal-Faber

Warffumerweg 3

Rasquert

 

Kopij Groninger Kerkbode

Kopij voor de betreffende week dient uiterlijk zondagsavonds binnen te zijn bij de scriba. Zie voor adres hierboven.