Wijze Woorden

 

Prediker keek terug op een lang leven. Hij had veel meegemaakt. Hij was er wijzer van geworden, vond hij. Die wijsheid wilde hij delen. Want om hem heen zag hij jongere mensen weer dezelfde denkfouten maken als hij had gemaakt. Misschien hadden ze wat aan zijn ervaring. Misschien ook niet. Want als je van een afstandje naar het leven kijkt, lijkt het wel of alles weer terugkomt. Iedere generatie maakt zijn eigen fouten. En telkens duiken dezelfde fouten weer op.
Prediker zat naar de mensen te kijken. Moest je eens zien hoe druk ze waren, allemaal bezig met hun eigen ding. Hij zag een hardloper die aan het trainen was. Wat een snelheid, wat een talent! Die zou de top kunnen bereiken. Maar als dat niet zou gebeuren, wat dan? Mensen denken zo gauw dat het leven maakbaar is. Dat het aan henzelf ligt als ze niet winnen.
In het echte leven gaat het anders. Prediker had het gezien: het toptalent dat tijdens de wedstrijd uitgleed over een stom klein steentje hij kwam niet eens op het erepodium! Er waren onverslaanbare helden die toch verloren. Ooit had hij gedacht: Knappe koppen worden rijk en met een bijzonder talent oogst je bewondering. Maar dat gebeurde niet altijd. Het toeval speelde ook een rol. Je moest geluk hebben. En de tijd moest er rijp voor zijn. Het lag niet per se aan jou als je geen succes had .
Wijze woorden in elke tijd waarin jongeren niet zeker zijn van een glanzende toekomst. De waardering voor wat je kunt, kan zomaar omslaan in het tegenovergestelde. Als je dromen niet uitkomen, verlies dan niet het vertrouwen in jezelf en je talenten.
Tijden kunnen veranderen.