Uitnodiging Ringbijeenkomst

 

Garmerwolde, 4 maart 2019

Beste leden van de nieuw te vormen Ring Winsum,

Zoals afgesproken in de laatste bijeenkomst van de voormalige classis Winsum willen we als organiserend comité Ring Winsum een start maken met de beloofde bijeenkomsten. We willen 3 à 4 keer per jaar een bijeenkomst organiseren om het onderlinge contact tussen de Ringkerken mogelijk te maken rond een interessant onderwerp en/of activiteit. Tijdens deze eerste bijeenkomst heeft eenieder de mogelijkheid ideeën aan te leveren of onderwerpen aan te dragen. De uitnodiging is gericht aan de scriba van de kerkenraad, maar niet alleen kerkenraadsleden, maar ook geïnteresseerde vertegenwoordigers van uw kerk zijn welkom.

We willen aftrappen met een lezing van Jolanda Tuma. Zij is dorpskerkenambassadeur voor Noord-Nederland en zij geeft de volgende toelichting:

Sinds september 2018 heeft de Protestantse Kerk Nederland een dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. Een beweging van en voor dorpskerken. Een beweging die wordt ondersteund door een projectgroep bestaande uit een projectleider en drie dorpskerkambassadeurs verdeeld over het land.

Als dorpskerkambassadeur voor noord Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland) kom ik tijdens uw ringvergadering graag meer vertellen over deze beweging, over de achtergrond, over het perspectief dat de beweging voor ogen heeft en wat dit kan betekenen voor de dorpskerken, haar geloofsgemeenschappen en voor de leefbaarheid van het dorp.

Na een korte inhoudelijke presentatie is er volop ruimte voor een gesprek waarbij uw eigen gemeente, kerk en dorp nadrukkelijk aan bod komen.

 

Deze eerste bijeenkomst vindt plaats op 25 april 2019 en start om 19.30 uur.

De plaats van actie is de dorpskerk te Eenrum,

Hopend op Uw aanwezigheid,

Ds. Sybrand van Dijk, Barbara de Beaufort en Kees Brak, organiserend comité