Ga met God, Vaya con Dios en A Dieu

Het is zondagavond 23 september. Vanochtend was ik in Baflo in de kerk, waar Ds Harmen Jansen en ik samen voorgingen in de dienst waarin ik afscheid nam van uw gemeente. Ik ben nog een beetje beduusd van deze dienst.

Ik was ontroerd door de aanwezigheid van zoveel mensen, en door de gedachten aan zoveel mensen die niet in de kerk konden zijn, maar die ik de afgelopen jaren heb mogen leren kennen. Pastoraat mogen verzorgen in een gemeente is zoiets rijks. Onderweg zijn met mensen, een eindje meelopen op de levensweg waar van alles gebeurt, iets te mogen betekenen in tijden van ziekte, rouw en gemis, en er te zijn op vreugdevolle momenten. Hoewel ik niet de illusie heb dat ik voldoende heb kunnen doen en ik weet dat ik lang niet overal aanwezig was, kijk ik wel terug op een bijzonder waardevolle periode.

In 2009 nam ik al eens afscheid van uw gemeente omdat ik destijds weer ging studeren en daarna ging werken als geestelijk verzorger. Nu neem ik voor de tweede maal afscheid omdat ik een nieuwe functie krijg bij de landelijke kerk. Maar ik blijf ook nog werkzaam op het Hogeland, dus we komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Ik wil u allen vanaf deze plek bedanken voor het vertrouwen dat u me gaf om mijn weg te mogen gaan in uw gemeente. Ik wens u als gemeenteleden en als inwoners van Vablo, Rasquert en Tinallinge alle goeds en Gods zegen voor de toekomst, samen met uw nieuwe kerkelijk werker.

Tijdens de dienst vanmorgen zongen we elkaar toe: ‘Ga met God, Vaya con Dios en A Dieu. Een ander lied dat mij zeer na aan het hart ligt luidt:

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

bij gevaar, in bange tijden

over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Hartelijke groet, Jolanda Tuma

Foto: Afscheidsdienst Jolanda Tuma, 23 september 2018