Verandering m.b.t het bloemenfonds

 

Het bloemenfonds heeft als doel elkaar in lief en leed te steunen. ('potje van wel en wee') Tot op heden was het inzamelen van geld voor het bloemenfonds verbonden aan verjaardagen van gemeenteleden tussen 18 en 80 jaar.

Dit gaan we veranderen.

Hoe: Met ingang van deze maand krijgt ieder huishouden één keer per jaar een envelop met de vraag of u een gift/bijdrage wilt doen ten behoeve van het bloemenfonds. Dit geld wordt gebruikt voor jubilea, geboortes, (80+) verjaardagen, bij ziekte, de zondagse bloemengroet enz.

Op de in deze Onderweg bijgevoegde envelop staat dat u uw bijdrage kan overmaken of inleveren in de collectezak of brievenbus van de Immanuelkerk. U kunt de envelop natuurlijk ook aan iemand meegeven, waaronder de wijkmedewerker als hij/zij bij u op bezoek komt, of aan de postbode als deze t.z.t. uw verjaardagskaart brengt.

 

Waarom:

In de huidige tijd waarin jarig zijn en feestelijkheid niet meer gelijk beantwoord wordt met klaar moeten staan voor de ander, sluit deze van oorsprong mooie traditie minder goed aan.

De meeste mensen twijfelen er niet aan dat iets geven aan anderen een belangrijke waarde is. Het is notabene een kernwaarde binnen het christelijk geloof. En hier hoeven we niets aan af te doen. Maar tegenwoordig is het vieren van het leven en werkelijk ontvangen zonder gelijk weer te moeten weggeven ook belangrijk geworden. Iets dat ons als mens goed doet, zonder dat het gelijk doorschiet naar egoïsme en individualisme. Prediker zou zeggen: “Er is een tijd om te ontvangen en een tijd om te geven. Als een cyclus in de tijd wisselen ze elkaar af” (naar Prediker 3)

Wij gaan mee met deze trend. De verjaardagskaart met behulp van de postbodes blijft, de bloemengroet blijft, maar de onderlinge relatie laten we los. Tegens ontvangt iedereen een envelop opdat iedereen de mogelijkheid heeft om elkaar op deze wijze te steunen in lief en leed

 

We hopen op uw betrokkenheid.

Een hartelijke groet van de Diaconie.

 

Als toegift delen we graag een gedicht van A.F. Troost, waarin hij mooi verwoordt hoe iets van Gods Geest spontaan mee kan komen met een bloemetje.

 

Als zonlicht om de bloemen

 

Als zonlicht om de bloemen

Zo is de Geest van God

weldadig

om ons heen

 

Als zonlicht om de bloemen

strelend

koesterend

hartverwarmend

zo is de Geest van God

een bron

van ontluikende Liefde

 

Als zonlicht om de bloemen

Oproepend

Bloei en groei en overvloed

Zo is God

om ieder die ogen heeft

open

van verwondering.

                               A.F. Troost