Berichten vanuit de Kerkrentmeesters

 

Op 12 december 2018 is de heer J. Cleveringa, Sijtsmaweg 15, aangetreden als rentmeester in ons college. Hij zal binnen ons college het beheer van de voormalige hervormde gebouwen op zich nemen en contactpersoon zijn voor de Stichting Oud Groninger Kerken. Daarnaast zal hij ook zijn inbreng hebben bij de overige onderwerpen die in het college aan de orde komen. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking binnen het college.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Johan van der Leij.