In memoriam Geertje Brouwers-van Dijk

 

Geboren op 24 januari 1921 te Ezinge, overleden op 8 april 2018 te Baflo

Op 24 januari 2018 vierde Geertje Brouwers- van Dijk, omringd door kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar 97e verjaardag.

Ze was dankbaar en voelde zich een zeer rijk en gezegend mens.

Geertje werd in de winter 1921 als eerste kind geboren in het gezin Van Dijk in Ezinge. Ze werd uiteindelijk de oudste zus van vier broers en twee zusje.

Een groot gezin.

Als oudste dochter betekende dit hard werken en weinig vrijheid om te spelen.

Geertje had een goede band met haar opa die vlakbij woont, een gelovig man.

Wanneer Geertje opgroeit leert ze Harm Brouwers kennen.

Ze gaan samen verder door het leven en gaan wonen in Warfhuizen.

Hier worden Pia en Alie geboren.

Het is ook in deze tijd dat Geertje, begin 20, steeds meer interesse krijgt voor God en geloof.

Wanneer Harm op een bepaald moment thuiskomt ziet hij Geertje aan tafel zitten, handen gevouwen, ogen gesloten.

Sinds die tijd spreekt Geertje in stilte elke dag haar dankbaarheid uit voor het eten dat op de tafel staat, voor het leven, voor alles wat hen gegeven is.

 

Na een aantal jaren verhuist het jonge gezin naar de Willem de Zwijgerstraat in Baflo.

Harm krijgt een aanstelling bij Rijkswaterstaat en het huis hoort bij die baan.

Pia en Alie groeien hier op en Geertje bestiert het huishouden.

Het is een goede tijd, de oorlog is voorbij, de wederopbouw is begonnen, er gebeurt van alles in de wereld. Geertjes interesse in God en geloof groeit en ze bezoekt de kerk in Baflo steeds vaker.

Ook gaat ze de bijbel lezen, van voor tot achter.

Meer dan 1000 hele dunne bladzijden.

Ze geniet intens van de muziek en van de liederen die worden gezongen.

En doet uiteindelijk belijdenis van haar geloof en laat zich dopen.

Het leven is goed.

Er is veel om dankbaar voor te zijn.

 

Maar het leven kent ook een keerzijde.

Mensen vallen weg en de moeilijke kindertijd van Geertje trekt een flinke wissel op de familieverhoudingen.

In 1981 pakken de wolken zich samen boven het gezin Brouwers-van Dijk.

Vlak voor zijn pensionering wordt Harm ernstig ziek en overlijdt in 1981.

Geertje is dat begin 60.

De vrije tijd waar Harm en Geertje naar hadden uitgekeken zullen zij niet samen meemaken.

Het gemis is groot, maar Geertje pakt haar leven weer op.

Samen met vriendinnen gaat ze regelmatig op stap naar Amsterdam of andere steden.

Geertje geniet van de kleinkinderen en zoekt hen regelmatig op.

Wanneer Geertje 87 is gaat zij wonen in Viskenij.

Daar wordt een van haar beste vriendinnen bovendien haar buurvrouw.

Met haar deelt ze een mooie vriendschap en een hobby: kaartjes maken.

Inmiddels is Geertje over-oma van een groot aantal achterkleinkinderen, waar ze enorm van geniet, waar ze alles van weet en die ze graag opzoekt.

Geertje wordt ouder en haar lichaam heeft daar op den duur van te lijden, maar haar geest blijft jong.

Vorig jaar onderging ze een zware operatie.

Ze herstelde maar werd niet meer de oude.

De laatste weken werd het steeds moeizamer.

Ze overleed in alle rust op zondag 8 april in bijzijn van haar dochters en schoonzoon.

In besloten kring van kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben we haar leven in dankbaarheid herdacht in een dienst van Woord en Gebed waar de psalmen 121 en 139 centraal stonden.

 

We bidden Pia, Alie en Rieko, de klein- en achterkleinkinderen en allen die in Geertje Brouwers een geliefd mens missen Gods zegen toe.

 

Jolanda Tuma, Pastor