Afscheid Jenneke Span

 

Op 10 maart nam Jenneke Span afscheid van onze gemeente. 

Jenneke werd toegesproken door Jannes de Boer. Jannes haalde aan dat Jenneke na roerige tijden was benaderd om de gemeente te ondersteunen bij het verwezenlijken van de fusie en het vinden van een nieuwe voorganger. En dit is gelukt in de twee jaar die Jenneke hiervoor kon uittrekken. “Jenneke, je bent met ons samen opgetrokken en je hebt ons bij de les gehouden. Opdat mede kerkordelijk gezien de nodige stappen werden gezet en beide doelen zijn bereikt”. Na zijn woorden van dank gaf Jannes namens de gemeente Jenneke hiervoor een mooi bos bloemen. 

Vervolgens sprak Jenneke de gemeente toe. Ook zij keek terug op het proces dat samen is doorlopen; het zijn intensieve jaren geweest waarin keuzes zijn gemaakt en gekeken werd naar hoe verder, hoe opbouwen. Er lag veel werk voor een kleine kerkenraad, die veel voor haar kiezen kreeg. Er is gekeken hoe de gemeente te informeren en te betrekken bij dit proces. Er is gesproken over hoe je vertrouwen kunt houden in elkaar en in God. En ja, er is een voorganger gekomen die graag verder met jullie het zijn van een gemeenschap van Christus vorm wil geven. 

 

Jenneke sloot haar afscheidswoorden af met: 

Tijd voorbij

elkaar rakend

elkaar zoekend

elke dag weer op zoek naar U

een glimp in de dagen

een licht in de nacht

Uw woord,

verbinding tussen generaties mensen van nu

gemeenschap van Christus in ons midden

bouwend aan toekomst

werken aan Vrede in Uw naam daarin gezegend mogen zijn.

 

Waarna we met elkaar Jenneke de zegen toezongen met lied 794 vers 1.