Uitnodiging gemeenteavond

 

Baflo, 20 maart 2019

 

Betreft: uitnodiging gemeenteavond

 

Geachte gemeenteleden,

 

Bij deze wil de kerkenraad u van harte uitnodigen voor de eerste gemeenteavond van het jaar 2019.

 

Gemeenteavond

Datum: dinsdag 9 april om 20.00 uur

Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur

Locatie: Immanuelkerk

 

De volgende punten zullen op de avond centraal staan. Na ongeveer 30 minuten zal er een pauze in het programma zijn.

 

1.  Opening en mededelingen

 

2.  Vormgeving pastoraat

 

3.  Omgaan met de gebouwen (Concordia, Hervormd Gebouwtje)

 

4.  AVG / privacy beleid

 

5.  Bespreekpunt biddag en dankdag verplaatsen naar de zondagse dienst?

 

6.  Regionale invulling vanuit het cluster voor de jeugd

 

7.  Gewenste communicatievormen van de gemeente met de kerkenraad

 

8.  Meditatief moment in de 40-dagen tijd

 

9.  Rondvraag

 

 

Als kerkenraad hopen wij u allen op deze avond te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkraad,

Janita Mulder-Schutter (scriba)