Warffum dan wel Winsum, maar misschien zijn er andere mogelijke partners

       dat het van belang is de komende twee jaar te benutten om antwoord te geven op de vraag wat het belang is van een kerkelijke gemeente in Baflo dan wel Tinallinge

 

Wij vragen u daarom dat u in mei 2021 met het Breed Moderamen van de classis contact opneemt om dat gesprek te kunnen voeren.

 

Het breed moderamen gaat er van uit u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.

 

Met vriendelijke groet.

 

Becht - scriba ACV Groningen-DrentheHenk van Dijk, preses                        Nico Becht, scriba

Kopie:

·       beheerscommissie centrale kas

·       bureau predikantstraktementen