Uitnodiging gemeentegesprek

 

Geachte gemeenteleden,

 

Bij deze wil de kerkenraad u van harte uitnodigen voor de tweede gemeentebijeenkomst van het jaar 2019.

 

Gemeentegesprek

Datum: zondag 16 juni 2019

Tijd: aansluitend aan de kerkdienst

Locatie: Immanuelkerk

 

De volgende punten zullen tijdens dit gemeentegesprek centraal staan.

 

1.  Opening en mededelingen                                            5 min

 

2.  ‘Hoe verder met Concordia?’

·       Uitwerking plannen mogelijke aanpassing Concordia     
                                                                                  20 min

·       Reacties vanuit de gemeente

 

3.  Liturgisch interieur Immanuelkerk                                 5 min

 

4.  Brief vanuit de classis (zie bijlage)                                20 min

·       Uitbreiding kerkenraad (kerkenraadsleden en notulist)

 

5.  Rondvraag                                                                     5 min

 

De jaarcijfers worden nu niet gepresenteerd. Dit wordt pas na de zomervakantie.

 

Als kerkenraad hopen wij u allen deze zondagochtend te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkraad,

Janita Mulder-Schutter (scriba)