REKENINGNUMMERS:

 

Protestantse Gemeente Baflo C.A.:

Diaconie                                  NL74 RABO 0367 4505 34

Bloemenfonds                          NL33 RABO 0367 4505 93

Collectebonnen                        NL67 RABO 0304 9011 80   

 

Vrijwillige bijdragen:

            NH Gemeente Baflo                NL77 RABO 0304 9040 07

            NH Gemeente Tinallinge          NL67 RABO 0304 9501 65

            Geref. Kerk Baflo                    NL67 RABO 0304 9011 80

                                                  of      NL89 INGB  0000 8524 06  

 

De preekvoorziener is:

 

Mw. I.C. Staal-Faber

Warffumerweg 3

Rasquert

 

Kerkvervoer:

 

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in staat bent zelf naar de kerk te lopen, te fietsen of te rijden en u wilt de dienst toch graag bijwonen, dan kunt u contact opnemen met:

Familie R. Rustema, tel. 424897 of 06-20652037

 

Kosterszaken:

Immanuelkerk:                       Johan van der Leij      tel. 0595-423961

Onze Lieve Vrouwe kerk:      Jannes de Boer           tel. 0595-423891

Laurentiuskerk:                      Thalia  Bregman         tel. 0595-438816