Berichten vanuit de kerkenraad

 

Verslag kerkenraadsvergadering 12 maart 2019 

 

Op iedere tweede dinsdag van de maand komt de kerkenraad bijeen. Deze avond wordt geopend door de voorzitter, waarna de ingekomen post en notulen van de vorige vergadering worden doorgesproken. Bij de post zat een verzoek om als kerkenraad duidelijkheid te creŽren over de Bijbelvertaling die in de kerkdienst gebruikt wordt. De kerkenraad heeft vanavond besloten dat de voorganger vrij is in zijn/haar keuze qua Bijbelvertaling. Wel zal er vanuit de PG Baflo worden aangegeven dat de voorkeur gaat naar de NBV-vertaling. Het kan hierdoor voorkomen dat de voorganger of lector een andere vertaling leest dan op de beamer geprojecteerd wordt. Het beamerteam heeft namelijk een licentie voor de NBV-vertaling. Juist dit kunnen vergelijken van Bijbelvertalingen werd niet als storend ervaren en heeft de doorslag gegeven tot dit besluit. Verder zat er bij de post een opzegging van de ZWO-commissie. De ZWO-commissie heeft aangegeven bij de kerkenraad de werkzaamheden na de spaardoosjes-actie te willen neerleggen. De ZWO-commissie kwam met het verzoek dat de Diaconie de taken van de ZWO erbij zou kunnen nemen, want vervanging hadden ze niet gevonden. De diaconie zal de komende vergadering in gesprek gaan met de ZWO-commissie. 

De vorige vergadering stond grotendeels in het teken van de AVG-verklaring, kortom het nieuwe privacy beleid. De AVG-verklaring voor de gemeente is zo goed als af en wordt vanavond door de kerkenraad nogmaals doorgenomen en daarna goedgekeurd. 

Op de kerkenraadsvergadering wordt daarna veelal de actuele zaken binnen de diaconie, kerkrentmeesters en pastoraat doorgenomen. 

 

Diaconie 

De diaconie heeft aangegeven dat sinds jaren, dit jaar de paasgroet organisatorisch geheel wordt geregeld door de diaconie van de Vrijgemaakte kerk. Wel zal de paasgroet gezamenlijk worden rondgebracht bij de bewoners van Viskenij. Deze wijziging in de samenwerking wordt als positief ervaren door de kerkenraad. 


 

 

Pastoraat 

Op 5 maart jl. is er een geslaagde bijeenkomst geweest met alle wijkmedewerkers, postbodes, de kerkenraad en andere belangstellenden. Tijdens deze avond is gesproken over de huidige invulling van het pastoraat en over hoe dit mogelijk in de toekomst zou kunnen. Het werk wat de wijkmedewerkers en postbodes in de gemeente doen is voor de kerkenraad echt iets om dankbaar voor te zijn en behoort echt tot het fundament van deze gemeente. 

Marleen heeft deze avond schematisch weergegeven hoe in Winsum het pastoraat wordt vormgegeven. Een conclusie vanuit haar was dat de laag van pastorale raad hier ontbreekt. Het willen aanstellen van een pastorale raad heeft als achterliggende gedachte om het contact tussen de wijkmedewerkers en Marleen te vergroten. De wijk medewerkers doen veel bezoekwerk, maar lopen soms tegen het punt aan dat het onderwerp van gesprek te heftig of de behoeften tijdens een gesprek lastig uitvoerbaar zijn. Het idee is om via de pastorale raad deze bezoeken te kunnen bespreken en te kijken wie het gesprek kan voortzetten. Marleen zou het fijn vinden als er naast haar nog meer mensen zijn die in deze situaties het gesprek kunnen voeren. De vormgeving van de pastorale raad staat echt nog in de kinderschoenen en het is zeker niet de bedoeling om hiermee de huidige vormgeving geheel te wijzigen. Het gaat juist om het versterken van de huidige vormgeving. 

 

Kerkrentmeesters 

Graag zouden de kerkrentmeesters een gemeenteavond willen organiseren om als gemeente het gesprek aan te gaan over de verschillende gebouwen die de gemeente bezit. 

Hierna is dan ook gekeken op welke datum een gemeenteavond gehouden zou kunnen worden en elders in het kerkblad vindt u hiervoor de uitnodiging. 

Aan het eind van de avond volgt altijd een rondvraag en daarbij wordt gesproken over het regionaal cluster overleg die over het thema jeugd heeft plaatsgevonden. 

De avond wordt afgesloten door Marleen.