Beste allen.

Onderstaande uitnodiging is verspreid onder alle pastoraal berokkenen binnen de gemeente. Maar als u overweegt om ook actief te worden binnen het pastoraat dan nodig ik u hierbij van harte uit om ook te komen. U krijgt dan een eerste indruk van het geheel en tevens een gelegenheid om uw ideen of andere gedachten een stem te geven.

Hartelijke groet, Marleen Stokroos

 

                                                                     Baflo, 11-2-2019

https://lh3.googleusercontent.com/n89QCccaVMVqT62usEoeYq0Zr90ivGNWX5p76av7iYvfyDpzdQCVhZ4sPUufnyBvH6IiOoEzepvqFKuYCSR1G7J8IpA3LGkbva6SByL7vJFdzzw6XzZktdSYG940Qm9IV2DjeIh0l73FT5NzeA

 

 

 

 

 

Beste pastoraal betrokkenen en kerkenraad

 

In december vorig jaar hebben we met twee afgevaardigden per wijk met elkaar gesproken om elkaar te leren kennen en een beginnende samenwerking te creren Dit was een prettige ontmoeting en het gaf mij een eerste zicht op de stand van zaken en de pastorale organisatie binnen de gemeente.

Daarnaast bleek n gesprek te weinig om tot een passende afstemming te komen. We besloten dat ik per wijk een nadere kennismaking zou gaan doen. Bij nader inzien kom ik met een ander voorstel. Omdat het eerdere voorstel het risico heeft dat de communicatie en afstemming alleen via mij gaat lopen, terwijl pastoraat een aangelegenheid van de gehele gemeente is.

 

Daarom wil ik jullie allen van harte uitnodigen voor een overleg ten behoeve van het pastoraat op dinsdagavond
5 maart om 20.00 in de Immanuelkerk.

 

Ik wil graag met alle pastoraal betrokkenen tegelijkertijd in gesprek, met alle voorzitters, alle contactpersonen, alle bezoekmedewerkers, alle postbodes, alle . iedereen die een taak heeft/die actief is binnen het pastoraat of die anderzijds betrokken of nieuwsgierig is. Ook mensen die in de nabije toekomst een taak binnen het pastoraat wensen op te pakken zijn van harte welkom.

Naast alle pastoraal betrokkenen zullen ook de kerkenraadsleden bij dit gesprek aanwezig zijn om zo elkaar wederzijds goed te informeren en de communicatie binnen de gemeente te versterken.

 

Ik wil graag met jullie allen in gesprek over de volgende punten:

       Per wijk vraag ik om een presentatie van maximaal 10 minuten te geven met de volgende aandachtspunten (bereid dit zoveel mogelijk gezamenlijk voor).

o   Kenmerken van je wijk.

Hoeveel 80 plussers, hoeveel 20-40 jarigen, hoeveel gezinnen met thuiswonende kinderen, de kerkelijke betrokkenheid, actieve vrijwilligers, verhouding postadressen bezoekadressen, de bezetting van pastoraal wijkteam .

o   Jullie visie op pastoraat.

o   Wat doen jullie binnen het pastoraat?

o   Welke zorgvragen/aandachtspunten kom je tegen in je wijk?

o   Wat gaat goed?

o   Waar liggen knelpunten?

o   Wat doen jullie niet?

o   Wat zouden jullie willen doen maar komt er niet van?

Vervolgens is er 5 minuten voor anderen voor het stellen van vragen.

Na de vier verhalen van de wijken zullen we doorgaan met:

       Mijn visie op pastoraat en mijn rol als kerkelijk werker.

Mijn mogelijkheden binnen het pastoraat in verhouding tot mijn werkpercentage en takenpakket.

 

       De onderlinge samenwerking en organisatie binnen het pastoraat.

Als een voorbeeld kijken we naar de Pyramide driehoek van de PGWH Winsum.

Waarbij o.a. de volgende gesprekspunten aandacht vragen.

o   De pastoraal ouderling.

o   Een pastorale raad.

o   De kerkenraad en pastoraat.

 

       De ouderen koffiemiddag

 

       W.V.T.T.K.

 

Daar ik nog niet alle e-mailadressen van iedereen heb, stuur ik deze uitnodiging naar alle gesprekspartners die in december aanwezig waren met aan jullie de vraag om deze mail door te sturen of anderzijds jullie achterban te informeren over deze uitnodiging. Alvast mijn dank hiervoor.

 

Ik hoop u allen op 5 maart te ontmoeten.

Hartelijke groet, Marleen Stokroos