Berichten vanuit de kerkenraad

 

Van het College van Kerkrentmeesters:

De tenaamstelling van de diverse rekeningen van de Protestantse gemeente Baflo c.a. is inmiddels aangepast. Er is ook al een rekening opgeheven om bankkosten te besparen. Er zijn op dit moment nog 3 rekeningen actief. In de loop van dit jaar zullen 2 hiervan worden beŽindigd. Als betaalrekening voor de kerk zal het rekeningnummer NL90 RABO 0304 9001 84 gebruikt blijven worden.

De tenaamstelling hiervan is: Protestantse gemeente Baflo c.a.

De rekening voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage is:

NL67 RABO 0304 9011 80 ten name van: Bijdragen Protestantse gemeente Baflo c.a.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Johan van der Leij.