REKENINGNUMMERS:

Protestantse Gemeente Baflo C.A.:

Diaconie                                           NL74 RABO 0367 4505 34

Bloemenfonds                                   NL33 RABO 0367 4505 93

Collectebonnen                                 NL67 RABO 0304 9011 80   

 

Vrijwillige bijdragen:

            NH Gemeente Baflo               NL77 RABO 0304 9040 07

            NH Gemeente Tinallinge         NL67 RABO 0304 9501 65

            Geref. Kerk Baflo                  NL67 RABO 0304 9011 80

                                                  of     NL89 INGB  0000 8524 06 

 

De preekvoorziener is:

Mw. I.C. Staal-Faber

Warffumerweg 3

Rasquert

 

Kerkvervoer:

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in staat bent zelf naar de kerk te lopen, te fietsen of te rijden en u wilt de dienst toch graag bijwonen, dan kunt u contact opnemen met:

Familie R. Rustema, tel. 424897 of 06-20652037

 

Kosterszaken:

Immanuelkerk:                       Johan van der Leij       tel. 0595-423961

Onze Lieve Vrouwe kerk:      Jannes de Boer           tel. 0595-423891

Laurentiuskerk:                      Thalia  Bregman          tel. 0595-438816