Oproep

 

 

 

 

 

 

Wie kan ons helpen aan foto’s / info van de afgebroken huizen Wier 2 en 4 / 6 met daarvoor het (kleuterspeelplein met zandbak) en fietsenhok tegenover Concordia, nu parkeerplaats.

Geert Jan Sikkema  /  email: sikke391@planet.nl