Redactionele noot

 

                        Regeren is vooruitzien, zegt het spreekwoord.

                                   Tijdens de meivakantie is het plan dat wij weg

                                    zijn en dit betekent dat de data voor het inleveren

                                    van kopij en uitgifte van het maandblad in                       

                                    de maanden maart en april enigszins afwijken.