Verslag – Hemelvaart 2019 (Liudgerparochie)

 

Met een blik naar de hemel -zoals het ook hoort op Hemelvaartsdag !! – maar dan met het oog op 'wel-of-niet-regen' kwamen we met zo'n vijftig mensen op donderdag 30 mei om 08.00 uur samen bij de prachtige oude Laurentiuskerk aan de Kostersgang in Baflo...De jongsten van het gezelschap voelden al even aan de oude stenen.... jazeker…één van de alleroudste kerken van de hele provincie voelden we...met kloostermoppen gebouwd, op een wierde waar volgens de geschiedenis Bisschop Liudger al in de achtste eeuw een houten kerk liet bouwen. Later werd deze vervangen door de huidige kerk die nog voor 1100 hier moet hebben gestaan. Deze kerk moet een hoofdkerk zijn geweest van wat in die tijd 'de proosdij' heette, het latere begrip 'dekenaat'. De kerk heeft veel restauraties doorstaan en kwam rond 1600 in protestantse handen. Ze is gewijd aan Sint Laurentius, de diaken die in de derde eeuw voor Christus kerkelijk geld en goed aan de armen gaf en toen de kerk het terugeiste – werd hij gefolterd, geroosterd op een vuur. Pastor Wubbels vertelde

het in zijn vurige overweging…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een prachtige wandeling door de velden richting Rasquert – Eenrum, genoten we van het verse gras, de akkers waar het aardappelloof net ontsproot – van een mini-miezerregentje én van de kalfjes die we tegenkwamen toen we kuierden over een boerenerf. Na precies een uur kwamen we terug – en zagen we in de verte de losse toren van de kerk, die eerst als klokkenstoel was gebouwd...en we zagen het zadeldak met dakruiter en daarin het 'zoepṃbrij-klokje' dat vroeger om 12 uur luidde om de mensen erop attent te maken dat het tijd was voor de karnemelkse pap!

Na de koffie en de heerlijk met roomboter bedekte krentenstol, suikerbrood en Grunneger kouk (gesmeerd door de vormelingen van Kloosterburen en Wehe den Hoorn), begon om 10 uur de eucharistieviering....vermoedelijk de allereerste “Heilige Mis”  sinds 1594, de reductie van Groningen – met ruim 250 mensen luisterden we al vóór aanvang naar het Gregoriaanse 'Veni creator Spiritus' in de prachtige - door de bloemengroep van Wehe den Hoorn versierde – kerk; het Liudgerensemble nam ons mee door eeuwen kerkmuziek – van een Kyrie van Claudio Monteverdi, de Italiaanse dirigent / componist uit de 16e-17e eeuw tot een in 2019 gecomponeerd Sanctus en Agnus Dei door de huidige dirigent, Jelke Hamersma, van het Liudgerensemble. We zongen heerlijk in deze oude kerk mee met organist Eddy Mul die bij het openings- en slotlied achter het 19e eeuwse Meijer-orgel schoof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen kregen het thema “kijk eens om je heen” mee naar de Kinderwoorddienst en kwamen terug met cirkels op papier van wie ze in hun leventjes “om zich heen zien”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele vormelingen van Uithuizen spraken voorbeden uit – en pastor Wubbels had in zijn enthousiasme te weinig H. Hosties….

Na de viering was er nog volop koffie op het grasveld en in het bijgebouw!

Veel dank en bloemen voor de vrijwilligers van de Laurentiuskerk die ons alle ruimte en gastvrijheid schonken en voor heerlijke koffie zorgden…Veel dank aan de werkgroep Ontmoeten en Verbinden voor al hun werk- en dank aan de jongeren, aan de Kinderwoorddienst – én crèche- én vormselbegeleiders en alle assistenten bij de liturgie…Voldaan ging iedereen rond het middaguur naar huis.