Het is niet ongewoon om het nieuwe jaar te beginnen met nieuwe voornemens. Of ze verwezenlijk worden is punt twee, maar op deze wijze bij jezelf stil staan is een goed punt. Ik heb zo ook wat nieuwe voornemens m.b.t. tot u allen, tot de gemeente. De onderstaande vier uitnodigingen zijn hier een begin van:

 

Uitnodiging: Het verhaal gaat… van Nico ter Linden.

U las zojuist het geboorteverhaal van Jezus uit Het verhaal gaat… van Nico ter Linden. Nico ter Linden (1963-2018) is jarenlang predikant van de Westerkerk te Amsterdam geweest. In zijn latere werkzame periode heeft hij de uitdaging aangenomen om een schat aan Bijbelse verhalen te her-vertellen, uit te leggen en te verhelderen. Nico ter Linden schrijft in de traditie van de Amsterdamse school, maar wel op eigen wijze. In ongeveer vijf jaar tijd heeft hij een groot aantal Bijbelse verhalen bewerkt tot vijf delen van Het verhaal gaat…. Drie delen heeft hij gewijd aan het Oude Testament en twee delen aan het Nieuwe Testament, waaronder de boeken van Mozes ofwel de Thora en werken uit o.a. de Profeten, de Koningen, de Psalmen, Hooglied, Prediker, Marcus, Mattheüs, Lucas, Johannes, de Handelingen en Openbaringen. Ik vind, Nico ter Linden in zijn her-vertellingen en uitleg soms recht voor zijn raap en soms met een knipoog of een kwinkslag. Hij weet de vertellingen veelal trefzeker te verbinden met het hier en nu. Zijn schrijfwijze doet je nadenken over wat dit verhaal mij te zeggen heeft in mijn eigen leven.

Ik nodig u/jou uit om met elkaar een aantal verhalen met elkaar te lezen. En stil te staan bij wat deze verhalen u/jou te zeggen hebben. Waarin wordt u/je geraakt en geïnspireerd? Hoe kan het verhaal van betekenis zijn in uw/jouw leven.

Ik stel voor om hiervoor 1 x per maand bij elkaar te komen op de vierde dinsdagavond van de maand, beginnend op 29 januari 2019 om 20.00 in de Immanuelkerk. Ik wil er een open groep van maken waarbij eenieder per keer kan aanschuiven. Maar een vaste kern bezoekers is wel fijn. Ik stel ook voor om tijdens de eerste bijeenkomst met elkaar te besluiten met welke verhalen we gaan beginnen.

Een open groep geeft vrijblijvendheid daarom is het wel goed om van tevoren een indruk te krijgen van de belangstelling hiervoor. Als u belangstelling heeft en denk met enige regelmaat te willen meedoen, wilt u mij dit dan voor 7 januari mailen. Het lijkt mij leuk om op deze wijze met elkaar van gedachten te wisselen. Ik zie uit naar uw bericht, Marleen Stokroos (m.stokroos@outlook.com)

 

 

Uitnodiging: Thema-avond over “Omgaan met je rouwende naaste”

Rouw is inherent aan het leven. Ieder mens maakt gebeurtenissen mee waarover we moeten rouwen. Ieder mens leidt verliezen, soms ineens en groots bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde of door het krijgen van ziekte met grote gevolgen. Soms in kleine stappen zoals geleidelijk verlies van gezondheid. En soms kan ineens na jaren een eerder verlies weer schrijnend omhoogkomen.

Vanuit betrokkenheid op je naaste kan je ermee in aanraking komen. Het kan zijn dat jij degene bent die tijd en ruimte maakt om het verhaal van de ander te horen en te delen. Maar het kan ook zijn dat je denkt daar gaan we weer, weer dat verhaal. Of dat je niet weet wat te zeggen en liever het gesprek zo snel mogelijk op een ander spoor wilt brengen.

Om, om te gaan met je rouwende naast, maar ook met eigen rouw kan het helpen om enige kennis van rouwen te hebben. Ik wil u graag wat vertellen over moderne zienswijzen over rouw. Want gelukkig zijn de meningen daarover behoorlijk herzien. Ook wil ik u meer vertellen over waarom iemand in rouw zo verschillend kan reageren. En vanuit de theorie kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de eigen ervaringen binnen het onderling pastoraat en onderlinge betrokkenheid. We kunnen onze ervaringen delen in wat te doen.

Ik nodig u van harte uit voor deze avond op 12 februari 2019 om 20.00 in de Immanuelkerk.

Marleen Stokroos

 

 

Uitnodiging:

Voor een kopje koffie of gewoon even binnenlopen voor een praatje.

Hebt u zin om “gewoon es” samen een kopje koffie te drinken, een praatje te maken, nader met elkaar kennis te maken, een vraag of onderwerp dat u bezighoudt te bespreken of in elk geval een aanzet en afspraak hierover te maken of gewoon eens effe in rust in de kerk te zitten?

Elke dinsdagochtend op de oneven weken (15 jan, 29 jan, 12 febr., 26 febr. …) ben ik tussen 10.00-12.00 in de Immanuelkerk en kunt u binnen komen lopen. Ik ontmoet u graag.

 

Tot ziens, Marleen                                                                 Afbeeldingsresultaat voor symbolen koffie drinkende mensen afbeelding

 

 

 

 

Uitnodiging: Jongeren/Jongvolwassenen en kerk

In veel kerken neemt het aantal jongeren en jongvolwassenen af. De veelal meer vergrijzende overblijvers verlangen bijna allemaal dat er weer meer jongeren en jongvolwassenen in de kerk komen. En het raakt hen in het hart dat dit zo moeizaam gaat. Zo ook in Baflo. Op de gemeenteavond was dit zeer zeker één van de besproken verlangens. Maar wat willen de jongeren en jongvolwassenen zelf. Wat betekent geloof en kerk voor jou? …. Betekent het überhaupt (nog) wat? En hoe zou iets van kerk-zijn voor jou eruit kunnen zien? Heb je daar behoefte aan? En misschien wel de behoefte, maar mist de tijd, de aansluiting of (de beste van deze drie) het aanbod?

En dan ….?

Ik wil graag met jullie, jongeren c.q. jongvolwassenen van tussen ongeveer de 20-40 jaar hierover in gesprek. Een leeftijdspanne van 20-40 jaar is ruim genomen, dus mogelijk komen er meerdere en verschillende onderwerpen en behoeften ter sprake. En toch wil ik graag als eerste aanzet met jullie in gesprek op maandag 21 januari om 20.00 in de Immanuelkerk. Noteer het vast en zeg het voort. Nodig ook anderen uit, waarvan je denkt dat die hierover iets willen zeggen en/of in gesprek willen gaan. Ik hoop je te ontmoeten. Marleen Stokroos

 

Afbeeldingsresultaat voor pratende mensen afbeelding