Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

Herbergavond met Kees van Ekris

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is

Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid.

Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat erover werd geschreven veel herkenning opriep.

Ook zal hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan.

De avond begint om 19.00 uur wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen.

De kosten bedragen 10,00 per persoon (inclusief maaltijd 15,00). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail info@pdcdeherberg.nl  of per telefoon (026-3342225). Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.