Oproep: GEZOCHT EINDREDACTIE ONDERWEG

Na jarenlang het kerkblad Onderweg in elkaar gezet te hebben en vorm gegeven te hebben heeft Siska van der Wal aangegeven dat dit haar laatste nummer is. Als kerkenraad willen we Siska zeer hartelijk danken voor haar inzet.

Als iemand deze taak op zich wil nemen laat het dan weten aan de kerkenraad.

Mocht je meer informatie willen over het werk, de tijd o.i.d. dan is Siska graag bereid dit met je te bespreken. Ook wil ze, indien nodig of wenselijk, hulp bieden bij het (de) eerste nummer(s).