40DAGENTIJD CAMPAGNE

                      EEN NIEUW BEGIN

/var/folders/yw/8qr_44sn5nj8cxswqkdptj_40000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Campagnebeeld%2040%20dagentijd%202019.jpg                       Sober leven – 40 dagen vasten

                         Met alle kerken in Nederland sober leven, rust nemen en tijd maken voor anderen en voor God.

                        We roepen u op om met uw gemeente mee te doen, want samen vasten werkt heel verrijkend.

                        Zo kunt u elkaar aanmoedigen vol te houden en tijd te investeren in het geloof.

                        Elke week ligt de focus op een ander onderwerp: eten, tijd, kleding of afleidingen.

Op de momenten dat u als gemeente samenkomt, bijvoorbeeld op zondag tijdens de dienst, kunt u bespreken en nadenken over wat u hebt meegemaakt en lastig vindt. Maar ook kunt u met elkaar delen wat u ervan heeft opgestoken. Meldt uw kerk aan via www.kerkinactie.nl/vasten en ontvang meer informatie en tipt voor uw gemeente. De kerk waarvan procentueel de meeste leden meedoen, krijgt een leuke verassing.

 10 maart
page3image296764409640dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending)

Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

 

17 maart
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis … en dan?

page3image2967644096Gevangenen die vrijkomen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie. Collecteert u mee?
TIP: Combineer deze collecte met de Paasgroetenactie.

24 maart

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

31 maart 2019

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Pionieren rond zingevingsvraagstukken)

Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van “kerk zijn” zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop.

Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven.

Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk opnieuw kunnen ontdekken. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40 dagentijd.

Meer informatie www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd