Oproep wijkmedewerkers

                Er zijn een aantal wijkmedewerkers die hebben aangegeven

                                hun wijktaak te willen stoppen. Als kerkenraad willen we                  

                                Janny Schripsema, en Dethmer Drenth zeer                                          

                                hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.

 

                               Hierdoor zijn er nu een aantal wijken die wel wat versterking                

                               kunnen gebruiken. Het gaat om de volgende vacante                                         

                               plekken:

 

                               Wijk 1: Postbode

             

                               Wijk 3: Postbode en een wijkmedewerker voor 3                                        

                               bezoekadressen

 

                               Als dit u wat lijkt graag even aangeven bij de kerkenraad of                     

                               per mail naar scribakerkraad@gmail.com. Alvast bedankt!