Vooraankondigingen voor na de zomervakantie.

 

We staan vlak voor de zomervakantie. Toch kijken we ook al over de zomer heen. De volgende activiteiten wil ik graag vast aankondigen opdat u ze alvast kunt noteren in uw agenda.

 

Op 15 september vieren we de startzondag

Dit jaar is ‘Een goed verhaal’ het thema voor de startzondag 2019.

        De website van de PKN schrijft hierover:

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen (https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag/)

 

Ook wij gaan ons richten op het (G)goede verhaal en dat doen we op verschillende wijzen. Naast Gods Woord uit de schriften willen we ook m.b.v. beeld en zang proberen om Gods verhaal te verbinden met onze eigen verhalen. We zijn nog in overleg over de tijden en opzet van de eredienst en workshops. Daarnaast kunnen we op startzondag onze spontane verhalen de vrije loop laten tijdens een BBQ in de tuin van de familie Prins. Zodra de tijden en de opzet concreet is zullen ze vermeld worden in de gemeenteberichten en kerkbode. U kunt zich al wel vast opgeven voor de BBQ bij Anja Prins (0595-528633, anja@prins-winsum.nl).