Muziek

Taal zonder woorden

die toch door iedereen

verstaan kan worden.

Klanken voor

wie taalgrenzen

geen barrière vormen.

 

Instrument om

elkaar op het diepste

niveau te bereiken.

 

Samen op dezelfde

golflengte meebewegen

met dat wat het hart raakt.

 

Geen tekst nodig hebben

om elkaar te begrijpen

en begrip te vinden bij elkaar.

 

Muziek verbindt ons.