December

Januari

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Meditatie

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Korte Meditatie

Meeleven

6

Meeleven

Rekeningnummers

7

kerstmarkt&Stamppot

Kerstmarkt&Stamppot

8

Herfstgebed

Bloemengroet

9

Gedachteniszondag

Als je van iemand houdt

10

Rekening nummers

Kort verslag

11

In Memoriam

En het geschiedde…     

12

“De dominee op bezoek”

Viskenij

13

Kinderkerstfeest

Van de kerkrentmeesters:

14

 Kerkenraad

Het belangrijkste

15

Kindernevendienst

Kerst / Oudejaarspuzzel.

16

Newbornlife’s

Diverse Uitnodigingen

17

Bedankje

Kerk,School&Gezinsdienst

18

Zangavond viskenij

Theresia Sportel

19

Kleurplaat

20

 

21

 

22

 

23

 

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad “Onderweg”.

Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op  zondag 3 februari 2019 in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema,

Gebr. Gootjesstraat 39, tel.nr. 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van oktober kunt u inleveren tot

                   Zaterdag 26 januari 2019 voor 18.00 uur

  via: redactieonderweg@hotmail.com

 

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis