April

Mei

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Korte meditatie

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Korte meditatie

Meeleven / Informatie

6

Meeleven/Informatie

Zangavond Viskenij

7

Gedicht

Gedicht

8

Oproep

Bloemengroet

9

In memoriam

In memoriam

10

Kerkenraadsvergadering

NB – Van de redactie:

11

Gemeenteavond

Berichten / kerkenraad

12

Afscheid Jenneke Span

Diaconie

13

Impressie High Tea

Koffiemiddag

14

Bloemenfonds

De Herberg

15

Collectes Kerk in Actie

Palmpasen

16

Verslag  Pastoraat

RK-dienst Hemelvaart

17

 Ringbijeenkomst

Baflo Laurentiuskerk

18

Moments

Nieuwsbrief Prot gemeeente

19

Koffieochtend.

20

Grunneger dainsten

21

Zangavond Viskenij

22

Wijze Woorden

23

Privacyverklaring

24

Foto’s

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op

zondag Juni in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39, telnr. 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van mei kunt u inleveren tot zaterdag 25 Mei voor 18.00 uur

(NB! :  dit kan in het vervolg als bijlage op A4-formaat)

 

  via: redactieonderweg@hotmail.com

 

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis