Februari

Maart

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Korte meditatie

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Meditatie

Meeleven/Informatie

6

Meeleven

Zangavond Viskenij

7

Gedicht

In memoriam

8

Iedereen hoort erbij

Bloemengroet

9

Kerkorgel

Uitnodiging Pastoraat

10

Rekening nummers

Muziek

11

Wees niet bang

Verslag kerkenraad

12

Diaconie

40 Dagentijd campagne

13

Kerk in actie

Benefietconcert

14

Kerkrentmeesters

Inlia

15

Dorcas

Psalm Project Oldehove

16

Puzzel

Foto's uit de oude doos

17

Laurentiuskerk

Doppen voor een geleidehond

18

Viskenij

Het liefste lied van overzee.

19

Redactionele Noot:

ZWO

20

10 Verschillen

Geluk of pech 

21

Kleurplaat

Oproep foto's

22

Redactionele noot

23

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad “Onderweg”.

Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op  zondag 31 Maart 2019 in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema,

Gebr. Gootjesstraat 39, tel.nr. 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 (Het mag vanaf nu als bijlage op A4-formaat)

 

Kopij voor het nummer van April kunt u inleveren tot

 

Zaterdag 23 Maart 2019 voor 18.00 uur

 

  via: redactieonderweg@hotmail.com

 

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis