Juni

Juli/Augustus/September

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Korte meditatie

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Korte meditatie

Meeleven/Informatie

6

Meeleven/Informatie

Gedicht

7

Gedicht

Berichten  kerkenraad

8

In memoriam

Bloemengroet

9

De kerkenraad

Verslag kerkenraad

10

Gemeentegesprek

Diaconie

11

Normbezetting

Verslag gemeentegesprek

12

Diaconie

Startzondag

13

Verslag Koffiemiddag

Dwars door de Bijbel

14

Oproep

Herberg-Restaurant

15

de Herberg

Monnikenwerk

16

Ringbijeenkomst

Verslag  Hemelvaart

17

INLIA

INLIA

18

Musical Ruth

Vakantie Marleen

19

Van de redactie

Kleurplaat

20

21

22

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op

zondag 29 September in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39, telnr. 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het oktober kunt u inleveren tot zaterdag 21 september voor 18.00 uur

(NB! :  dit kan in het vervolg als bijlage op A4-formaat)

 

  via: redactieonderweg@hotmail.com

 

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis