KERKENRAAD     

 

 

 

Telefoon:

 Email:

Voorzitter

     

 

 

       

Predikant

Vacant      

 

       

Kerkelijk werker (Jeugd)

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriba J. Mulder-Schutter

J. van der Leij

  06-49141480 (na 18.00 uur)

0595 423961

scribakerkraad@gmail.com  

 

  Vacant      
         

Ouderlingen

Vacant    

 

  Vacant    

 

 

Vacant      

 

Vacant      
         

Jeugdouderling

G.F. Tillema-Braam

 

0595-424547

 

 

 

 

 

 

Diakenen

F.H .Volders

 

06-13920696

 

  H.F Schripsema   0595-422462  

 

       
         

Ouderling/Kerkrentmeesters                    

       
  R.P Meijer   0595-491410  
Voorzitter Vacant      
Notulist Vacant