Viering op zondag 19 mei, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. B. Bregman

Organist: Lien Boer

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Peuteroppas: Door Klaske en Marit

Kindernevendienst: I.v.m. Graspop is er geen kindernevendienst

 

Meeleven met elkaar

De bloemen van zondag 12 mei zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar dhr. S Rustema om u te laten weten dat wij met onze gedachten bij u zijn. Omdat na het overlijden van Corrie er ongetwijfeld dagen zijn dat de stilte nog oorverdovend stil is. Wij wensen u veel kracht en Gods rots vastheid toe.

Onze gedachten gaan ook uit naar anderen die periodes kennen waarin het leven gepaard gaat met zorgen en verlies. Mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. In dit alles wensen wij u allen liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Op donderdag 16 mei is om 19.30 uur in de Immanuelkerk, de laatste zangavond van dit seizoen van Viskenij. Tijdens de avond gaan we genieten van het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Jaap de Kok. De organist is Johan Smit en Geert Doornbos verzorgd de leiding tijdens de avond. Iedereen is van harte welkom om mee te komen zingen en/of luisteren. En om nadien met elkaar na te genieten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Op dinsdag 21 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen van “Het verhaal gaat…”. De open gespreksgroep n.a.v. Bijbelverhalen, vertaald door Nico ter Linden. Na een zomerstop zullen we in september doorgaan met deze mooie verhalen die, zo blijkt genoeg gespreksstof geven om met elkaar te delen.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos