Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

In de maand juni hebben wij nog geen eigen kerkdiensten. In deze periode kunt u o.a. de online diensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt meebeleven via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10495 Desgewenst kunnen voorbeden en/of het gedenken van overleden gemeenteleden uit onze gemeente opgenomen worden in deze dienst. U kunt uw gebedsintentie aangeven aan Marleen Stokroos.

 

Eredienst op zondag 5 juli om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie v. Wijk

Lector: Alies Westerdijk

Koster: nog onbekend

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Diaconaat

Peuteroppas: Rianne Edeler en Nadine v.d. Wal

Kindernevendienst: Linda en Elise v.d. Wal

 

De dienst zal verlopen volgens de richtlijnen van het RIVM en PKN. Als het goed is hebt u hierover deze week een nieuwsbrief ontvangen. Als u deze niet heeft ontvangen neem dan contact op met uw wijkmedewerker om de brief alsnog te krijgen. Lees de nieuwsbrief goed door en meldt u aan als u de dienst wilt bijwonen. Wij hopen u allen te ontmoeten! Als u voordien nog vragen of angst heeft dat u weerhoudt maar toch graag wilt komen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw wijkmedewerker, kerkenraadslid of onder getekende. Een gesprek hierover kan soms helpen.

 

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 7 juni ging met een hartelijke groet van ons allen naar Stefan en Simone Kollumer, (Dr. M. Noordewierstraat 15). Jullie hebben noodgedwongen jullie herberg en restaurant moeten sluiten. En nu mag hij weer open maar onder strikte voorwaarden. Dit alles heeft jullie ongetwijfeld zorgen gegeven en zal het waarschijnlijk nog geven. Daarom van ons allen een blijk van meeleven in deze rare en zorgelijke tijd. We wensen en bidden jullie Gods kracht en steun toe in alle gevolgen van deze tijd voor jullie bestaan.

Er ging ook een boeket bloemen naar Mevr. Molenhuis (Dr. G.v.d.Molenstraat 20). U was even heel erg ziek en had het moeilijk. Gelukkig knap u weer een beetje op en dat is mooi. Het is ook mooi dat u zoveel steun en zorg van uw (klein)kinderen en andere mensen om u heen krijgt. Dit maakt het op dit moment mogelijk om te herstellen. U bent daar zeer dankbaar voor. Wij wensen u en uw (klein)kinderen heel veel sterkte en Gods kracht toe in de tijd die voor u ligt.

De bloemengroet van zondag 14 juni gaat met een hartelijke groet van ons allen naar Geert Doornbos en Henk Veenstra (Buizerd 10). Ze krijgen de bloemen op een later tijdstip omdat ze op dit moment genieten van hun welverdiende vakantie. Geert ontvangt de bloemen als dank voor zijn spontaan initiatief en het verzorgen van de zondagavond zangdiensten. En Henk was hierin zijn steun en toeverlaat. Veel mensen hebben aan de zangavonden bemoediging, plezier en verbondenheid met God en elkaar beleeft in deze bijzondere tijd van stilte. De stilte werd even letterlijk doorbroken en daar zijn we Geert en Henk dankbaar voor.

 

Op dinsdag 9 juni is Bram Afman in het zorgcentrum te Appingedam overleden. De kinderen schrijven: Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van onze pa, opa en opi. ’t Is goud zo’, waren Bram zijn laatste woorden. Op de kaart stond ook het lied Tel uw zegeningen uit Joh. den Heer (lied 256). Zegenen betekent ook wel benedictie. En benedictie betekent goede dingen zeggen. Als God ons zegent, zegt hij goede dingen tegen ons. Als wij anderen zegenen zeggen wij goede dingen tegen anderen. En als je dus zegt ’t Is goud zo’, zeg je dus eigenlijk ‘Ik ben een gezegend man’. Bram stierf als een gezegend man. Met deze woorden hebben we op maandag 15 juni in de Immanuelkerk binnen een kring van 30 mensen afscheid van Bram genomen. Vervolgens hebben we met meer mensen, hem naast zijn vrouw Janna ter aarde en in Gods hand gelegd. We bidden alle (klein en achter-klein)kinderen Gods kracht en troost toe in het dragen van dit verlies en het hervinden van hun weg zonder ouders en opa en oma.

 

Mededelingen en aankondiging

Op woensdagochtend 24 juni is er weer een eerste koffie-inloop van 10.00-12.00. Zo langzamerhand willen we dit weer oppakken. Uit eerdere ervaring weten we dat deze ochtenden nooit meer dan acht mensen tegelijkertijd geeft. Het moet dus kunnen. Ik nodig u van harte uit in de ruimte achter in de kerk. We zetten de deuren even tegen elkaar open zodat er genoeg ventilatie is.

 

Vakantie Marleen.

Naast dat live activiteiten zo langzamerhand weer mogen beginnen, start binnenkort ook de zomervakantie. Ik heb van 6 juli t/m 26 juli zomervakantie. Johan van de Leij is dan te bereiken op 0595-423961. Desgewenst kan hij een collega van mij benaderen voor eventuele zorg rondom uitvaarten of ander pastoraat dan niet kan wachten. Ik wens alle anderen die vakantie hebben/krijgen via deze weg alvast een goede tijd toe.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad alle goeds en hopelijk tot ziens op 5 juli.

Marleen Stokroos