Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 7 november, 19.30, Laurentiuskerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Geert Doornbos

Collecten: Voor de kerk.

Tijdens deze dienst is er geen lector, kindernevendienst en peuteroppas

 

Viering zondag 11 november, 9.30 uur, Immanuelkerk

Voorganger: Mevr. A v.d. Heide uit Groningen

Organist: Lied Boer

Lector: A. Bregman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie t.b.v. Diaconaat

Peuteroppas o.l.v. Klaske en Marit

Kindernevendienst o.l.v. Elise en Elena

 

Meeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 4 november is, met een hartelijke groet van ons allen, gebracht naar Albert Sirks te Viskernij als steun van de gemeente in zijn zorgelijke situatie.

In onze gemeente zijn meer mensen die zorgen hebben om hun gezondheid of om de gezondheid van iemand die hen zeer na staat. Wij wensen u allen kracht en bidden u Gods nabijheid toe.

Tijdens de afgelopen twee weken ben ik al twee keer gevraagd of er tijdens de zondagdienst voorbede gedaan kan worden. Voorbede om Gods nabijheid in het leven van mensen voor wie het leven onzeker en spannend is geworden. Onzeker door het moeten wachten op een uitslag van een scan. Spannend door het moeten ondergaan van een operatie, niet wetend wat daar de uitkomst van zal wezen. Spanning en onzekerheid die voorkomt uit de kwetsbaarheid van ons bestaan. Onrust die voorkomt uit het houden van het leven en van elkaar. Het is mooi om nadien te horen dat het bidden om Gods nabijheid in gemeenschap van de gemeente goed doet. Het is ook mooi om te zien hoe het gebed de onderlinge betrokkenheid versterkt.   

 

Een mededeling van uw kerkenraad

We willen u uitnodigen voor een gemeenteavond op dinsdagavond 20 november om 19.30 in de Immanuelkerk.  We zullen dan de cijfers over 2017 en de begroting over 2019 presenteren. Tevens willen we graag met elkaar in gesprek gaan over “De gemeente als wijnstok”. De wijnstok met haar ranken die zich wil laten zien in onder meer de vragen: “waar zijn we trots op, wat koesteren we en willen we behouden en waar verlangen we naar?”

We zien uit naar uw komst.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens uw kerkenraad een hartelijke groet,

Marleen Stokroos