Baflo c.a.

Zondag 23 September: 9.30 uur, Immanuelkerk, ds. Jansen en mw. J. Tuma

 

Viering zondag 23 september, 9.30 uur, Immanuelkerk

Voorgangers: ds. H. Jansen van Winsum en mw. J. Tuma uit Winsum  

Organist: Geert Doornbos

Lector: Stefan Kollumer

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

Peuteroppas o.l.v. Alies en Nadiene

Kindernevendienst o.l.v. Linda en Elise

In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren en afscheid nemen van Jolanda Tuma als kerkelijk werker van onze gemeente. Na afloop van de dienst nodigen wij u uit om samen koffie te drinken.

 

 

Meeleven met elkaar

We mochten in de dienst op 16 september een geboorteduifje ophangen voor Roos Oudman, dochter van Bert en Lucie Oudman, Klapperhornsterweg 35, Rasquert. Roos is geboren op 8 september.

Ook hebben we mevrouw Geertruida Klaziena van Dijk-Roetcisoender herdacht die 15 september op de leeftijd van 94 jaar is overleden. De uitvaartdienst zal op donderdag 20 september om 13.30 uur in de Immanuelkerk worden gehouden.

De bloemengroet van zondag 16 september is, met een hartelijke groet van ons allen, gebracht naar mevrouw Alie Maring-Vriezema aan de Marijkelaan. Ook is er een bloemengroet gebracht naar Martine Afman en haar partner aan de Willem de Zwijgerstraat in verband met de geboorte van hun dochter Isabelle.

Daarnaast zijn er ook mensen die zorgen hebben om hun gezondheid of om de gezondheid van iemand die hen zeer na staat. U allen bidden wij Gods nabijheid toe.

 

Mededelingen van uw kerkenraad

Op de lectuurtafel in de Immanuelkerk liggen verschillende bladen die u kunt meenemen. Nieuw is het door de PKN uitgegeven blad “Petrus”; u kunt zich hier gratis op abonneren.

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode dan kunt u dit doorgeven aan Johan van der Leij, bij voorkeur per e-mail: adavanderleij@hotmail.com

Namens uw kerkenraad, Johan van der Leij.