Gemeentebericht Protestante Gemeente Baflo c.a.

 

Themadienst op zondag 7 juli, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Peuteroppas: Hilda en Nadiene

Kindernevendienst: Linda en Elise van der Wal

Het is de laatste dienst voor de zomervakantie. De dienst heeft als thema “de keuzes die je maakt, hoe vind je je weg in alles wat er op je afkomt en op je bord ligt”. De dienst is samen met een aantal gemeenteleden voorbereid. Tijdens deze dienst zullen ook Judith, Sieko en Stein afscheid nemen van de kindernevendienst en zullen we hen verwelkomen in de dienst van de grote mensen in de gemeente. Nadien willen we graag met elkaar onder het genot van wat lekkers de zomer inluiden.

 

Heiligavondmaal op zaterdag 13 juli om 15.00 in Viskenij

Voorganger: Ds. G. Segger

Organist: Janny Kadijk

Collecte: Diaconie

Iedereen is van harte welkom. Ook degenen die niet in Viskenij wonen maar voor wie een gewone kerkdienst soms te lang duurt, te vroeg is of om andere redenen niet kunnen komen, worden van harte uitgenodigd om op via deze diensten aan een Heilig Avondmaal viering deel te nemen.

 

Eredienst op zondag 14 juli, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Mw. B. de Beaufort

Organist: Arie van Wijk

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Peuteroppas: geen

Kindernevendienst: geen

 

Mededelingen m.b.t. Onderweg.

Zoals u wellicht hebt gezien, is de laatste Onderweg helaas niet compleet. Op de plek van de foto’s en plaatjes, staan nu lege vakjes. Dit blijkt een afdruk-fout. De Schakel heeft aangegeven dat ze de Onderweg in de loop van de week opnieuw gaan drukken. U kunt dus uitzien naar een wat beeldender Onderweg dan de huidige. We zijn blij dat Theresia en de Schakel deze drukfout zo hebben opgepakt.

 

Meeleven met elkaar

De bloemen van zondag 30 juni zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar Johan en Siska van der Wal. Als een riem onder het hart omdat in jullie leven ziekte en onderzoeken zo hun aandacht vragen en onzekerheid met zich mee brengt.

We denken ook aan alle anderen bij wie zorgen om gezondheid van jezelf of andere geliefden en dierbaren spelen. Aan hen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Aan hen bij wie het sterven dichtbij is gekomen. Aan hen die zich anderzijds zorgen maken en verlies ervaren. In dit alles wensen wij iedereen alle liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

We denken ook aan Martin en Muttie van Duinen (Gebroeders Gootjesstraat 12 b, 9953PW Baflo). Ook jullie zijn in afwachting van behandeling en kleurt gezondheidsproblemen jullie leven. Maar daarnaast is er ook de kleur van de liefde. Op 12 juni was het 45 jaar geleden dat jullie elkaar trouw beloofden in lief en leed. Een trouw die jullie hebben behouden en waarin jullie je gedragen weten door God. Via deze weg willen we jullie nog van harte feliciteren met jullie huwelijksdag. Dat God jullie mag zegenen en jullie liefde mag voeden op de weg die voor jullie ligt.

En ook Jelle en Willy Datema (Wilhelminalaan 99, 9953RN Baflo) kennen al 45 jaar een leven van verbondenheid. Vrijdag 5 juli is jullie huwelijksdag. En natuurlijk kent ook jullie leven periodes van verdriet en vreugde, maar ook bij jullie overwon de (L)liefde. Wij wensen jullie veel plezier toe op deze feestelijke dag samen met gezin en familie. En dat God jullie op jullie weg en straks in jullie nieuwe woning mag zegenen en vergezellen.

 

Vakantie Marleen Stokroos

Van 13 juli t/m 11 augustus (week 29-32) ben ik met vakantie. Als u voordien nog iets met mij wilt bespreken dan vraag ik u om dit tijdig aan te geven. Als u tijdens mijn afwezigheid iets wilt bespreken dat niet kan wachten of anderzijds een voorganger nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Johan v.d. Leij of Janita Mulder (telefoonnummer zie achterzijde van Onderweg en website PKN Baflo). Zij weten welke vervangend predikant of kerkelijk werker beschikbaar is en kunnen desgewenst een contact op gang brengen.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos