Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

In de Paasweek verzorgen we de volgende diensten online:

Witte Donderdag op 9 april om 19.30.

Goede Vrijdag op 10 april om 19.30.

Stille Zaterdag op 11 april om 21.00

Pasen op zondag 12 april om 10.00

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Dirk Stavenga

Tijdens deze diensten zijn er wisselende lectoren.

 

In de periode van 13 april t/m 31 mei zullen wij vanuit onze gemeente twee online diensten verzorgen, één op zondag 3 mei en één op Pinkstermorgen, zondag 31 mei. Beide diensten om 09.30 uur vanuit de Immanuelkerk.

We hebben ervoor gekozen om deze twee diensten door onze eigen voorganger door te laten gaan om deze vorm van pastoraat en gemeenschap te behouden.

Daarnaast maken we dankbaar gebruik van het aanbod van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt om tijdens hun diensten eventuele voorbeden en/of het gedenken van overleden gemeenteleden uit onze gemeente op te nemen in hun dienst vanuit de Centrumkerk te Winsum, https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10495

Of u kiest naar eigen behoefte uit de andere online diensten.

 

Op zondagavond luisteren/meezingen met liederen uit de Johannes de Heer Bundel.

Geert Doornbos speelt de komende zondagen van 19.00 - 19.30 uur op verzoek bekende liederen uit de Johannes de Heer Bundel.

Dit is live te volgen via de facebookpagina van Geert Doornbos en ook via Kerkdienstgemist.nl Protestantse Gem Baflo. (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1207-Protestantse-gemeente-Baflo-ca).

U kunt een verzoeknummer sturen per email naar: ghdoornbos@live.nl of reageren op het facebookbericht wat de komende weken erop zal staan.

 

Medeleven met elkaar

Vanmorgen, 5 april hebben we onze eerst onlinedienst vanuit de Immanuelkerk gehouden. Met lijfelijke aanwezigheid van een klein clubje mensen.

Nadien hebben we samen geconcludeerd dat deze vorm van vieren leidt naar samen vieren.

Wij hopen dat u allen thuis dit ook zo hebt ervaren.

De bloemengroet van vanmorgen is met een hartelijke groet van ons allen gegaan naar dhr. D. Meinema.

U bent voor revalidatie in de Twaalf Hoven. Het is extra belastend om net nu daar te zijn tijdens de coronamaatregelingen.

Bezoek is niet mogelijk.

We wensen u heel veel kracht, goeds en Gods nabijheid toe bij uw herstel en uw verblijf.

Hopelijk ervaart u in de Twaalf Hoven enige gezelschap.

Wij hopen u t.z.t. hier weer in Baflo te mogen ontmoeten.

 

Vanmorgen hebben we o.a. Sietze Rustema herdacht. Sietze Rustema overleed op 22 maart in het ziekenhuis.

Zijn dood kwam onverwachts snel.

De verbijstering was groot.

We hadden niet verwacht dat we zo snel na de dood van zijn vrouw Corrie, hem naast haar ter aarde moesten leggen.

Op 27 maart vond dit in een kleine kring van mensen plaats.

Mensen die anders zeer zeker naar de uitvaart zouden zijn geweest stonden tijdens de tocht naar de begraafplaats buiten langs de kant van de weg.

Het is mooi om te zien hoe mensen zo snel in ongekende tijden nieuwe wegen van eerbied en troost vinden.

Via deze weg willen wij de familie Rustema (correspondentieadres: Marijkelaan 48, 9953 SE te Baflo) en alle andere nabestaanden veel kracht en Gods liefde en zegen toebidden.

 

Ook het overlijden van dhr. Elzes kwam onverwachts snel na het overlijden van zijn vrouw. Dhr. Elzes bleek al een langere tijd ziek te zijn.

Nadat was vastgesteld dat herstel niet meer mogelijk was is hij na een kort sterfbed vanmorgen (5 april) in alle vroegte overleden.

Gelukkig was er in de afgelopen week nog genoeg tijd voor de familie om afscheid te nemen.

Op witte donderdag 9 april zullen we ook hem in kleine kring ter aarde leggen naast zijn vrouw Geeske en in Gods hand.

De familie wensen wij veel kracht en Gods liefde toe bij het dragen van de leegte die ontstaat als je in zo’n korte tijd afscheid moet nemen van zowel je (schoon)moeder/oma als ook je (schoon)vader/opa. (correspondentieadres: Schaapweg 22, 9969 PM te Westernieland).

 

De berenjacht, een oproep vanuit de kindernevendienst.

Door het hele land waait de berenjacht.

Waarbij het de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen een beer achter de ramen zetten.

De jongere kinderen kunnen dan tijdens een wandeling door het dorp op jacht gaan naar zoveel mogelijk beren.

Zo wordt een rondje dorp met gepaste afstand voor jonge kinderen een spannend avontuur.

Dus hierbij aan u allen, zet uw beer of zoveel mogelijk beren ergens achter uw raam op een zo spannend mogelijk plekje.

Het geeft u ongetwijfeld ook wat levendigheid en blijde kindergezichten voor de deur.

 

Wie zingt mee? Vanuit visie.eo komt het initiatief om in de ochtend op Paasmorgen na het slaan van de klok van 9.00 met elkaar in de deuropening “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” te zingen https://visie.eo.nl/artikel/2020/04/heel-nederland-mag-meezingen-vanuit-de-deuropening

Vanuit de GKV Het Anker zijn wij gevraagd om samen met hen hieraan mee te doen en dan niet vanuit de deuropening, maar rondom Viskenij.

Hier willen wij graag met een beperkt aantal mensen gehoor aangeven.

Maar dan moet je wel een beperkt aantal mensen hebben.

Als u zin hebt om voor de bewoners van Viskenij en omgeving deze Paasvreugde, dit geluid van hoop te laten horen dan kunt u contact opnemen met Geert Doornbos (06-29486223).

Hij gaat samen met mensen van de GKV kijken of we genoeg mensen hebben om dit prachtige lied ten gehore te brengen en niet met teveel mensen zijn om het te risicovol te maken.

Gelukkig is er veel ruimte rondom Viskenij. Graag uw reactie, want er kunnen nu nog zeer zeker mensen bij!!

 

Mededelingen en aankondiging

In de aankomende week ontvangt u een papieren nieuwsbrief in uw brievenbus.

Via deze nieuwsbrief willen we graag inventariseren welke gemeenteleden niet in staat zijn om de gemeenteberichten/nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen.

Opdat we hen die dit niet kunnen van een papieren nieuwsbrief kunnen voorzien.

We willen hiermee heel graag voorkomen dat er gemeenteleden tussen wal en schip raken doordat ze de informatie en blijk van betrokkenheid via de digitale weg niet kunnen ontvangen.

Graag uw aandacht en desgewenst actie op deze oproep ter inventarisatie.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Ook ik krijg van verschillende gemeenteleden steunende woorden.

Mijn dank daarvoor! Ik geef u hierbij eentje door: Jezus houdt geen afstand. Hij is nabij!

Ik wens ons allen iets van Zijn nabijheid toe.

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos