Gemeentebericht Protestante Gemeente Baflo c.a.

In verband met de zomervakantie zijn er helaas geen kerkbode berichten op de site.

De kerkbode berichten ontvang u via de mail indien men zich heeft op gegeven.

 

Verder aan ieder een goede vakantie toegewenst.

 

Groninger eredienst op zondag 21 juli, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. K. Pieterman te Niekerk

Organist: Geert Doornbos

Lector: Jantje Hummel

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3. Liudgerstichting

 

Eredienst op zondag 29 juli, om 11.00 in de Onze Lieve Vrouwekerk

Voorganger: Ds. M. Langenburg te Middelstum

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Jannes de Boer

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie.

 

In de zomerperiode is er geen peuteroppas en kindernevendienst. M.i.v. 1 september wordt dit weer geboden.

 

Meeleven met elkaar

De bloemen van zondag 7 juli zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar Theresia Sportel als dank voor je voorgaan tijdens de leesdienst op zondag 30 juni. Ik hoorde dat het een mooie en aansprekende dienst was. De bloemen van zondag 14 juli gingen naar Hanny Klijnstra. Als teken van meeleven na het verlies van je man. Hanny we wensen je veel kracht toe. Daarnaast is het ook mooi om te zien hoe het je lukt om contacten weer aan te gaan. En hoe je met volle borst met “oh happy day” meezong tijdens de flashmob van zondag 7 juli. Wij wensen je toe dat je je gedragen weet in Zijn genade en vreugde in ons mensen.  

Gods dragende kracht wensen we ook toe aan Martin en Moetie van Duinen. Na een intensieve tijd van onderzoeken zal jij, Moetie geopereerd gaan worden in het AMC Ziekenhuis. De operatie vind plaats op 25 juli. Je komt te liggen op; afdeling G 6 Zuid, AMC Ziekenhuis, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Dat God jullie, jullie kinderen en kleinkinderen nabij is tijdens deze spannende dagen. Dat God het werk van de artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zal zegenen.

We denken ook aan alle anderen bij wie zorgen om gezondheid van jezelf, geliefden of andere dierbaren spelen. We denken aan hen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Aan hen bij wie het sterven dichtbij is gekomen. Aan hen die zich anderzijds zorgen maken en verlies ervaren. In dit alles wensen wij iedereen alle liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Tot onze vreugde mogen we ook de liefde weer gedenken. Sietze Rustema en Ellie Rustema-ten Boer (Paul Krugerstraat 8, 9953RB  Baflo) gaven elkaar op 18 juli, 50 jaar geleden het ja-woord. Met dankbaarheid en als gezegende mensen kijken jullie terug op jullie leven. Een leven dat zo haar ups en downs heeft gekend, maar waarin de liefde de boventoon heeft gevoerd. Ook Jan Kruizenga en Lies Kruizenga-Datema (Rudolf Agricolastraat 1, 9953PC  Baflo) kijken terug op hun 40 jaar huwelijk. Zij mogen dit op 27-7-2019 vieren. Wij wensen jullie alle goeds toe en nog vele jaren samenzijn in (L)liefde. Dat Gods Liefde jullie liefde en levenspad mag voeden. 

 

Vakantie Marleen Stokroos

Van 13 juli t/m 11 augustus (week 29-32) ben ik met vakantie. Als u tijdens mijn afwezigheid iets wilt bespreken dat niet kan wachten of anderzijds een voorganger nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Johan v.d. Leij of Janita Mulder (telefoonnummer zie achterzijde van Onderweg en website PKN Baflo). Zij weten welke vervangend predikant of kerkelijk werker beschikbaar is en kunnen desgewenst een contact op gang brengen.

Johan v.d. Leij zal tevens tijdens mijn afwezigheid de gemeenteberichten verzorgen. Als u iets vermeld wilt hebben dan kunt u dit doorgeven via adavanderleij@hotmail.com

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u alle goeds toe en een wederzien halverwege augustus, Marleen Stokroos