Tweede adventsviering 9 december, 11.00 uur, Immanuelkerk

Voorganger: Drs. H. Hoekstra te Emmen

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Pastoraat

Peuteroppas door Hilda/Marit

Kindernevendienst door Ellen en Elise v.d. Wal

 

Meeleven met elkaar

De bloemen uit de dienst van 25 november zijn gegaan naar Suzan en Reinder Rustema-van Dijk. De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Martin Fokkens vanuit medeleven na overlijden van je moeder. Maar onderwijl is ook je oom, de broer van je moeder overleden.

Lammy Nijdam was afgelopen week terug gekomen uit het ziekenhuis. Maar een heropname bleek nodig. Je ligt nu weer op dezelfde afdeling en kamer, opnieuw op K4VA kamer 37, Postbus 11120, 9700CC te Groningen.

Wij wensen jullie allen veel kracht en sterkte toe.

In onze gemeente zijn meer mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Ook u wensen wij kracht en bidden u Gods nabijheid toe in de spannende afwachting van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling en de impact van ziekte op uw leven en het leven van uw naasten.

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos