Viering op zondag 24 maart, 11.15 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. S. van Dijk te Sauwerd

Organist: Arie van Wijk

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie 40dagentijd

Peuteroppas: Hilda en Nadiene

Kindernevendienst: Linda en Ellen

 

Meeleven met elkaar

De bloemen van zondag 17 maart zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar Dhr. Bosma omdat het ouder worden uw leven steeds meer gaat tekenen. Wij leven met u en uw familie mee.

 

Meerdere gemeenteleden kennen periodes waarin het leven gepaard gaat met zorgen. Mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Maar ook mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. In dit alles wensen wij u allen liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

 “Het verhaal gaat…”, opengespreksgroep aan de hand van Bijbelvertalingen van Nico ter Linden zal zijn op 2 april, 23 april en 21 mei (Immanuelkerk 20.00). Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven! 

Vooraankondiging: Op dinsdagavond 9 april zal de eerstvolgende gemeenteavond plaatsvinden. De uitnodiging en agenda zult u nog ontvangen.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos