Viering zondag 20 januari, 09:30 uur in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. P.J.M.A. van Ool te Warffum

Organist: Jan Dijkstra

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk en 2. Oecumene

Peuteroppas: Alies en Roos

Kindernevendienst: Linda en Elise Bregman

 

Meeleven met elkaar

De bloemen van zondag 13 januari zijn met een hartelijke groet gegaan maar Anja Prins-Schutter van de Oude dijk te Pieterburen. Het is mooi Anja, dat de bloemen zondag ter plekke aan je gegeven konden worden omdat je na je ziekenhuis opname alweer dermate hersteld bent dat we de dienst samen met je konden vieren.

 

In onze gemeente zijn meer mensen die inleveren op gezondheid en die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Wij wensen u allen in dit alles liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Op maandag 21 januari om 20 uur wil ik graag in gesprek gaan met 20-40 jarigen uit onze gemeente om te praten over jullie/hun behoeften m.b.t. kerk.  Zie ook de uitnodiging in Onderweg van Januari. Ik wil jullie hier graag aan herinneren. Tevens willen wil ik u vallen ragen om jongeren en jongvolwassen uit uw omgeving die mogelijk deze uitnodig niet hebben gelezen, hierop te attenderen.

 

Dinsdag 29 januari om 20 uur begint de open gespreksgroep “Het verhaal gaat...”. Bijbelverhalen vertolkt door Nico ter Linden. Een paar mensen hebben al aangegeven hier belangstelling voor te hebben. Ook hiervoor nodig ik u van harte uit en kunt u meer over lezen in de laatste Onderweg. Belangstellenden kunnen dit per mail aan mij kenbaar maken. Maar u kunt ook ter plekke aanschuiven.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos