Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Eredienst op zondag 16 februari om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. A. Landman

Organist: Geert Doornbos

Lector: Jantje Hummel

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Werelddiaconaat

Peuteroppas: Alies Westerdijk

Kindernevendienst: Linda v.d. Wal en Elise Bregman

 

Eredienst op zondag 23 februari om 09.30 in de Onze Lieve Vrouwekerk

Voorganger: Dhr. C.M. Smits

Organist: Dirk stavenga

Lector: Jannes de Boer

Koster: Jannes de Boer

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Diaconaat, 3. Jeugd

Peuteroppas: Fam. De Boer

Kindernevendienst: geen

 

Zangavond Viskenij op donderdag 27 februari om 19.30 uur

Onder leiding van: Marleen Stokroos

Met medewerking van: Muziekschool Hilda Werkman - Feitsma

Organist: Menno van Dijk

 

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 2 februari gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Janny Koenes (dr. M Noorderwierstraat 2). Jullie waren onderweg naar de gespreksgroep maar door een val belandden jullie in het ziekenhuis. Janny, je bleek je pols te hebben gebroken en kwam in het gips. Gelukkig is het je linkerarm en is onderwijl het gips er ook weer af. Johanna zei vorige week zondag nog: “Gelukkig is het dit, het had zoveel erger kunnen aflopen”. Ja gelukkig is er ook geluk. Maar naast geluk is het ook lastig en soms pijnlijk. Vandaar een bloementje als blijk van medeleven en een hart onder de riem.

De bloemen van zondag 26 januari gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar Joop en Ria de Jonge (Marijkelaan 102). Ook jullie kunnen wel wat medeleven gebruiken. Ria, je bent voor de tweede keer geopereerd, omdat herstel maar uitbleef. Gelukkig ben je weer thuis, daar waar je je prettiger voelt. Ook jullie wensen we geluk met het verder herstellen en veel kracht en Gods steun toe.

 

Op dinsdag 4 februari is mevr. Kuizenga- Veenstra overleden na een kort ziekbed en een goed afscheid van haar geliefden (corr. adres: prof. Dr. Geziena van der Molenstraat 22) Tevens is mevr. Stuivenga op woensdag 5 februari ook in alle rust overleden (corr. adres: Slotlaan 5 9301 TH Roden). Beide vrouwen kenden ieder op eigen wijze een rotsvast vertrouwen in God. Op het moment dat ik dit schrijf zullen beide afscheidsdiensten nog gaan plaatsvinden. Op een stormachtige maandag 10 februari hebben we van beide vrouwen afscheid genomen en begraven op de begraafplaats te Baflo en in Gods liefdevolle hand gelegd. Wij bidden de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van mevr. Kuizenga – Veenstra en van mevr. Stuivenga, Gods kracht toe in hun gemis en het kunnen koesteren van hun kostbare herinneringen.

 

Ook anderen bij wie zorgen om gezondheid van jezelf, geliefden of andere dierbaren spelen, die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolgbehandeling of bij wie het sterven dichtbij is gekomen of die zich anderzijds zorgen maken en verlies ervaren bidden we Gods dragende kracht toe.

 

Mededelingen en vooraankondiging

 

Op dinsdagochtend 18 februari is er weer koffiedrinken achterin de kerk van 10.00-12.00. U bent van harte welkom.

 

Op dinsdagavond 18 februari is er tevens weer de gespreksgroep “Het verhaal gaat…”. (20.00, achterin de Immanuelkerk) Deze keer zullen we naast het verhaal van Nico ter Linden er ook een verhaal van een nog nader te bepalen andere theoloog over hetzelfde Bijbelverhaal ernaast leggen. U allen ben vrij om voor één keer of meerdere keren aan te schuiven. Wilt u de verhalen voordien ontvangen, mail mij dan even dan stuur ik het u toe (m.stokroos@outlook.com).

 

Alvast voor in de agenda: op 17 maart begint om 19.30 uur een gemeenteavond. Deze avond mogen we ds. J. Hommes (classispredikant) verwelkomen als gastspreker. Wij willen graag met elkaar en met ds. J. Hommes in gesprek gaan over onze gemeente en hoe wij handen en voeten kunnen geven aan onze gemeente in de nabij toekomst. Ons organisatie voorstel dat we tijdens de vorige gemeenteavond gepresenteerd hebben blijkt heel goed aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen binnen kleine kerkgemeenten. We willen graag samen met ds. J. Hommes en elkaar hier verder op doorpraten. (Voor degene die van zich van te voren inlezen houdt: zie ook https://www.protestantsekerk.nl/download8393/PKN-Lichter verkend.pdf).

 

Ondanks de vastentijd willen we toch graag met elkaar Bijbels eten. Op zondagmiddag 22 maart kunnen ongeveer 15 mensen meedoen aan de workshop: “Samen koken met een Bijbels tintje”. De workshop is onder leiding van chef-kok Stefan Kollumer en zal plaatvinden in de Herberg restaurant Molenrij. En begint om 14.00 onder het genot van een kopje koffie/thee en inleiding. Nu is samen koken leuk, maar samen eten ook. Tijdens de workshop gaan we een maaltijd voor maximaal 40 mensen bereiden. M.a.w. als u een keer niet wilt koken, maar wel lekker eten dan kunt u aan het einde van de middag om 17.30 uur gezellig aanschuiven om samen te genieten van al het bereide lekkers. Voor zowel de kokers (en natuurlijk dan ook mee-eten) alsook alleen voor de mee-eters zijn de kosten 19,95 p.p. T.z.t. komt er een intekenlijst in de kerk, maar als u alvast denkt dit wil ik niet missen dan kunt u zich vast via (m.stokroos@outlook.com) opgeven. Geef hierbij duidelijk aan of u wilt koken en eten of alleen komen eten.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos