Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Gedachteniszondag op zondag 24 november, om 09:30 in de Immanuelkerk.

Voorganger: Marleen stokroos

Organist: Geert Doornbos

Marimba: Melodisch Slagwerk Ensemble Appingedam      

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Pastoraat

Peuteroppas: Rianne

Kindernevendienst: Linda en Elise v.d. Wal

 

Eerste adventszondag en duifjeszondag op 1 december, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. A.P. Schep

Organist: Arie van Wijk

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. kerk, 2. Diaconie, 3. Jeugd

Peuteroppas: Alies en Nadiene

Kindernevendienst: Ellen en Elise v.d. Wal

 

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 10 november gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar Jan Anne en Gerda Zuidema (Dr. M. Noordewierstraat 22). In de afgelopen maanden hebben fysieke klachten jullie leven getekend. Gelukkig begint behandeling aan te slaan en is herstel gaande. De bloemen van zondag 17 november gingen met eenzelfde hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Nardie ter Maat-Graffelman uit de Woonvorm. Ook bij u spelen fysieke klachten u parten. Wij wensen jullie allen kracht en Gods steun toe.

Dit wensen wij ook toe aan alle andere zieken en bezorgden in onze gemeente. In het bijzonder gaan onze gedachten in de aankomende dagen uit naar allen die geliefden hebben verloren. Omdat de pijn van verlies van hen waar wij van gehouden hebben nooit echt verdwijnt. Allen bidden wij menselijke en Goddelijke nabijheid toe. 

 

Aftreden en bevestigen van kerkenraadsleden. In de eredienst van zondag 8 december zullen Johan v.d. Leij, Aafke Oudman en Janita Mulder aftreden als kerkenraadslid. Daarnaast zijn er geen bezwaren binnen gekomen m.b.t. de bevestiging van Henk Veenstra als pastoraal-ouderling. En kunnen wij tot onze grote vreugde Henk bevestigingen en Gods zegen vragen over zijn aankomende taken binnen de gemeente.

Daarnaast blijft de oproep tot meer kerkenraadsleden staan. Tijdens de gemeenteavond hebben we uitgebreid gesproken over het creŽren van een plattere organisatie structuur. Waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer bij de verschillende werkgroepen komt te liggen en afgevaardigden vanuit de werkgroepen een onderdeel van de kerkenraad worden. Dit kan leiden naar gerichtere en kleinere taken in de deelname binnen de kerkenraad. Ook willen we de taken van Janita als scriba en de rand voorwaardelijke taken van Johan over meerdere mensen gaan verdelen. Een paar mensen hebben al aangegeven een aantal taken op te willen pakken. Maar het volledige takenpakket is natuurlijk nog niet gewaarborgd. In de eerst volgende Onderweg wordt een overzicht van de betreffende taken gegeven. Zodat u na kunt denken waar uw gaven, krachten en uitdagingen liggen om een aandeel, hoe klein dan ook in ons kerk-zijn in te nemen. Juist hen die aan de zijlijn van het kerkwezen staan, willen we van harte willen uitnodigen om dichter in de kring van gemeenschap te komen. 

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos