Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

  

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Startzondag  “Het goede verhaal” op zondag 15 september, van 9.30 – 12.00 uur in de Immanuelkerk en vanaf 13.00 onder genot van een BBQ in de tuin van de familie Prins te Pieterburen.

Voorganger:               Marleen Stokroos

Organist:                     Dirk Stavenga

Lector:                        n.v.t.

Collecten:                   1. Kerk, 2. Kerk in Actie Zending

Peuteroppas:              Alies en Roos 

Kindernevendienst:     Als workshop, Linda en Elise Bregman

 

Tijdens de dienst gaan we bezig met “het goede verhaal”: hoe Gods verhaal ons kan raken in onze eigen verhalen. Dit doen we o.a. in de vorm van drie workshops. U bent onderwijl op de hoogte gebracht over de workshops zang en beeld. Deze week hebben we een derde workshop bedacht voor de (jongere) kinderen van de kindernevendienst. Door samen met de kinderen een Bijbelverhaal te gaan kijken via de beamer, een Bijbelverhaal voor te lezen en dan samen met de kinderen te gaan zoeken naar iets in of buiten de kerk, dat (met een beetje fantasie) te maken heeft met dit verhaal. Voor deze workshop zijn we nog op zoek naar twee/drie of vele gemeenteleden die het leuk vinden om juist wat met de kinderen te gaan doen. Zodat de meestal jongere gemeenteleden, in dit geval Linda en Elise de ruimte krijgen om zelf mee te doen aan één van de andere workshops. Hier ligt dus uw kans om weer eens met kinderogen naar de bijbel te kijken. Als u dit wilt doen of er vragen over heeft dan graag hierover contact met mij opnemen (m.stokroos@outlook.com of 06-12435402).  

 

N.B. neem uw bijbel en zo mogelijk uw smartphone mee!

 

Eredienst op zondag 22 september, om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger:               Ds. P.M.J.A. van Ool

Organist:                     Jan Dijkstra

Lector:                        Theresia Sportel

Collecten:                   1. Kerk, 2. Vredeswerk

Peuteroppas:              Klaske

Kindernevendienst:     Elena en Elise v.d. Wal

 

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 1 september gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Trieny Meima-Voogd, Prof. Dr.G. v d Molenstraat (in woonvorm de Dingen). Lichamelijke klachten maken dat u het rustig aan moet doen. Wij wensen u veel sterkte toe. En Gods dragende kracht omdat het herstel tijd en verdragen van u vraagt.

 

De bloemen van zondag 8 september gingen met een hartelijke groet naar Anita en Roel Meijer aan de Eenrumerweg 22. Afgelopen zondag zat ik in de kerk naast dhr. Plakmeijer op de stoel waar jullie (schoon)vader altijd zat. De stoel die nu al een tijdje leeg is. Voor mij voelde het goed om naast dhr. Plakmeijer te zitten juist omdat de stoel naast hem al een tijdje leeg is. Maar door er te gaan zitten was voor mij en misschien ook wel voor anderen jullie (schoon)vader weer even haast voelbaar aanwezig. Herinneringen mogen we gelukkig blijven koesteren, maar het gemis is soms ook zo voelbaar. Daarom voor jullie een bos bloemen om jullie te zeggen dat wij aan jullie denken.

 

Zo langzamerhand ben ik alweer een maand aan het werk. Als je even weg bent geweest komen de dingen soms ineens scherper binnen. Het viel mij op dat nogal wat gemeenteleden in de afgelopen periode een geliefde, een geliefd familielid of een andere geliefde naaste hebben verloren. Daarnaast ontmoette ik mensen die inleveren op gezondheid, voor wie het sterven dichter bij komt, of die anderzijds zorgen hebben in hun bestaan. Ook was er nieuw leven, kinderen werden geboren, operaties waren geslaagd, herstel begon te komen, kinderen begonnen weer met school, huwelijken werden én worden gevierd. In het bijzonder noem ik vandaag dhr. en mevr.  Blaauw-Dijkman (Wilhelminalaan 107, 9953RN te Baflo). A.s. donderdag 12 september is het 50 jaar geleden dat jullie elkaar het ja-woord hebben gegeven. Jullie gaan dit in blijdschap vieren samen met de kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkind.

 

Kortom in de afgelopen maand diende het leven zich weer aan in alle vormen en kleuren. Ik wens u allen in dit alles Gods liefde en zegen toe.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

 

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos