Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

  

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Eredienst op zondag 27 oktober, om 09:30 in de Immanuelkerk.

Voorganger: Mw. M. Stokroos

Organist: Arie van Wijk         

Lector: Trix Mulder

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Zending

Peuteroppas: Alies

Kindernevendienst: Ellen en Elise Bregman

 

Heilig Avondmaal op zondag 3 november, om 09:30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. A. Toornstra

Organist: Jan Dijkstra

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. kerk, 2. Diaconie

Peuteroppas: Klaske en Nadiene

Kindernevendienst: Elena en Elise Bregman

U wordt allen van harte uitgenodigd om mee te doen aan het Heilig Avondmaal. Tevens is er gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken. Wij hopen u te ontmoeten.

 

Dankdag voor Gewas op woensdag 6 november, om 19.30 in de Laurentiuskerk

Voorganger: Dhr. A.P. Schep

Organist: Geert Doornbos

Collecte: 1. Dankdagcollecte voor de kerk

 

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 13 oktober gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. Datema-Kallewaard (Venneweg 7a) Tinallinge. We willen u een hart onder de riem steken omdat het leven niet altijd meevalt. Wij bidden u alle goeds, Gods Licht en kracht toe.

 

De bloemen van zondag 20 oktober gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar Anja en Roelof van Dijk (dr. M. Noorderwierstraat 39) en hun kinderen. Een aantal weken geleden gingen de bloemen naar jullie zus en zwager, maar ook jullie hebben afscheid moeten nemen van jullie (schoon)vader en opa. Daarom deze keer de bloemen voor jullie als teken van onze betrokkenheid. Wij denken aan jullie allen. Want afscheid nemen doe je niet alleen en verlies dragen doe je ook niet alleen. Wij wensen jullie allen heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

 

In de afgelopen week ging er ook een boeket bloemen naar mevr. Molenhuis (Prof. dr. G v.d. Molenstraat 20). Op 16 oktober is mevr. Molenhuis, onze oudste gemeentelid, 100 jaar geworden. U wilde niet zo’n groots feest, maar gelukkig is hier niet naar geluisterd. Het werd een dag vol met mensen, bloemen, kaarten en muziek. En u hebt ervan genoten. Ook via deze weg willen wij u, maar ook uw dochter en zoon en (achter)kleinkinderen nog van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Wij wensen jullie Gods zegen toe.

Wij denken ook al alle anderen. Allen met een eigen verhaal. Verhalen met zoveel verschillende kleuren en kanten. We denken aan hen bij wie het leven gekleurd wordt door zorgen en verlies. Aan hen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Aan hen bij wie het sterven dichtbij is gekomen. Aan hen die zich anderzijds zorgen maken. Maar ook aan hen waar het goed mee gaat. Aan hen waar herstel gaande is en/of genezing is gekomen. Aan allen die genieten van wat op hun pad komt. En in dit kleurrijkpallet van het leven bidden wij dat God als een grondvest en dragende kracht in ons leven aanwezig is.

 

Mededelingen

 

Op dinsdagavond 29 oktober om 20.00 is de eerstvolgende gemeenteavond in de Immanuelkerk. De agenda en bijbehorende cijfers zullen u nog worden verstrekt. Maar we nodigen u alvast van harte uit om te komen.

 

Op dinsdag 29 oktober is ook weer de eerste inloopochtend. Op de dinsdagochtend in de even weken ben ik van 10.00-12.00 in de Immanuelkerk (29/10, 12/11, 26/11, 10/12). Ik kunt vrij naar binnen lopen voor een praatje, een kopje koffie of iets anders. Meestal zit(ten) ik/we in de ruimte achter de kerkzaal. Tot ziens.

 

Op woensdagmiddag 30 oktober is de koffiemiddag voor 75 plussers en andere belangstellenden . In de Immanuelkerk van 15.00-16.30. Een moment van gezellig samenzijn en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie. Wij vroegen u om zich i.v.m. de catering voor 23 oktober op te geven via Lies Kruizenga (0595-424742). Maar als u zich op het allerlaatste moment nog bedenkt en toch wilt komen dan bent u zeer welkom. Als een vervoersprobleem u weerhoudt dan horen we dit graag (ook via Lies Kruizenga), want hiervoor hebben we chauffeurs bereid gevonden. De meeste wijkmedewerkers en ik (kerkelijk werker) zullen die middag ook aanwezig zijn.

 

Zaterdag 2 november Allerzielen, een dag van gedenken. Van oudsher is dit de dag waarop extra aandacht wordt geschonken aan het gedenken van hen die overleden zijn. Op steeds meer plaatsen is er gelegenheid om hierbij stil te staan, bijvoorbeeld door een kaarsje aan te steken. Kerken zijn bij uitstek plekken om even stil te staan bij de mensen die we los moesten laten. Daarom zijn de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland, Winsum (Torenkerk) en Baflo (Laurentiuskerk) op deze dag opengesteld. Van 10 uur ’s morgen tot half 6 ’s avonds. Loop gerust even naar binnen.

 

Vrijdagavond 8 nov om 20.00 voorstelling “Dwars door de Bijbel” door Kees Posthumus. Samen met een aantal gemeenteleden uit Baflo zagen we vorig jaar een voorstelling van Kees Posthumus in Sauwerd. En unaniem waren we het er nadien over eens, deze verhalenverteller en cabaretier moet ook een keer naar Baflo komen. Dit is gelukt: Kees Posthumus (verhalenverteller en cabaretier) schrijft: “In deze voorstelling maakt u kennis met Dwars, een recht-door-zee en behoorlijk bonkig karakter. Hij reist door de Bijbel en ontmoet mensen die hem hun verhaal vertellen. Ik focus op de dwarse, ongemakkelijke verhalen, de dappere doorzetters, de buitenbeentjes. Geen verhaal is veilig. Van Babel, via de verloren zoon, Jona, Jefta en weer terug: tientallen verhalen passeren de revue en u hoort ze zoals u ze waarschijnlijk nooit eerder hoorde.” Het is een echte aanrader!!, die we graag breed willen delen. Met nadruk nodigen we alle belangstellenden en nieuwsgierigen uit dorp en omgeving uit om de Bijbelse verhalen eens anders te horen. Na deze verzekerd leuke voorstelling kunt u onder genot van een hapje en drankje nagenieten, bijpraten en/of verder kennismaken.

 

Reminder. In het aankomend seizoen wil ik graag met u ontdekken hoe het gezamenlijk een preek voorbereiden ons zal afgaan. Een voorstel dat voorkomt uit mijn gesprek met 20-40 jarigen. De Bijbelse verhalen zijn niet meer zo’n vanzelfsprekendheid. Maar er bleek wel behoefte is om ze te gaan (her)ontdekken. Tevens kwamen vragen als “Waar staat ook alweer wat? En wat moet ik in mijn leven nu met zo’n verhaal. En wat zou het fijn zijn als een preek een beetje meer aansluit aan de actualiteit”. Het gezamenlijk voor bespreken van een (eventueel zelfgekozen) preektekst is dan twee vliegen in één klap. En dit wil ik niet alleen met 20-40 jarigen doen. Iedereen die belangstelling heeft nodig ik van harte uit om dit voor 29 oktober aan mij kenbaar te maken.

 

Deze week is het herfstvakantie. Mijn werkzaamheden staan op een laag pitje om zo ook wat vrij te zijn met de kinderen. Vanaf volgende week ben ik weer volledig aanwezig. Ik wens iedereen die vakantie heeft een fijne herfstvakantie toe.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

 

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos