Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Heiligavondmaal op zaterdag 18 januari om 15.00 te Viskenij

Voorganger: Ds. G. Segger

Organist: Janny Kadijk

Collecte: Diaconie

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. En zeker hen die zich hadden voorgenomen om in 2020 eens hier met elkaar te delen in de maaltijd van de Heer. Uw voornemen kunt u al vroeg in dit jaar uit laten komen.

 

Eredienst op zondag 19 januari om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. P.J.M.A. van Ool

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair Werk

Peuteroppas: Klaske en Roos

Kindernevendienst: Ellen en Elise v.d. Wal

 

Eredienst op 26 zondag  januari om 09.30 in de Laurentiuskerk

Voorganger: Ds. H. Poot

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Thalia Bregman

Koster: Thalia Bregman

Collecten: 1. Kerk, 2. Landelijk Jeugdwerk (JOP), 3. Jeugd

Peuteroppas: Elsa

Kindernevendienst: Linda en Elena

 

Zangavond Viskenij op donderdag 30 januari om 19.30 uur

Onder leiding van: Ida Staal en Trix Mulder

Met medewerking van: Jennie van Dijk (zang) en Esmé Goelema (gitaar)

Organist: Dirk Stavenga

Thema: Alles heeft zijn tijd

 

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 29 december gingen met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. v.d. Tweel aan de Venneweg te Tinallinge en op zondag 5 januari met eenzelfde hartelijke groet van ons allen naar mevr. Elzes-Wieringa. Aan jullie beiden deze bloemengroet zonder een speciale reden, maar om te zeggen dat we aan jullie denken. En jullie hierom even in de bloemen willen zetten.

 

Al eerder gingen de bloemen van een decemberzondag naar Kees en Lammy Nijdam. Lammy was ernstig ziek. Op woensdag 8 januari is zij in rust en in bijzijn van haar geliefden overleden. De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 14 januari om 13.30 uur in de Immanuelkerk. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in Concordia. Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden. Lammy was een bescheiden vrouw die oog had voor wie zorg nodig had. Dit maakt dat zij de wens heeft geuit om tijdens haar uitvaart geen bloemen te geven maar u desgewenst een donatie geeft voor het KWF. Wij bidden Kees en de (klein)kinderen Gods nabijheid toe in deze moeilijke dagen van afscheid en de dagen die gaan komen.

 

Ook anderen bij wie zorgen om gezondheid van jezelf, geliefden of andere dierbaren spelen, die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolgbehandeling of bij wie het sterven dichtbij is gekomen of die zich anderzijds zorgen maken en verlies ervaren bidden we Gods dragende kracht toe.

 

Mededelingen en vooraankondiging

De kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 januari is verschoven naar dinsdag 28 januari om 20.00 in de consistorieruimte in de Immanuel kerk.

 

Op dinsdag 21 januari is er weer van 10.00-12.00 de koffie inloopochtend. Ik ontmoet u graag en van harte achterin de Immanuelkerk.

 

Op dinsdag 21 januari gaan we tevens weer met elkaar in gesprek over een bijbels verhaal uit “Het verhaal gaat…” van Nico ter Linden. Ook hiervoor nodig ik u van harte uit om 20.00 achterin de Immanuelkerk.

 

Op donderdag 23 januari is de “P-kring”. We zijn nog steeds wat zoekend in de betekenis van de “P”. De groep is onderwijl te groot voor het bakken van pizza’s. En de patatten vallen in de smaak. Dus misschien wordt het wel de “Patatkring”.  Vanaf nu gaan we ook werkelijk met elkaar verder op zoek en in gesprek over wat het leven vanuit het christelijk geloof voor ons betekent/kan betekenen.

 

Zoals eerder aangekondigd zijn we als interieur- en bouwcommissie aan de slag gegaan met het realiseren van een podium. Vanuit de gemeente komen geluiden dat de voorganger en wat zoal verder vooraan in de kerk gebeurt, beter zichtbaar en daardoor beter ervaarbaar is. Dat ervaren wij als een goed geluid, want dat was de aanleiding tot het realiseren van een podium. Daarnaast willen we vermelden dat wat er nu staat alleen nog maar het skelet c.q. karkas van het podium is. De afwerking vindt nog plaats. De opstap wordt makkelijker, het lopen minder hoorbaar en de aanblik zal meer gaan aansluiten bij de kleuren en vormen van de rest van de kerk. Ook zijn we verder aan het brainstormen over het liturgisch interieur. Als u het prettig vindt om in dit alles mee te denken dan nodigen we u van harte uit om mee te denken. Het eerst volgende overleg van de interieur commissie is op 11 februari om 14.00 in de Immanuelkerk.  

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos