Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw emailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

Baflo c.a.

Zondag 21 oktober: 11.00 uur, Immanuelkerk, drs. Hoekstra

 

Viering zondag 21 oktober, 11.00 uur, Immanuelkerk

Voorganger: drs. H. Hoekstra uit Emmen  

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Suzan Rustema

Collecten: 1. Kerk 2. Diaconie

Peuteroppas o.l.v. Hilda en Nadiene

Kindernevendienst o.l.v. Ellen en Elise

 Meeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 14 oktober is, met een hartelijke groet van ons allen, gebracht naar mevrouw R.B. Danhof-Bakker in Viskenij. Daarnaast is er ook een bloemengroet naar Siska van der Wal gebracht om haar te bedanken voor het jarenlang vormen van de redactie van ons kerkblad Onderweg.

In de Laurentiuskerk hebben we op vrijdag 12 oktober in een dankdienst voor haar leven afscheid genomen van Margaretha Bregman-van der Eijk die op 6 oktober op 89 jarige leeftijd is overleden. Voorganger in deze dienst was ds. I. Frénay van Winsum.

Ook zijn er mensen die zorgen hebben om hun gezondheid of om de gezondheid van iemand die hen zeer na staat. U allen bidden wij Gods nabijheid toe.

 Mededelingen van uw kerkenraad

Startzondag: We mogen terugzien op een inspirerende dienst op onze startzondag. Aansluitend zijn nog een aantal boeketten bezorgd bij verschillende gemeenteleden. We bedanken Geert Datema voor het beschikbaar stellen voor de vele mooie bloemen.

Op de lectuurtafel in de Immanuelkerk liggen verschillende bladen die u kunt meenemen. Nieuw is het door de PKN uitgegeven blad “Petrus”; u kunt zich hier gratis op abonneren.

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode dan kunt u dit doorgeven aan Johan van der Leij, bij voorkeur per e-mail: adavanderleij@hotmail.com

Namens uw kerkenraad, Johan van der Leij.