Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw emailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

Viering op zondag 17 februari, 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. R.D. Bergsma

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Noodhulp

Peuteroppas: Rianne en Marit

Kindernevendienst: Ellen en Elise van der Wal

 

Meeleven met elkaar

Met een hartelijke groet van de gemeente zijn de bloemen van zondag 27 januari gegaan naar Gerard en Aaf Bregman, Heerestraat 2 te Baflo. Twee weken geleden gingen de bloemen naar jullie broer en schoonzus om hen te laten weten dat we aan hen denken, ook enige tijd na het overlijden van jullie (schoon)moeder. Maar Gerard en Aaf voor jullie geldt natuurlijk hetzelfde. Ook jullie dragen wij een warm hart toe en gaan onze gedachten naar uit omdat verlies en rouw er is en er zal zijn.

 

Binnen onze gemeente zijn mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid. Of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren van gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Wij wensen u allen in dit alles liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

Naast verliezen is het goed om ook stil te staan bij vreugden. Of beter gezegd het is wijs om “zeer zeker stil te staan bij de vreugden in het leven”. En dat doen jullie ook, voor dhr. R.P. Hazekamp en mevr. W.H. Hazekamp – Baartmans (Wilhelminalaan 15, 9953RL Baflo) is het op 18-2-2019, 25 jaar gelden dat jullie elkaar trouw beloofden. We hadden het er even samen over dat 25 jaar lief en leed met elkaar delen, in de huidige tijd heel wat is en zeker het vieren waard is. En ja, jullie gaan dit ook doen door even lekker een weekendje samen weg te gaan. Want liefde moet je koesteren. Wij wensen jullie van harte alle geluk en Gods liefde toe in jullie huwelijk en leven.

 

Ik doe hierbij vast twee vooraankondigingen voor in de agenda.

 

Op dinsdagavond 5 maart, 20.00 in de Immanuelkerk gaan we een grootoverleg houden met alle vrijwilligers binnen het pastoraat, samen met mij en met de kerkenraad. Met als doel om een elkaar goed te informeren over de huidige stand van zaken binnen het pastoraat, gezamenlijke afspraken te maken over onze samenwerking en een toekomstgerichte focus te creëren. Mede omdat we van mening zijn dat het tijd is om het pastoraat en diaconaat weer hoger op de agenda te krijgen binnen de gemeente. Alle pastoraat betrokkenen zullen via de wijken een persoonlijke uitnodiging krijgen, maar hierbij dus alvast een vooraankondiging.

 

Ook kondig ik vast aan dat op maandag 18 maart om 20.00 in de Immanuelkerk een tweede bijeenkomst zal zijn met jongeren en jongvolwassenen (20-40 jaar). Tijdens de eerste bijeenkomst kwam o.a. de behoefte om elkaar wel weer te kunnen ontmoeten naar voren. Om vanuit ontmoeting en gezelligheid te ontdekken wat we met elkaar kunnen hebben en maken. We streven ernaar om zoveel mogelijk jongeren en jongvolwassenen persoonlijk per brief uit te nodigen. Maar via, via elkaar direct vragen en uitnodigen werkt vaak nog beter. Dus hierbij alvast een oproep om elkaar hierop te attenderen. En ja, het is de bedoeling dat we ook iets gezelligs met elkaar gaan doen.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Janita Mulder-Schutter, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de Kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de kerkbodeberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos