ANBI - Gegevens

ABNI - Diaconie

ANBI - Kerk

Baten en lasten 2017

De vergelijkende cijfers over 2016 met betrekking tot pastoraat, kosten kerkdiensten en bijdragen zijn begrepen in de overige baten en lasten als lasten federatie.